20. marts, 2019, Trešdiena

Made, Irbe

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada pirmklasnieku svētki

07.03.2018 09:41

Salacgrīvas novada pirmklasnieku svētki

Šā gada 2. martā Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolā uz savu tradicionālo 100. dienas pasākumu pulcējās Salacgrīvas novada pirmklasnieki. Pasākums novada pirmlasniekiem notika jau septīto gadu.

Šogad ar projekta “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu Salacgrīvas novada skolu pirmklasnieki kopā ar skolotājām un brīnišķīgo Pinokio, kuru atveidoja Haralds Švītiņš, apceļoja Profesiju pasauli.

Šajā interesantajā piedzīvojumā uzmundrinājuma vārdus teica Salacgrīvas novada Izglītības speciāliste Antra Paegle un šī pasākuma krustmāte Lolita Valaņina.Visus pasākuma dalībniekus priecēja katras skolas pirmklasnieku sagatavotie priekšnesumi. Par tiem jāpateicas viņu mūzikas un ritmikas skolotājām Tatjanai Lazdiņai, Ingai Strantei, Soveigai Bokai, Valentīnai Kalniņai un audzinātājām Ivetai Špūlei, Baibai Runcei un Laurai Ilvesai. Pinokio iepazīstināja pirmklasniekus ar profesiju dažādību, jautri piedalījās kustību rotaļās un dejās, kurās iejutās dažādu profesiju pārstāvju lomās.Vislielāko jautrību izraisīja frizūru veidošana saviem vienaudžiem.

Pasākuma noslēgumā skolēni priecājās par krāšņo salūtu svētku kliņģeros un piemiņas nozīmēm. Pasākuma piemiņai tapa arī kopīga Salacgrīvas novada pirmklasnieku un Pinokio bilde.

Mūsu novada pirmklasnieku vārdā izsaku pateicību skolotājai Lolitai Valaņinai, visu trīs novada skolu direktorēm, novada Izglītības speciālistei,karjeras izglītības konsultantei, pasākuma sagatavošanas palīgiem no 9.klases, visām skolotājām un tehniskajiem darbiniekiem. Paldies vecākiem, kuri posa bērnus šiem svētkiem un bija domās kopā ar viņiem! Sirsnīgu paldies visi sūta izcilajam, nenogurdināmajam Pinokio - Haraldam Švītiņam.

Šī tradīcija ir jāturpina, jo tā ir sava veida pieredzes apmaiņa un svētki mūsu pirmklasniekiem.Uz tikšanos nākamajā gadā!

Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas 1.klases audzinātāja Daiga Tomsone