21. aprīlis, 2018, Sestdiena

Marģers, Anastasija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Fotokonkurss „Latvijas ainava”

03.07.2017 09:10

Fotokonkurss „Latvijas ainava”

Liepupes tautas nams izsludina ikgadējo FOTOKONKURSU. Šī gada tēma – Latvijas ainava. Nolikums:

Fotokonkursu „Latvijas ainava” organizē Salacgrīvas novada Liepupes pagasta tautas nams sadarbībā ar Liepupes ev.lut.baznīcas draudzi , krodziņu „Meke” un Latvijas Fotogrāfijas muzeju.

1. Mērķis.

Fotokonkursa mērķis ir uzzināt skaisto un īpatnējo individuālo redzējumu, kas asociējas ar vārdu „Latvijas ainava” un ir attēlots fotogrāfijā.

2 Dalībnieki.

Konkurss ir atklāts, tajā aicināti piedalīties Salacgrīvas novada un apkārtnes iedzīvotāji bez vecuma ierobežojuma, kas iesnieguši paša uzņemtu fotogrāfiju par konkursa tēmu.

3. Fotogrāfija.

Brīvs domas lidojums attēlots krāsainā vai melnbaltā fotogrāfijā par tēmu „Latvijas ainava”. Fotogrāfiju izmērs A4, fotogrāfiju skaits – katram autoram līdz piecām fotogrāfijām. Fotogrāfiju autoram, iesniedzot fotogrāfijas, klāt jāpievieno savi rekvizīti: savs (autora) vārds, uzvārds un kontakttālruņa numurs vai/ un e-pasta adrese.

4. Konkursa laiks.

Darbu iesniegšanas termiņš: no nolikuma publicēšanas dienas līdz 2017. gada 14. jūlijam Liepupes pagasta tautas namā , Salacgrīvas novada Liepupes pagasta „Mežgravās”, tālrunis 64023932, e-pasts: andris.zunde@salacgriva.lv 

Konkursa darbi tiks izstādīti Liepupes baznīcā un Salacgrīvas novada izglītības un kultūras iestādēs.

5.Autorība.

Autors drīkst iesūtīt paša autora uzņemtas fotogrāfijas. Iesniedzot savu uzņemto fotogrāfiju konkursa dalībnieks apliecina, ka konkursā piedalās labprātīgi un iesniegtās fotogrāfijas tiek nodotas konkursa rīkotājam. Autors neiebilst pret fotogrāfiju izmantošanu izstādēs, un apliecina, ka viņa iesniegtās fotogrāfijas ir viņa paša darbs. Fotogrāfiju iesniedzējs uzņemas pilnu atbildību pret trešo personu pretenzijām, kas varētu rasties saistībā ar iesniegtās fotogrāfijas publisku izstādīšanu.

6. Konkursa darbu vērtēšana.

Fotokonkursa darbus vērtēs konkursa rīkotāja izvēlēta neatkarīga žūrija. Konkursa apbalvošanai no viena autora tiek izvirzīts viens darbs. Konkursantu darbi tiks izstādīti un rezultāti paziņoti Liepupes baznīcā Liepupes pagasta svētku laikā 2017. gada 29. jūlijā.

7. Balvu fonds.

Balvu fonds EUR 140,00 (viens simts četrdesmit eiro).

Balvas nodrošina:

Salacgrīvas novada dome,

Mekes krogs,

Liepupes ev. lut. draudze.

Sadarbības partnerisLatvijas fotogrāfijas muzejs.