27. marts, 2017, Pirmdiena

Tālrīts, Gustavs, Gusts

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Attīstības aktualitātes

01.03.2017 08:40

Attīstības aktualitātes

Izsludināts iepirkums uz apgaismojamo objektu būvprojektu izgatavošanu. Apkopojot ciemu vecāko, pagastu pārvaldnieku un speciālistu ierosinājumus, Salacgrīvas novada dome 2017. gada budžetā paredzējusi līdzekļus, zemāk minēto objektu izgaismošanai.

Apgaismojuma objekti vērsti uz satiksmes, pirmkārt jau gājēju, drošības uzlabošanu kā arī uz sabiedriskās ārtelpas kvalitatīvāku izmantošanas iespēju.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU / IZVILKUMS NO IEPIRKUMA NOLIKUMA/

2.1. Iepirkuma priekšmets sadalīts daļās:
2.1.1. Pirmā iepirkuma daļa –būvprojekta izstrāde objektam “Ielu apgaismojums Jūras ielā, Tūjā”;
2.1.2. Otrā iepirkuma daļa –būvprojekta izstrāde objektam “Ielu apgaismojums Liepu ielā, Svētciemā”;
2.1.3. Trešā iepirkuma daļa –būvprojekta izstrāde objektam “Apgaismojums Svētciema parkā”;
2.1.4. Ceturtā iepirkuma daļa –būvprojekta izstrāde objektam “Gājēju pārejas izgaismošana pie veikala TOP Vidzemes ielā, Salacgrīvā”;
2.1.5. Piektā iepirkumu daļa –būvprojekta izstrāde objektam “Gājēju pārejas izgaismošana pie veikala MEGO Viļņu ielā, Salacgrīvā”;
2.1.6. Sestā iepirkumu daļa –būvprojekta izstrāde objektam “Gājēju pārejas izgaismošana pie Salacgrīvas vidusskolas Viļņu ielā, Salacgrīvā”;
2.1.7. Septītā iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde objektam “Ielu apgaismojums A1 šosejas un ceļa “Pagasta padome – Vangas” krustojumā”;
2.1.8. Astotā iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde objektam “Ielu apgaismojums Mustkalnos”;
2.1.9. Devītā iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde objektam “Ielu apgaismojums Zītaru ielā, Korģenē”;
2.1.10. Desmitā iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde objektam “Apgaismojums robežas stāvlaukumam, Ainažos”.
2.2. Paredzamā līguma izpildes vieta – Salacgrīvas novads.
2.3. Paredzamais līguma izpildes laiks:
2.3.1. Pirmā iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde – 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;
2.3.2. Otrā iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde – 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;
2.3.3. Trešā iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde – 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;
2.3.4. Ceturtā iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde – 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;
2.3.5. Piektā iepirkumu daļa – būvprojekta izstrāde – 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;
2.3.6. Sestā iepirkumu daļa – būvprojekta izstrāde – 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;
2.3.7. Septītā iepirkumu daļa – būvprojekta izstrāde – 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;
2.3.8. Astotā iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde – 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;
2.3.9. Devītā iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde – 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;
2.3.10. Desmitā iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde – 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

Realizējot valsts programmu "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos", Salacgrīvas novada dome ir izstrādājusi piecus tehniskos projektus lauku ceļu posmu pārbūvei. Izvēlētie ceļa posmi tika apspriesti Uzņēmēju konsultatīvajā padomē.

Salacgrīvas novada grants ceļu sakārtošanai ir atvēlēti 977 778-EUR, ES atbalsts 880 000 euro, pašvaldības līdzfinansējums 97 778 euro 

Divu nedēļu laikā tiks sagatavotas specifikācijas iepirkumam uz būvniecību un izsludināts iepirkums, lai, pēc iepirkuma ,tālāk iesniegtu pieteikumu Lauku atbalsta dienestā /LAD/ 
Zemāk- izstrādātie tehniskie projekti :
- Autoceļš „Lielā Zītaru iela” (Posmā no km 0.00 līdz km 0.69) /Korģene/,
- Autoceļš „Zītaru ielas sākums - Atvases” (Posmā no km 0.00 līdz km 3.11) /Korģene/,
- Autoceļš „Liepu iela - Jennas” (Posmā no km 0.00 līdz km 3.26) / Svētciems/,
- Autoceļš „Punči - Zālītes” (Posmā no km 0.00 līdz km 0.9) / Ainaži/,
- Autoceļš „Gulbīši – Liepupes muiža” (Posmā no km 0.00 līdz km 3.09) / Liepupe /

Salacgrīvas novada dome ir noslēgusi zemes nomas līgumu ar SIA “Pyrobaltic” par 2 ha zemes Svētciemā īpašumā “Lakači” nomāšanu uz 30 gadiem. Zeme iznomāta ar apbūves tiesībām.

SIA “Pyraobaltic” līdz 2019.gada decembrim apņemas uzcelt un nodot ekspluatācijā Līgumā paredzētās būves. Līgumā paredzēti noteikumi par iespējām vienpusēji lauzt zemes nomas līgumu, ja nomnieks nepilda līgumā paredzētos nosacījumus par būvniecības gaitu šo trīs gadu laikā. 
Prognozējamais darba vietu skaits pēc, Pirolīzes rūpnīcas nodošanas ekspluatācijā, – 15.

15.02.2017. Salacgrīvas novada domes sēdē pieņemts lēmums par zemes nomas līguma slēgšanu ar Igaunijas firmu MTÜ Kehtna Hooldekeskus par zemes gabala Dāla ielā 1, Ainažos 5648 kv.m. platībā nomāšanu ar apbūves tiesībām uz trīsdesmit gadiem. Uz zemes gabala plānots ne vēlāk kā līdz 2020.gada 31.decembrim uzcelt un nodot ekspluatācijā sociālo pakalpojumu centru. Līgumā paredzēti noteikumi par iespējām vienpusēji lauzt zemes nomas līgumu, ja nomnieks nepilda līgumā paredzētos nosacījumus par būvniecības gaitu šo trīs gadu laikā.

Pēc Sociālā pakalpojuma centra nodošanas ekspluatācijā , tajā plānotas ap 25 darba vietām.

Komentāri (1)