21. aprīlis, 2018, Sestdiena

Marģers, Anastasija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Tirdzniecība POSITIVUS festivālā

04.07.2017 08:52

Tirdzniecība POSITIVUS festivālā

Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai POSITIVUS festivāla teritorijā, festivāla norises laikā, nepieciešams Salacgrīvas novadadomē iesniegt iesniegumu un uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopiju (pie nosacījuma, ka ir noslēgts līgums ar festivāla organizatoriem). Iesniegumā lūdzu norādīt plānoto tirdzniecības laiku un tirgojamo preču grupu. 

Pēc minēto dokumentu saņemšanas tiks izrakstīts rēķins, kurš tiks nosūtīts uz Jūsu iesniegumā norādīto e-pastu vai faksu. Rēķina apmaksu lūdzu veikt ne vēlāk kā līdz 12.jūlijam. Tirdzniecības vietas atļauju varēs saņemt Salacgrīvas novada domē 13.jūlijā no plkst. 8:00 līdz 17:00 un 14.jūlijā no plkst. 8:00 līdz 16:00 domes darba laikā.

Informācija pa tel. 64071982 un solvita.kukanovska@salacgriva.lv vai dome@salacgriva.lv

Nodevas likme juridiskai personai un fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, par ielu tirdzniecību kultūras, sporta, reliģisku svētku vai citu pasākumu norises laikā vienā tirdzniecības vietā Salacgrīvas novada pašvaldības teritorijā:

 

Nodevas objekts

Nodevas likme par vienu dienu euro

13.1.

Tirdzniecība ar pārtikas un nepārtikas precēm

11.38

13.2.

Tirdzniecība ar pašražotām pārtikas precēm

4.27

13.3.

Tirdzniecība ar zvejniecības produkciju un medījumiem

4.27

13.4.

Tirdzniecība ar mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas,amatniecības un daiļamatniecības izstrādājumiem

4.27

13.5.

Tirdzniecība ar ziediem

4.27

13.6.

Tirdzniecība ar kvasu no cisternām (mucām), saldējumu, bezalkoholiskiem dzērieniem           

7.11

13.7.

Tirdzniecība ar grāmatām

4.27

13.8.

Tirdzniecība ar karstajām uzkodām no speciālajām iekārtām

21.34

Nodevas likme juridiskai personai (kurai ir alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecības licence) par ielu tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā Salacgrīvas novada pašvaldības teritorijā:

 

Nodevas objekts

Nodevas likme par vienu dienu euro

14.1.

Tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem Salacgrīvas pilsētā

35.57

14.2.

Tirdzniecība ar tabakas izstrādājumiem Salacgrīvas pilsētā

21.34

Ja persona veic ielu tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevas likmes.

IESNIEGUMS atļaujas ielu tirdzniecībai POSITIVUS norises vietā saņemšanai