24. jūnijs, 2018, Svētdiena

Jānis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Zaļā ceturtdiena Salacgrīvas vidusskolā

20.04.2017 11:59

Salacgrīvas vidusskolā jau gadiem ir izveidojušās savas Lieldienu ieskandināšanas tradīcijas. Lieldienas saistās ar dabas atmodu, tāpēc skolā ir tradīcija sākumskolas skolēniem organizēt aktivitātes par dabu un dabā Zaļajā ceturtdienā.

Neviens īsti nezina, kā radies Zaļās ceturtdienas nosaukums, taču tiek uzskatīts, ka tas pārņemts no vācu valodas- „Gründonnerstag”-, kas tiešā tulkojumā nozīmē- Zaļā ceturtdiena. Savukārt, vācieši to varētu būt pārņēmuši no latīņu "viridium", kas burtiskā nozīmē ir- Zaļā diena. Šajā dienā agrāk tika saņemta absolūcija – grēku atlaišana tiem cilvēkiem, kam bija uzlikti Baznīcas sodi, lai viņi kopā ar citiem kristiešiem varētu gatavoties Lieldienām. Pārnestā nozīmē šie cilvēki tapa "zaļi", jeb, citiem vārdiem sakot,- atjaunoti, atdzimuši. Jau no seniem laikiem valda uzskats, ka šajā dienā nedrīkst mājās nest no lauka vai meža nevienu zaļo augu, citādi čūskas nāks mājā. Būtu arī vēlams istabas puķes stādīt tieši šajā dienā, jo tad tās labi ziedēšot. Mūsu skolā šo dienu saistām ar dabu, dabas izzināšanu, izprašanu. Zaļās ceturtdienas nodarbības skolā notiek sadarbībā ar Dabas izglītības centra “Ziemeļvidzeme” speciālisti Intu Somu. Katru gadu nodarbības formas mainās. Šogad skolēni tika sadalīti grupās. Katrai grupai bija jāapmeklē 9 kontrolpunkti: jānosaka, kāda dzīvnieka darbības pēdas redzamas paraugos, kādi objekti redzami attēlos, ar dabas elementiem jāizkrāso attēls, jānosaka attiecīga dzīvnieka pēdu nospiedumus, aizsietos maisiņos jānosaka tās saturs, jāveic uzdevumi darba lapā, jāmēģina atcerēties, kādus dabas rezervātus un Nacionālos parkus skolēni zina, jābūt zinošiem par dzīvniekiem, kuri guļ ziemas miegu, bet tagad pavasarī ir pamodušies. Bet pēdējais kontrolpunkts bija ļoti salds vārda vistiešākajā nozīmē. 9.kontrolpunktā gaidīja našķītis. Tā skolēni pārbaudīja savas zināšanas par norisēm dabā, bet, ja kaut ko vēl nezināja, tad Zaļā ceturtdiena bija jaunu zināšanu iegūšanas diena. Diena bija drēgna, bet nav sliktu laika apstākļu, lai izzinātu dabu. Paldies par iegūtajām zināšanām Intai Somai! Skola piedalās Ekoskolu programmā, dzīvojam Zaļā novadā, tāpēc jo svarīgāk ir skolēniem sniegt pēc iespējas vairāk zināšanu par norisēm dabā, par mūsu apkārtni, mācīt saudzīgi izturēties pret vidi, kurā mums jādzīvo. Zaļā ceturtdiena ir viena no tādām dienām, kad pats tās nosaukums liek aizdomāties, ko nozīmē “dzīvot zaļi”, dzīvot saskaņā ar dabu, tās likumiem. Kad daba izzināta, varam labāk sagatavoties Lieldienu atzīmēšanai, jo arī šie svētki jāsvin dabā.

Ekoskolas koordinatore Lolita Valaņina