21. oktobris, 2018, Svētdiena

Severīns, Urzula

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

19.10.2018 11:24

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē īpašumu “Vecsprīdīši”

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā,  “Vecsprīdīši”, kadastra Nr. 6672 005 0270, sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6672 005 0270 (0,2961 ha platībā), dzīvojamās mājas ar piebūvi ar kadastra apz. 6672 005 0270  001 un pagrabu ar kadastra apz. 6672 005 0270 002.

Īpašuma nosacītā cena – 3245,00 euro

Izsoles solis – 200,00 euro.

Lasīt vairāk →

19.10.2018 11:19

Salacgrīvas novada pašvaldība atkārtoti pārdod izsolē īpašumu Pērnavas ielā 60D

Salacgrīvas novada pašvaldība atkārtoti pārdod izsolē īpašumu Pērnavas ielā 60D, kadastra Nr. 6615 010 0188, Salacgrīvā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 010 0186 (1671 kv.m platībā) un būves ar kadastra apz. 6615 010 0120 002.

Īpašuma nosacītā cena – 6 000,00 euro

Izsoles solis – 200,00 euro.

Lasīt vairāk →

20.09.2018 08:36

Pārdod īpašumu “Upenes”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā izsolē  īpašumu “Upenes”, Ainažu pagastā, kadastra Nr. 6625 002 0372, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6625 002 0348 (2,02 ha platībā).

Īpašuma nosacītā cena – 3 320,00 euro

Izsoles solis – 50,00 euro

Lasīt vairāk →

20.09.2018 08:12

Pārdod atklātā izsolē īpašumu “Rotas”

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā izsolē īpašumu “Rotas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6660 008 0065, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6660 008 0065 (2,599 ha platībā).

Īpašuma nosacītā cena – 7 120,00 euro

Izsoles solis – 50,00 euro

Lasīt vairāk →

Pieteikšanās izsolēm

Pieteikties izsolēm iespējams klātienē vai nosūtot dokumentus un maksājuma uzdevumu uz e-pastu: dome@salacgriva.lv, tālr.  64071986, 64071982