21. septembris, 2018, Piektdiena

Matīss, Modris, Mariss

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Par Smilšu ielu Salacgrīvā

05.10.2017 09:35

25.septembrī Salacgrīvas novada dome ir noslēgusi līgumu ar SIA “Limbažu ceļi” par ielas seguma atjaunošanu Salacgrīvas pilsētas Smilšu ielā.

Ielas atjaunošanas darbu laikā SIA “Limbažu ceļi” veiks 

- Smilšu ielas posma no Lēģeru ielas līdz Avotu ielai grants seguma profilēšanu izlīdzinot iesēdumus, nodrošinot ceļa klātnes un seguma līdzenumu,
- liekā apauguma noņemšanu gar ceļa nomali un vietās, kur paredzēts izbūvēt nobrauktuves,
- Smilšu ielas un Priežu ielas posma minerālmateriālu maisījuma (0/32p) pamata kārtas izveidi, vietās kur tas ir iespējams – pamata kārtu izlīdzināt izmantojot autogreideri, izveidos divpusēju kritumu 2,5%.
- Smilšu ielā – iebrauktuvju būvniecību ar minerālmateriālu maisījumu,
- asfaltbetona seguma izveidi Smilšu un Priežu ielās un nomaļu uzpildīšanu izmantojot minerālmateriālu maisījumu Smilšu un Priežu ielās 0,5 m platumā abās ielas pusēs.
Pašvaldība šo darbu veikšanai piešķīrusi 33 611 euro (ar PVN)
Darbiem jābūt pabeigtiem līdz šā gada 26.oktobrim.

Ilga Tiesnese