23. maijs, 2019, Ceturtdiena

Leontīne, Ligija, Lonija, Leokādija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada domes paziņojumi par iepirkumiem 2016.gads

 Pieteikuma publicēšanas
dat.

 Nosaukums

 Pievienotie dokumenti

 Rezultāti

 22.12.2016.

 Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana, Ident.Nr.SND 2016/50

 SND 2016/50 Nolikums

 

 19.12.2016.

 Malkas piegāde, Ident.Nr.SND 2016/49

 SND 2016/49 Nolikums

 SND 2016/49 Ziņojums

 12.12.2016.

 Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde, Ident.Nr.SND 2016/48

 SND 2016/48 Nolikums

 SND 2016/48 Ziņojums

 12.12.2016.

 Kokskaidu granulu piegāde Liepupes pagasta pārvaldes katlumājai, Ident.Nr.SND 2016/47

 SND 2016/47 Nolikums

 SND 2016/47 Ziņojums

 09.12.2016.

  Vienotās pašvaldības sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu bāzes izmitināšanas pakalpojuma sniegšana 2017.gadā, Ident.Nr.SND 2016/46

 SND 2016/46 Nolikums

 SND 2016/46 Ziņojums

 17.11.2016.

 Salacgrīvas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšana, Ident.Nr.SND 2016/45

 SND 2016/45 Nolikums

 SND 2016/45 Ziņojums

 16.11.2016.

 Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām, id.Nr.SND 2016/44

 SND 2016/44 Nolikums  

 SND 2016/44 Ziņojums

 15.11.2016.

 Vienotās pašvaldības sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu bāzes izmitināšanas pakalpojuma sniegšana 2017.gadā, Ident.Nr.SND 2016/43

 Iepirkuma procedūra pārtraukta

 

 15.11.2016.

 Apkures katla piegāde un uzstādīšana Liepupes pagasta pārvaldes ēkā, Ident.Nr.SND 2016/42 

 SND 2016/42 Atbildes uz jautājumiem

 SND 2016/42 Nolikums  

 SND 2016/42 Ziņojums

 07.11.2016.

 Salacgrīvas vidusskolas skolēnu pārvadājumi, Ident.Nr.SND 2016/41

 SND 2016/41 Nolikums

 SND 2016/41 Ziņojums

 04.11.2016.

 Zemes gabalu robežu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana un zemes ierīcības projekta izstrāde Salacgrīvas novada domes vajadzībām, Ident.Nr.SND 2016/40

 SND 2016/40 Nolikums

SND 2016/40 Nolikums 1.1 pielikums

 SND 2016/40 Ziņojums

 04.11.2016.

 Ziemassvētku saldumu paciņu piegāde, Ident.Nr.SND 2016/39

 SND 2016/39 Nolikums

 SND 2016/39 Ziņojums

 31.10.2016.

 Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūve, Ident.Nr.SND 2016/38

 Iepirkums pārtraukts

 SND 2016/38 Ziņojums

 28.10.2016

 Ārdurvju nomaiņa Liepupes vidusskolā un PII „Vilnītis", Ident.Nr.SND 2016/37

 SND 2016/37 Nolikums

 SND 2016/37 Ziņojums

 12.10.2016.

 Gaismas ķermeņu piegāde, Ident.Nr.SND 2016/36

 SND 2016/36 Nolikums

 SND 2016/36 Ziņojums

 12.10.2016.

 Koku kopšanas darbi Salacgrīvas pilsētā, Ident.Nr.SND 2016/35

 SND 2016/35 Nolikums

SND 2016/35 pielikums1

SND 2016/35 pielikums2

 SND 2016/35 Ziņojums

 14.09.2016.

 Asfaltbetona seguma izbūve Ķēniņu ielā, Vecsalacās, Salacgrīvas novadā Ident.Nr.SND 2016/34

 SND 2016/34 Nolikums

SND 2016/34 pielikums 1.1.

SND 2016/34 pielikums 1.2.

 SND 2016/34 Ziņojums

 23.08.2016. 

 Kokskaidu granulu piegāde, Ident.Nr.SND 2016/33

 SND 2016/33 Nolikums

 SND 2016/33 Ziņojums

 23.08.2016.

 Skaņas iekārtu piegāde un uzstādīšana, Ident.Nr. SND 2016/32

 SND 2016/32 Nolikums

 SND 2016/32 Ziņojums

 22.08.2016. 

 Automašīnu piegāde Salacgrīvas novada domes vajadzībām, Ident.Nr.SND 2016/31

 SND 2016/31 Nolikums

 SND 2016/31 Ziņojums

 17.08.2016. 

 Salacgrīvas novada domes darbinieku veselības apdrošināšana, Ident.Nr.SND 2016/30

 SND 2016/30 Nolikums

 SND 2016/30 Ziņojums

 05.08.2016.

 Videonovērošanas sistēmas izveidei nepieciešamo ierīču iegāde, Ident.Nr.SND 2016/29

 SND 2016/29 Nolikums

 SND 2016/29 Ziņojums

19.07.2016.

 Trotuāru pārbūve Salacgrīvā, Pērnavas ielā, Ident.Nr.SND 2016/28

 SND 2016/28 Atbildes uz jautājumiem

SND 2016/28 Nolikums

SND 2016/28 Būvdarbu apjomi 1

SND 2016/28 Būvdarbu apjomi 2

SND 2016/28 Būvdarbu apjomi 2

SND 2016/28 pielikums 1.dala 1.

SND 2016/28 pielikums 1.dala 2.

SND 2016/28 pielikums 2.dala 1.

 SND 2016/28 ziņojums

18.07.2016.

 Ielu apgaismojuma tīklaizbūve Salacgrīvas novada Tūjas ciemā, Ident.Nr.SND 2016/27

 SND 2016/27 Atbildes uz jautājumiem

SND 2016/27 apjomi

SND 2016/27 Nolikums

SND 2016/27 pielikums 1

SND 2016/27 pielikums 2

SND 2016/27 pielikums 3

SND 2016/27 pielikums 4

SND 2016/27 pielikums 5

SND 2016/27 pielikums 6

 SND 2016/27 ziņojums

15.07.2016.

 Skolēnu pārvadājumi 2016./2017.m.g. un neregulārie pārvadājumi, Ident.Nr.SND 2016/26

 SND 2016/26 Nolikums

 SND 2016/26 Ziņojums

13.07.2016.

 Liedaga ielas posma virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembiņām Tūjā, Salacgrīvas novadā, Ident.Nr.SND 2016/25

 SND 2016/25 Nolikums

SND 2016/25 1.1 pielikums

SND 2016/25 1.2 pielikums

 SND 2016/25 Ziņojums

05.07.2016.

 Vides pieejamības nodrošināšana Salacgrīvas pilsētā, Ident.Nr.SND 2016/24

 SND 2016/24 Nolikums

SND 2016/24 apjomi

SND 2016/24 pielikums 1.1

SND 2016/24 pielikums 1.2

SND 2016/24 pielikums 1.3  

SND 2016/24 pielikums 1.4  

 SND 2016/24 ziņojums

 28.06.2016.

 Vētras radīto postījumu novēršana uz ceļa Lielurga-Oltūži, Ident.Nr.SND 2016/23

 SND 2016/23 Nolikums

SND 2016/23 1.1 pielikums - apjomi

SND 2016/23 1.2 pielikums - skice

 SND 2016/23 ziņojums

21.06.2016.

 Ārdurvju nomaiņa Liepupes vidusskolā un PII "VIlnītis", Ident/Nr.SND 2016/22

 Iepirkuma procedūra pārtraukta

 

21.06.2016.

 Gājēju celiņu atjaunošana Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā, Ident.Nr.SND 2016/21

 SND 2016/21 Nolikums

SND 2016/21 1.1 pielikums 1

SND 2016/21 1.1 pielikums 2

SND 2016/21 1.1 pielikums 3

SND 2016/21 1.2 pielikums 1

 SND 2016/21 ziņojums

16.06.2016.

 Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūvei, Ident.Nr.SND 2016/20

SND 2016/20 Nolikums

 SND 2016/20 ziņojums

10.06.2016.

 Stāvlaukuma izbūve un ielas posma dubultā apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembiņām Korģenē, Salacgrīvas novadā, Ident.Nr.SND 2016/19

 SND 2016/19 Nolikums

SND 2016/19 Apjomi

SND 2016/19 Ceļu segumi

2016/19 Ceļu griezumi 1

2016/19 Ceļu griezumi 2

2016/19 Ceļu griezumi 3

ELT-ELT-000

GP_15_02_2016Sut-Model-000

 SND 2016/19 ziņojums

10.06.2016.

 Jaunas vieglās automašīnas piegāde ar ieskaitu, Ident.Nr.SND 2016/18

 SND 2016/18 Nolikums Vērtējums VW Passat

 SND 2016/18 ziņojums

10.06.2016.

 Nojumju būvniecība, Ident.Nr.SND 2016/17

 SND 2016/17 Nolikums

Pielikums 1.2

SND/2016 1.3 piel.ZAAO Nojumes konstrukcija

SND/2016 1.3 piel.ZAAO Nojumes konstrukcija 1

SND/2016 1.3 piel.ZAAO Nojumes konstrukcija 2

SND/2016 1.4 pielikums nojume Vilnītis

SND/2016 1.4 pielikums nojume ZAAO

 SND 2016/17 2.daļa ziņojums

SND 2016/17 ziņojums 1.daļa

06.06.2016.

 Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas novada domes struktūrvienībās", id.Nr.SND 2016/16

 SND 2016/16 Nolikums

 SND 2016/16 ziņojums

31.05.2016.

 Sanitāro mezglu remonts PII "VIlnītis", Ident.Nr.SND 2016/15

 SND 2016/15 Nolikums

SND 2016/15 1.1 pielikums (apjomi)

 SND 2016/15 ziņojums

27.05.2016.

 Radio mikrofonu piegāde, Ident.Nr.SND 2016/14

 SND 2016/14 Nolikums

 SND 2016/14 ziņojums

10.05.2016.

 Daudzfunkcionāla sporta seguma piegāde un uzstādīšana, Ident.Nr.SND 2016/13

 SND 2016/13 Atbildes uz jautājumiem  

SND 2016/13 Nolikums

SND 2016/13 1.1 pielikums

SND 2016/13 1.2 pielikums

SND 2016/13 1.3 pielikums

 SND 2016/13 ziņojums

 28.04.2016.

 Koncerta tērpu izgatavošana jauktajam korim "KRASTS", Ident.Nr.SND 2016/12

 SND 2016/12 Nolikums

 SND 2016/12 ziņojums

 28.04.2016.

 Zāles pļāvēja piegāde Ainažu pilsētas pārvaldes vajadzībām, Ident.Nr.SND 2016/11

 SND 2016/11 Nolikums

 SND 2016/11 ziņojums

 28.04.2016.

 Laipu atjaunošana Salacgrīvas novadā, Ident.nr.SND 2016/10

 SND 2016/10 Nolikums

Laipas apjomi Baltā saule-Ainaži

Laipas apjomi Zvejnieku parks

SND 2016/10 Pielikums 1.1.

 SND 2016/10 ziņojums

 28.04.2016.

 Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Salacgrīvas novada domes autotransportam, Ident.Nr.SND 2016/9

 SND 2016/9 Nolikums

 SND 2016/9 Ziņojums

 27.04.2016.

 Tautas tērpu izgatavošana, Ident.Nr.SND 2016/8

 SND 2016/8 Nolikums

 SND 2016/8 Ziņojums

 06.04.2016.

 Salacgrīvas bibliotēkas, muzeja telpu un āra puķu dobes remonts, Ident.Nr.SND 2016/7 

 SND 2016/7 Nolikums

SND 2016/7 pielikums 1

SND 2016/7 pielikums 2

SND 2016/7 pielikums 3

SND 2016/7 pielikums 4

 SND 2016/7 ziņojums

 06.04.2016.

 Malkas piegāde, Ident.Nr.SND 2016/6

 SND 2016/6 Nolikums

 SND 2016/6 ziņojums

 29.03.2016.

 Jahtu ostas laukuma labiekārtošanas un atjaunošanas darbi, Ident.Nr.SND 2016/5

 SND 2016/5 Nolikums

SND 2016/5 pielikums 1

SND 2016/5 pielikums 2

SND 2016/5 pielikums 3

 SND 2016/5 ziņojums

 23.03.2016.

 Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība Salacgrīvas novada asfaltēto ielu pārbūvei, Ident.Nr.SND 2016/4

 SND 2016/4 Nolikums

Rīgas iela-shēma

 SND 2016/4 ziņojums

 21.03.2016.

 Degvielas iegāde Salacgrīvas novada domes vajadzībām, Ident.Nr.SND 2016/3

 SND 2016/3 Nolikums

 SND 2016/3 Ziņojums

 11.03.2016.

 Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas pilsētas Valmieras ielas pārbūves darbiem, Ident.Nr.SND 2016/2

 SND 2016/2 Nolikums

SND 2016/2 Atbildes uz jautājumiem

 SND 2016/2 ziņojums

 15.01.2016.

 Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde Ident.Nr.SND 2016/1

 SND 2016/1 Nolikums

 SND 2016/1 ziņojums