24. jūnijs, 2018, Svētdiena

Jānis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Noslēguma pasākums

16.03.2017 10:45

13.martā Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra “BĀKA” speciālisti piedalījās Latvijas – Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” noslēguma pasākumā.

Pasākums notika 2017. gada 13. martā plkst. 15:00 “Bellevue Park Hotel Riga”, Slokas ielā 1, Rīgā.

Programmas mērķis bija veicināt ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanos starp Latviju un progresīvākajām paplašinātās Eiropas Savienības dalībvalstīm un Latvijā sekmēt ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanos starp dinamiskajiem pilsētu centriem un strukturāli vājiem perifērajiem reģioniem. Programma sastāvēja no divām aktivitātēm – “Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” un “Apmācību un pasākumu organizēšana, kā arī metodisko mācību materiālu izstrāde”. Pavisam programmas darbības laikā, kas ilga no 2011.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 31.martam, tika izveidoti 26 multifunkcionāli jauniešu centri dažādās Latvijas Republikas pašvaldībās, kā arī noorganizētas vairāk nekā 180 apmācības jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, izstrādāti metodiskie materiāli, organizētas reģionālas un starptautiskas konferences, reģionālie un nacionālie forumi.

Pateicoties tieši pirmajai aktivitātei, 2013.gada 30.maijā Salacgrīvā tika atklāts Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs “BĀKA”. Centra darbība pamatā tiek organizēta, lai ar neformālām izglītības metodēm sniegtu atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinātu uz jauniešiem orientētus pasākumus un piedāvātu iespējas brīvā laika lietderīgai pavadīšanai. Centrā tiek organizētas apmācības, semināri, rīkoti pieredzes apmaiņas braucieni, neformālās izglītības aktivitātes. Apmeklētāji aktīvi līdzdarbojas gan paša centra, gan pilsētas, novada un republikas mēroga rīkotajos pasākumos. Tāpat centra darbinieki un apmeklētāji aktīvi ir izmantojuši Latvijas un Šveices sadarbības programmas neformālās izglītības apmācības un pasākumus, kuru mērķis ir veicināt jauniešu iniciatīvas, rosināt aktīvu jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sociālajā dzīvē, tādējādi palielinot jauniešu un jaunatnes darbā iesaistīto personu iespējas iegūt nepieciešamās kompetences.

Ar gandarījumu var teikt, ka šo gadu laikā darbs ar jaunatni Salacgrīvas novadā ir guvis atzinību un nostabilizējies, un ir pieaugusi izpratne par darba ar jaunatni nepieciešamību. Par to paldies vēlamies teikt visām iesaistītajām pusēm – Šveices Konfederācijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai un, protams, Salacgrīvas novada pašvaldībai!

Liene Eglīte

Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra “BĀKA” vadītāja