21. jūnijs, 2018, Ceturtdiena

Monvīds, Egita, Emīls

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Vakance

04.09.2017 09:43

Vakance

Salacgrīvas novada dome, Reģ.Nr.90000059796 aicina pieteikties darbā uz vakanto  Ainažu kultūras nama  MĀKSLINIECISKĀS DAĻAS VADĪTĀJA amatu vietu uz 0.5 darba slodzi

Galvenie darba pienākumi: 
• Ainažu kultūras nama kultūras darba plānošana un organizēšana.
• organizēt un vadīt plānotos pasākumus kultūras namā un pilsētā, atbilstoši dažādu interešu, sociālo un vecuma grupām;
• Izstrādāt pasākumu plāna māksliniecisko koncepciju;
• apkopot un izplatīt tautas mākslas un interešu kolektīviem informāciju par tautas mākslas aktivitātēm un norisēm (svētki, festivāli, konkursi, skates, u.c.) valstī, ārvalstīs, apriņķī, novadā un pilsētā;
• atbilstoši pieprasījumam un iespējām kopā ar tautas mākslas un interešu kolektīvu vadītājiem organizēt koncertus, svētkus, festivālus (arī izbraukuma);
• rīkot latviešu tradīciju un gadskārtu ieražu svētkus;
• rakstīt pasākumu plānus un scenārijus un tos realizēt;
• sadarboties ar Latvijas koncertaģentūrām – profesionālo koncertu, izstāžu un izrāžu nodrošināšanai Ainažu kultūras namā.

Prasības amata pretendentiem:
• vidējā - speciālā vai augstākā izglītība un iepriekšēja pieredze kultūras darbā.
• Labas datorprasmes (MS Office, WORD un EXCEL u.c.).
• spējas patstāvīgi plānot savu darbu un ievērot termiņus, augsta atbildības sajūta un precizitāte
• izpratne par pašvaldības darba organizāciju
• lieliskas saskarsmes prasmes, prezentācijas iemaņas, spēja strādāt komandā un pozitīva attieksme.
• Valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām.

Mēs piedāvājam:
• Darba līgumu uz nenoteiktu laiku.
• Interesantu un dinamisku darbu labā komandā, atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas!

Amata pretendentiem līdz 25.09.2017. plkst.13.00 jāiesniedz personīgi Salacgrīvas novadā domes Klientu apkalpošanas centrā, Smilšu ielā 9, Salacgrīva, LV – 4033, vai pa e-pastu: dome@salacgriva.lv, vai faksu 64071993, šādi dokumenti:
• motivēts pieteikums;
• CV;
• izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas.
Kontaktpersona:
Domes personāla speciāliste Gunta Kristiņa, tālr.Nr. 64071975