21. aprīlis, 2018, Sestdiena

Marģers, Anastasija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Dziesmu gars lai vieno tautu

15.05.2017 10:02

13.maija vakarā, Mātei Latvijai par godu, Ainažus pieskandēja 4 jauktie kori - no Rūjienas ZIEMEĻZEME (diriģente Ina Plauka), no Skultes SKULTE (Ārijs Ādamsons), no Limbažiem DOMA (Normunds Ķirsis) un protams mājnieki KRASTS (Agras Jankovskas) vadībā. 

Neskatoties uz darba dienas nogurumu, ne uz hokeja līdzjušanas trakumu, kora dziedātāji kā labākie draugi satikās, lai izdziedātu kopējo dziesmu pūru no XXVI Visparējo latviešu Dziesmu svētku Noslēguma koncerta repertuāra. Šāda ideja radās viesojoties pie Skultes kora, abiem diriģentiem – Agrai Jankovskai un Ārijam Ādamsonam, jau pirms apriņķa koru skates. Jāteic, ka arī koru skatē, abi kori tika novērtēti ar I pakāpes diplomu. Koncertu iesāka mūsu draugi limbažnieki N.Ķirša vadībā, pēc tam mūsu diriģentes Agras Jankovskas vadībā kopkora sniegumā tika izdziedātas J.Lūsēna Karoga dziesma un Latv.t.dz. Dziedot dzimu, dziedot augu. Tālāk pie koncerta virsdiriģenta pults stājās Rūjienas diriģente I. Plauka, N.Ķirsis un Ā.Ādamsons. Prasmīgi korus pavadīja koncertmeistari – Austris Kalniņš (Skulte) un Agra Jankovska (Krasts). Paldies mūsu koru solistiem par izjusto dziedājumu -Normundam Ķirsim un Marikai Jamontei fragmentā no rokoperas Lāčplēsis. Īpaši koristu izpildījumā izskanēja Ā.Ādamsona diriģētā L.Garūtas Mūsu tēvs debesīs ar abām daļām. Koncerta izskaņā R.Paula ,,Manai dzimtenei” kopkori diriģēja kora ,,Doma” bijušais diriģents Austris Kalniņš un J.Vitola,, Gaismas pils” diriģents N.Ķirsis. Draugiem tika dāvātas grāmatas par Ainažiem, kuru autors kora ,,Krasts” ilggadējs dziedātājs Valdis Margots Renemanis. Vakars pagāja jokojot un smejot, atrakcijās, rotaļās un dejās. Vakara gaitā tika dota iespēja tautas virsdiriģenta lomā iejusties pašiem kora dziedātājiem. Izcili kopkoris sekoja četriem tautas virsdiriģentiem – Varis (Skulte),Vija (Rūjiena), Vilnis (Limbaži), Normunds (Ainaži). Koncentrēšanās uz diriģenta žesta smalkumu – pirmais korista likums. Jāteic, repertuārs,kas tautā tiek dziedāts no galvas tika prasmīgi izlocīts pēc ,,tautas diriģenta’’ gribas. Īpaši jāuzteic tautas virsdiriģentu Vilni (koris DOMA)– prasmīgas tempa maiņas apvienojās ar atraktivitāti, un horeogrāfiju dziesmas izpildījuma laikā. Uz dziesmu gara viļna – visi kori atkal tiksimies Dikļos 1.jūlijā!

Kora prezidente

Anastasija Celma