30. aprīlis, 2017, Svētdiena

Liāna, Lilija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com
-dz s n

Informējam, ka, sakarā ar Salacgrīvas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas slimību, lai saņemtu Salacgrīvas novada dzimtsarakstu nodaļa pakalpojumus, lūdzam sazināties ar Salacgrīvas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieci Gintu Jēkabsoni pa tālr.Nr. 64023933, mob.tālr.Nr. 28007713, e-pasts ginta.jekabsone@salacgriva.lv:

1. Par miršanas faktu paziņo jebkurai Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļai ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

2. Par bērna piedzimšanu paziņo dzimtsarakstu iestādei mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas.
3. Laulību dzimtsarakstu nodaļā reģistrē ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā.

Par personu dzīves vietas deklarēšanas jautājumiem lūdzam griezties pie personāla speciālistes Guntas Kristiņas kabinetā Nr.204. II stāvā, tālr. Nr.64071975.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

 

Komentāri (0)