21. jūnijs, 2018, Ceturtdiena

Monvīds, Egita, Emīls

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Sakoptākais īpašums 2017

06.06.2017 12:32

Sakoptākais īpašums 2017

Konkurss „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2017”. Salacgrīvas novada dome vēlas veicināt sakoptas, labiekārtotas, videi draudzīgas dzīves un darba vides veidošanu Salacgrīvas novadā, organizējot konkursu “Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2017”. Aicinām pieteikties!

Konkursa dalībnieki:

Konkursā piedalās - objektu pieteikt un pieteikumu iesniegt var ikviens Salacgrīvas novada savrupmāju un dārza māju, lauku sētu īpašnieks, uzņēmējs vai jebkura cita persona, kura pieteikumu saskaņojusi ar īpašnieku.

Konkursa nominācijas:
• Lauku sēta.
• Savrupmāja pilsētā vai ciemā.
• Daudzdzīvokļu mājas – māju kooperatīvi.
• Pakalpojumu, darījumu un sabiedrisks objekts.
• Speciālbalvu par interesantu ideju konkursa vērtēšanas komisijas var piešķirt pēc sava lēmuma, piemēram, īpaša ugunskura vieta, skaisti noformēts balkons, u.tml.

Konkursa noteikumi:
• Pieteikumu par piedalīšanos līdz 2017.gada 15.jūnijam iesniedz Salacgrīvas novada domē Klientu apkalpošanas centrā personīgi vai pa telefonu 64071973, tajā norādot īpašuma adresi, nomināciju un īpašnieka kontaktinformāciju - tālruņa numuru.
• Objektu vērtēšana notiek no 2017.gada 16. līdz 22.jūnijam.
• Ar naudas balvām katrā nominācijā apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus, piešķirot pirmajai vietai EUR 120, otrajai EUR 90, trešajai EUR 60 un speciālbalvai EUR 50.
• Ar goda plāksnēm katrā nominācijā apbalvo pirmo vietu ieguvējus.
• Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiek Ražas ballē Liepupē 2017.gada oktobrī.
• Konkursā var piedalīties, bet netiks vērtēti konkursa “Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2016” visu nomināciju pirmo vietu laureāti.