24. jūnijs, 2018, Svētdiena

Jānis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Grants ceļu slēgšana novadā

17.03.2017 10:16

Grants ceļu slēgšana novadā

Iestājoties pavasara šķīdonim, ar šī gada 15.martu, slēgta kravas transporta līdzekļu satiksme Salacgrīvas novadā, uzstādot aizlieguma ceļa zīmes Nr. 312. – masas ierobežojums 6,5t, uz zemāk minētajiem pašvaldības grants ceļiem, līdz ceļu segumu pilnīgai nožūšanai. 

Salacgrīvas novada, Salacgrīvas pagasta A grupas ceļus - Kuiviži-Šmiti (0km-2,58km), Dzeņi-Vecsalaca (0km-0,49km), Vecsalaca-Varži (0km-6,15km), Jaunstrenči-Sargi (0km-1,79km), Sargi-Kvotnoras (0km-1,32km), Mežkadegi-Lejaskadagi (0km-1,16km), Liepu iela-Jennas (0km-3,26km), Korģene-Sprundas (0km-1,41km), Lauteri-2-Priediņi-2 (0km-0,60km), Sila iela-Kraujas (0km-1,73km), Senvieta-Lāņu muiža (0km-0,96km); Salacgrīvas novada, Salacgrīvas pagasta B grupas ceļus - Pīlāgi – Krastmaļi (0km-1,18km), Pamati – Alkšņi (0km-2,20km), Akmeņlīdumi – Apogi (0km-1,05km), Dūjiņas – Madaras (0km-0,71km), Robežnieki – Strautmaļi (0km-1,59km), Ļekungas – Ķieģeļnieki (0km-2,30km), Karateri – Bērzsulas (0km-0,84km), Varži – Lūri (0km-0,05km), Vāverītes – Mežpils (0km-2,58km), Rūjas – Dibeni (0km-3,6km), Braslas –Fabrikas (0km-4,9km), Kļaviņas – Buļnoras (0km-0,39km), Smilgas – Toskāna (0km-1,44km), Skujiņas - Akmeņgravas 1 (0km-3,98km), Veckarogi – Tamisāri (0km-1,79km), Enkuri – Aizkalni (0km-0,81km), Gundegas- Košķuļi (0km-1,42km), Fotmeži – Noriņas (0km-1,60km), Tamisāri – Toskāna (0km-0,44km), Lieplejas – Mežuļi (0km-0,86km), Cīņas – Gobas (0km-0,51km), Zītari- Ezerkalni (0km-0,78km), Ābelītes- Irbītes (0km-1,40km), Dunduri - Korģenes katlumāja (0km-0,23km), Zītaru ielas sākums – Atvases (0km-3,15km), Sargi – Paozoli (0km-3,15km), Līdumi – Krastiņi (0km-5,06km), Jaunbērziņi – Vīcupi (0km-0,91km), Centra Kalte – Ozoldegumi (0km-0,66km), Mehanizācijas iela – Torbgaļi (0km-1,50km), Liepavoti – Lapmeži (0km-0,96km), Liepavoti – Mežiņi (0km-0,98km), Torbgaļi – Melderi (0km-1,14km), Svētciema pievedceļš (0km-0,31km), Kāpu iela – Kārandas (0km-0,41km), Jūras iela – Tobergkalni (0km-0,16km), Medņi – Svētupes (0km-4,60km), Jesperi-Misiņi (0km-0,38km), Palmas – Pūpoli (0km-5,12km), Altaji – Straumes (0km-0,54km), Ozoli – Pārupes (0km-4,49km), Vāvuļi – Ozoli (0km-3,24km), Utkas – Zeltiņi (0km-4,73km), Radziņi – Arāji (0km-1,82km), Rutki – Ceļmalas (0km-4,07km), Stūrīši – Kārkliņi (0km-0,96km), Apiņi – Saulītes (0km-1,28km), Pīlādži – Grantskalni (0km-1,49km), Lapiņas – Sīpoli (0km-1,79km), Burtnieki – Stirnas (0km-1,44km), Lāses – Ķepiņi (0km-1,20km), Varoņi-2 – Jūrmalnieki (0km-0,61km), Korķi – Cinīši (0km-1,84km), Zvejnieki – Šleseri (0km-0,43km), Silnieki – Mieriņi (0km-0,87km), Varoņi - Druvnieki-1 (0km-0,42km), Lielurgas – Oltuži (0km-9,57km), Ķieģeļcepļi – Varoņi (0km-0,21km), Ligzdas – Straujupītes (0km-2,72km), Jasmīni-2 – Jespari (0km-0,82km), Jasmīni-2 – Tīreļi (0km-1,26km), Zivtiņas – Siliņi (0km-1,25km); Salacgrīvas novada, Salacgrīvas pagasta C grupas ceļus - Veclejnieki- Priežkalni (0km-0,30km), Krīvas – Tuiskas (0km-0,30km), Pīkoli – Zariņi (0km-0,42km), Strēlnieki – Induļi (0km-0,57km), Tāmavas – Niedriņas (0km-0,41km), Ošlejas – Vībotnes (0km-0,20km), Zvejnieki – Ķelderi 0,31, Silkalni – Braslas (0km-0,21km), Kuiķules ceļš – Caunītes (0km-0,17km); Salacgrīvas novada, Ainažu pagasta A grupas ceļi - Līči-Kalnurgāji (0km-4,65km), Mērnieki-Irnumi (0km-4,80km), Šalkas-Rostes (0km-3,02km); Salacgrīvas novada, Ainažu pagasta B grupas ceļi - Vārpas-Rozēni (0km-5,70km), Ceļš uz Pārupi (0km-9,30km), Pierobežas ceļš (0km-1,18km), Mežgaļu ceļš (0km-1,59km), Dižozolu ceļš (0km-3,65km), Mazozolu ceļš (0km-0,30km); Salacgrīvas novada, Ainažu pagasta C grupas ceļi - Pašupes ceļš (0km-3,70km), Jaunmailītes – Vētras (0km-1,51km), Mežstrauti – Vanagi (0km-0,95km), Vecsaulītes – Jaunsaulītes (0km-0,49km), Bernhardi - Mērnieku skola (0km-1,31km), Dzelzceļš (0km-6,17km), Ceļš uz Birzēm (0km-2,09km), Saules ceļš (0km-1,90km), Avotkalnu ceļš (0km-1,24km), Jostiņu ceļš (0km-1,58km), Silāju ceļš (0km-1,65km), Vētru ceļš (0km-1,35km), Ceļš uz Pertiem (0km-0,60km), Zemenes-Osīši (0km-2,08km), Ceļš uz Ragpuriņiem (0km-0,51km), Ceļš uz Zaļumniekiem (0km-0,41km), Punči-Zālītes (0km-3,40km), Ceļš uz Arājiem (0km-0,38km), Senču ceļš (0,08km-0,052km), Andrupu ceļš (0km-1,76km), Alkšņu ceļš (0km-0,18km), Varžu ceļš (0km-2,26km), Mērnieku skola-Irnumi (0km-3,10km), Sila ceļš (0km-1,72km), Rūtas-Branti (0km-0,80km), Mežmaļu ceļš (0km-0,97km); Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta A grupas ceļi - Kalnsolas-Roņi (0km-2,06km), Baznīca - Pidas pagasta padome (0km-9,08km), Vecmuiža – Dāči (0km-6,78km), Lembuži – Tūja (0km-1,93km), Tūja-Ežurgas (0km-6,68km), Tūjas skola-Pīlāgi (0km-6,68km), Liepupes muiža – Kannieki (0km-2,02km), Baznīca – Seķi (0km-4,42km), Pagasta padome – Vangas (0km-1,85km), Raunīši – Mežciems (0km-3,89km), Birzgaļi – Lukstiņi (0km-2,90km), Pīlāgi – Saulītes (0km-1,97km), Gulbīši - Liepupes muiža (0km-3,09km), Pamati – Dzenīši (0km-2,42km), Dzirnavas – Rūķīši (0km-0,55km), Sniedzes – Silnieki (0km-0,77km), Vīganti - Seķu purvs (0km-3,13km), Zaķi – Tūja (0km-3,03km), Jaunrozes – Mežmuiža (0km-0,23km), Stiebri – Jaunkumpāni (0km-2,63km), Gāršas – Dunte 1,96, Aizupes - Seķu purvs (0km-1,14km); Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta B grupas ceļi - Kļaviņas – Eglītes (0km-0,46km), Krastkalni – Jūrmalnieki (0km-1,35km), Klāviņi – Strazdi (0km-2,53km), Prinkas – Rozēni (0km-1,00km), Noriņas - Mehāniskās darbnīcas (0km-0,78km), Kalnsproģi – Baldoņi (0km-0,89km), Pasti – Sīpoli (0km-0,85km), Kaimiņi – Sausiņi (0km-0,63km), Niedras - Tallinas šos. (0km-0,89km), Mievas - Tūjas skola (0km-1,74km), Dzenīši – Kurpnieki (0km-0,52km), Skoliņas – Pasti (0km-0,40km), Tallinas šoseja – Jaunkaupi (0km-0,83km); Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta C grupas ceļi - Stārasti – Kļaviņas (0km-1,75km), Dzenīši – Pavasari (0km-1,07km), Melnbārži – Zaļlapi (0km-1,75km), Birznieki – Līdumnieki (0km-0,46km), Mūrnieki – Saulītes (0km-1,79km), Lejas Pūces – Mustkalni (0km-1,34km), Tūjas šoseja – Birzmaļi (0km-3,32km), Bises – Ķimši (0km-1,40km), Strazdi – Birzmaļi (0km-0,99km), Ziedlejas – Ķirši (0km-0,66km), Ozoliņi – Birznieki (0km-1,29km), Alkšņi - Karjers (0km-0,21km), Jaunrozes – Monopoli (0km-0,19km), Gāršnieki – Krūmiņi (0km-0,83km), Porkas – stūrīši (0km-0,60km), Kalnbērziņi – Ķieģeļnīca (0km-0,42km), Āboliņi – Lejasozoli (0km-0,34km).

 

Salacgrīvas novada dome