21. maijs, 2019, Otrdiena

Ingmārs, Ernestīne, Akvelīna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Mēs lepojamies!

04.06.2018 16:40

25.maijā pilsētas kultūras namā notika Salacgrīvas vidusskolas pasākums “Mēs lepojamies!”, kura laikā notika labāko skolēnu sveikšana un jau tradicionālais interešu izglītības atskaites koncerts.

Atklājot to, direktora vietniece audzināšanas darbā Inta Cirša sacīja: “mēs lepojamies ar tiem, kuri mācību gada laikā labu darījuši. Veidojam jaunu tradīciju – plašajā Salacgrīvas kultūras namā sakām paldies un sniedzam koncertu.”

Interešu izglītības atskaites koncertā piedalījās: deju kolektīva “Vēverīši” mazākie un lielākie dejotāji, vokāli instrumentālais ansamblis un dziedātāji no 4.klasēm, folkloras kopa “Zēģelīte”, to vadīja skolēni Kate un Kristers, fotografēja Karlīna.

Pasākuma dalībniekus uzrunāja Salacgrīvas vidusskolas direktore Sanita Šlekone: “manuprāt šie ir vieni no mācību gada skaistākajiem svētkiem. Šodien mēs sakām paldies visiem tiem, kuri ļoti vērtīgi ir pavadījuši šo mācību gadu. Paldies sakām mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājiem, konkursu godalgoto vietu ieguvējiem, izciliem sportistiem, talantīgiem dejotājiem, dziedātājiem, runātājiem, skaitītājiem un visiem pārējiem un viņu vecākiem un skolotājiem. Lai mums visiem skaists vakars un paldies jums!”

Vispirms pateicības rakstus un Salacgrīvas vidusskolas gudrības pūcītes saņēma 1.-4.klašu skolēni - olimpiāžu uzvarētāji. Tās pasniedza Salacgrīvas vidusskolas direktore Sanita Šlekone un direktora vietniece mācību darbā Iveta Kupča. 

Pamatskolas un vidusskolas mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus sveica direktore Sanita Šlekone un direktora vietniece mācību darbā Santa Čiževska.

Interešu izglītības pulciņu dalībnieki savas prasmes un varēšanu ir pierādījuši skatēs un dažādos konkursos. Diplomus, pateicības un atzinības saņēma skatuves runas , erudīcijas, lielā stāstnieku, izglītojamo pētniecisko darbu konkursu laureāti, Jauno vides līderu projekta konkursanti, tradicionālās dziedāšanas konkursa “Klaberjakte” uzvarētāji un skolēni par augstiem sasniegumiem mūzikā. 

Salacgrīvas vidusskolā sportistu ir ļoti daudz un viņu sasniegtie rezultāti ir augsti. Paldies volejbolistiem, basketbolistiem, burātājiem, vieglatlētiem un citu sporta veidu pārstāvjiem.

Pasākuma izskaņā Salacgrīvas vidusskolas direktore Sanita Šlekone sacīja lielu paldies vecākiem un vecvecākiem “mēs redzējām uzņēmīgus jauniešus, kuri ārpus mācību darba mācās, piedalās olimpiādēs, konkursos, skatēs, kuri sporto, dzied, dejo. Par to paldies jums mīļie vecāki, vecvecāki. Bez jūsu atbalsta tas nebūtu iespējams. Bet ir vēl kādi cilvēki, kuri ir stāvējuši jūsu bērniem blakus un atbalstījuši kad ir grūti. Ir vajadzīgs ilgs un pacietīgs darbs, lai pārvarētu grūtības un sasniegtu rezultātu un tie ir skolotāji. Paldies par nesavtīgo darbu un mīlestību!”

Paldies skolotājiem un interešu pulciņu vadītājiem: Indārai Ceikai, Ritai Kariņai, Intai Noriņai, Ilonai Antonovai, Gunai Meierei, Ritai Ziemelei, Rasmai Turkai, Sandrai Bērziņai, Baibai Runcei, Santai Čiževskai, Valentīnai Kalniņai, Zentai Mennikai, Anitai Gīzei, Lolitai Valaņinai, Marijai Paeglei, Lailai Rozenbergai, Intai Somai, Guntaram Ūdrim, Ivetai Kupčai, Laimdotai Pelšei, Ivetai Rozenbergai un Līgai Tauriņai, Dacei Kašai, Līgai Siliņai, Ingai Strantei, Inārai Ādmīdiņai, Jolantai Jirgensonei, Lolitai Jakabsonei un Vitālijam Bogdanovičam.

Savukārt direktora vietniece mācību darbā Iveta Kupča, klātesošo aplausiem skanot, sacīja paldies vidusskolas direktorei Sanitai Šlekonei “bet lai mēs tiktu tur kur mēs esam tikuši, mums vienmēr ir vajadzīgs viens paraksts un to uzliek direktores kabinetā un tāpēc paldies direktorei Sanitai Šlekonei, kura ļauj mums visur piedalīties, braukt, dziedāt, dejot, sportot, un tā tālāk… “

Paldies visiem olimpiāžu, konkursu un sacensību uzvarētājiem, viņu vecākiem, skolotājiem un koncerta dalībniekiem un visiem skatītājiem, tiekamies nākamajā gadā!

Ilga Tiesnese