24. aprīlis, 2018, Otrdiena

Nameda, Visvaldis, Ritvaldis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Lielā Talka

20.04.2017 10:36

Lielā Talka

Desmitos no rīta, 22.aprīlī sāksies Lielā sakopšanas talka Salacgrīvas novadā. Pilsētā pulcēsimies pie Pārcēlāja skulptūras Salacas krastā, katrā apdzīvotā vietā, ciemata centrā vai pie veikala.

Strādāsim līdz vieniem dienā, pēc kārtīgas talkošanas būs ciema vecāko un saimnieču sarūpētas un pašvaldības un uzņēmēju finansiāli atbalstītas pusdienas. 

Talkošanas vietas un atbildīgie par Talkas norisi

VecsalacasAnete Līcīte - 27845772 no Vecsalacas. Pulcēšanās 10.00  pie jaunajām mājām. Veicamie darbi vēl tiek plānoti. Atpūtas vieta pie upes.

Korģene - Dace Cīrule 28302337 – 10.00 tiekas pie sabiedriskā centra, bibliotēkas (bijušās skolas). Veicamie darbi – Jāņu placis, eglīšu laukums, sporta laukums, ziņojuma dēļa apkārtne – sakopšanas darbi, stādīs augus.

Svētciems - Kaspars Zvejnieks 26485525 – 10.00 tiekas pie skolēnu autobusa pieturas Svētciema centrā. Veicamie darbi – koku stādīšana pie šīs pieturas, sakops grāvi pie transformatoru būdas, pie vecās skolas noņems beņķīšus.

Birzgaiļi - Lija Jokste – 26410633 - 10.00 pulcēšanās Birzgaiļos. Tīrīs 17 kilometrus grāvju, satīrīs stāvlaukumu aiz Minhauzena muižas, stādīs augus.

Lauvas Māris Melnalksnis – 29344710 - talkas sākums 10.00 pulcēšanās pie Tautas nama. Talkos Svētupes krastos un Lauvu Tautas nama apkārtnē

 

 

Tūja - Rūta Kalniņa –- 29216852 – 10.00 pulcējas pie veikala Vērdiņš. Veicamie darbi – Zinību centra apkārtnes sakopšana, veco koku zāģēšana, tīrīšana. Nepieciešamas ainavu arhitekta konsultācijas. Vajadzīga 1 tūja nokaltušās vietā.

Liepupe - Aivars Ilgavīzis – 29453653 – 10.00 talkot sāks Zaķu ciems. Liepupes vidusskola talkos 21.aprīlī tīrot grāvjus pie ceļa uz skolu, stādot mežu un strādājot Liepupes pilskalnā.

Salacgrīva - Aija Kirhenšteine – 29465758 – 10.00 pulcēšanās pie Pārcēlāja. Veicamie darbi – Eiropas dārza atjaunošana, Jahtu laukuma puķu dobju ravēšana, Bērnu rotaļu laukuma, pie muzeja un bibliotēkas Sila ielā labiekārtošana (koku stādīšana, apgriešana)

Salacgrīva - Inta Cirša – 29125487 – 10.00 Salacgrīvas vidusskolas skolēni un skolotāji pulcējas pie Pārcēlāja. Skolēniem ir ieteikums talkot savā dzīves vietā. Tie kas būs Salacgrīvā talkos – Lauteru meža ceļā, pie vidusskolas strādās pie sajūtu takas ierīkošanas, Valmieras ielā visā tās garumā, tīrīs mežiņu aiz skolas pieturas līdz Positivus telšu pilsētiņas pļaviņai.

Katoļu draudze talkos pie baznīcas (stādīs kociņus)  

Salacgrīva - JICs Liene Eglīte – 29110650 - 10.00 – pulcēšanās pie Pācēlāja. Savāks atkritumus gar Lauteru meža ceļu.

Vitrupe - Evija Keisele – 26420464 – 10.00 sāks no Vitrupes un sakops pludmali līdz Veczemju klintīm. Talcinieki ap 40.

Ainaži un Mērnieki - Ilona Jēkabsone – 29136539 – Mērnieki 10.00 tiekas pie daudzdzīvokļu mājām. Tīrīs grāvjus gar lielo šoseju, labiekārtos daudzdzīvokļu māju pagalmu. Vajadzīga grants!!! 2 kravas – kā solīts.

Ainažos – 10.00 pulcējas Jūrskolas laukumā. Stādīs kokus vecajos mājas pamatos pie šī laukuma, sakops Asaru dārzu, pie pārvaldes ēkas labiekārtos puķu domi. Vajadzīgas 3 ktravas melnzemes.

Atkritumu savākšanas punkti – Ainažos Kr. Barona iela 5, Salacgrīva Tirgus ielas katlu māja, Kuiviži pie veikala Vesco, Vecsalacās pie jaunajām mājām, Lauvās pie Tautas nama, Korģenē pie veikala, Svētciemā laukumā pie parka, Liepupes centrā pie darbnīcām, Birzgaiļos pie veikala, Tūjā pie veikala Vērdiņš.

Talkas koordinators Dagnis Straubergs  - 29222757.

Maisi, uzlīmes un trauki Informācijas nodaļā – 26545574 – Ilga Tiesnese