24. jūnijs, 2018, Svētdiena

Jānis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

"Minhauzena jaunie meli"

28.02.2017 08:31

Bērnu zīmējumu un stāstu konkursu „Minhauzena jaunie meli” ( Minhauzens nav melis) organizē Salacgrīvas novada Liepupes pagasta tautas nams sadarbībā ar Minhauzena muzeju.

Konkursa mērķis ir uzzināt bērnu redzējumu, kas asociējas ar vārdu salikumu „Minhauzena jaunie meli” un ir attēlots zīmējumos vai stāstos.


Konkurss ir atklāts, tajā aicināti piedalīties Salacgrīvas novada un apkārtnes bērni līdz 15 gadu vecumam, kas iesnieguši zīmējumu un/ vai literāru darbu par konkursa tēmu.

3. Zīmējums un/ vai literārs darbs
Brīvs domas lidojums attēlots zīmējumā vai literārā darbā par tēmu „Minhauzena jaunie meli”.
Zīmējumu izmērs ne mazāks par A4 , zīmējums izpildīts brīvā tehnikā.
Literārā darba formāts ne vairāk kā viena A4 formāta lapa datorrakstā.
Zīmējums un literārais darbs var tikt apvienoti vienā.
Konkursantam, iesniedzot darbus konkursam, klāt jāpievieno savi rekvizīti: savs (autora) vārds, uzvārds un tālruņa numurs vai/ un e-pasta adrese.

4. Konkursa laiks.
Darbu iesniegšanas termiņš: no nolikuma publicēšanas dienas līdz 2017. gada 10. maijam Liepupes pagasta tautas namā , Salacgrīvas novada Liepupes pagasta „Mežgravās”, tālrunis 64023932, e-pasts: andris.zunde@salacgriva.lv 
Konkursa darbi tiks izstādīti Minhauzena muzejā un Salacgrīvas novada izglītības un kultūras iestādēs .

5.Autorība.
Autors drīkst iesūtīt neierobežotu konkursa darbu skaitu, taču tiem jābūt paša autora radītiem. Iesniedzot savu darbu konkursa dalībnieks apliecina, ka konkursā piedalās labprātīgi un iesniegtie darbi tiek nodoti konkursa rīkotājiem. Autors neiebilst pret konkursa darbu izmantošanu izstādēs, un apliecina, ka tie ir viņa paša darbs. Darbu iesniedzējs uzņemas pilnu atbildību pret trešo personu pretenzijām, kas varētu rasties saistībā ar iesniegto zīmējumu vai literāro darbu publisku izstādīšanu.

6. Konkursa darbu vērtēšana.
Konkursa darbus vērtēs konkursa rīkotāja izvēlēta neatkarīga žūrija. Rezultāti tiks paziņoti Salacgrīvas novada Bērnu svētku laikā 2017. gada 26. maijā Minhauzena muzejā .

7. Apbalvošana.
Balvas uzvarētājiem nodrošina Minhauzena muzejs.

Liepupes tautas nama vadītājs Andris Zunde.