16. jūnijs, 2019, Svētdiena

Justīne, Juta

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

23.05.2019 12:03

Pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Lociņi”

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Lociņi”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6660 009 0614, sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6660 009 0602 (0,1161 ha platībā).

Īpašuma Nosacītā cena –  600,00 euro (seši simti euro).

Izsoles solis – 60,00 euro (sešdesmit euro).

Lasīt vairāk →

23.05.2019 11:01

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko apbūves tiesību izoli zemes gabala daļai Ganību ielā 4, Salacgrīvā

Publicējamā informācija par Apbūves tiesību objektu Salacgrīvā, Ganību ielā 4

1. Izsoles objekts – Apbūves tiesības uz zemes gabala daļu Ganību ielā 4, Salacgrīvā (0,2 ha platībā).
2. Apbūves tiesības nodibināšanas mērķis – komercobjekta apbūve.
3. Izsoles objekta - Apbūves tiesību maksa gadā – euro 50,00.
4. Apbūves tiesību termiņš – 20 (divdesmit) gadi.

Lasīt vairāk →

23.05.2019 10:50

Pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Nemēzijas”, Liepupes pagastā

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Nemēzijas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6660 008 0092, sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6660 008 0092 (0,5341 ha platībā).

Īpašuma nosacītā cena –  1200,00 euro (viens tūkstotis divi simti euro).

Izsoles solis – 120,00 euro (viens simts divdesmit euro).

Lasīt vairāk →

23.05.2019 10:37

IZSOLE ATCELTA ! - “Muižas parks”, Liepupes pagastā

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Muižas parks”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 009 1353, kas sastāv no trīs zemes vienībām: ar kadastra apz. 6660 009 0572 (2,6681 ha platībā), ar kadastra apz. 6660 009 0574 (0,0803 ha platībā) un ar kadastra apz. 6660 009 0575 (0,3407 ha platībā).

Īpašuma nosacītā cena – 8100,00 euro

Izsoles solis – 800,00 euro.

Lasīt vairāk →

23.05.2019 10:32

Zemes izsoles 2019.gada 26. un 27.jūlijā (Positivuss festivāla laikā)

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko nomas tiesību mutisku izsoli divām dienām 2019.gada 26. un 27.jūlijā (Positivuss festivāla laikā) zemes gabalu daļām Salacgrīvā Kapu ielā 2, zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0079 un Pērnavas ielā, zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0070.

Nomas tiesību izsoles sākumcena divām dienām vienai zemes gabala teritorijai tiek noteikta euro 70,00;

izsoles solis – 5,00 euro.

Lasīt vairāk →

02.05.2019 12:13

Pārdod īpašumu "Ataudziņas", Salacgrīvas pagastā

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Ataudziņas”, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 6672 007 0542 kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0542 (2277kv.m platībā) un būves ar kadastra apz. 6672 007 0542 001.

Īpašuma nosacītā cena – 1 900,00 euro

Izsoles solis – 100,00 euro

Lasīt vairāk →

18.04.2019 12:58

Pārdod īpašumu Salacgrīvas pagastā, Svētciemā Kāpu iela 4

Pārdod īpašumu Salacgrīvas pagastā, Svētciemā Kāpu iela 4, kadastra Nr. 6672 007 0370, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0370 (0,2213 ha platībā) uz kuras atrodas ēka.

Īpašuma nosacītā cena – 2 240,00 euro

Izsoles solis – 220,00 euro.

Lasīt vairāk →

18.04.2019 12:55

Izsole īpašumam Svētciemā Mehanizācijas iela 2

Izsole īpašumam Svētciemā Mehanizācijas iela 2, kadastra Nr. 6672 007 0461, kas sastāv no divām zemes vienībām. Zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0461 (0,0504 ha platībā) uz kuras atrodas noliktava ar pagrabu un zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0515 (0,3191 ha) uz kuras atrodas noliktava -garāža.

Īpašuma nosacītā cena – 15 380,00 euro

Izsoles solis – 1 530,00 euro.

Lasīt vairāk →

18.04.2019 12:46

Pārdod izsolē īpašumu “Mazpurvi 1”, Liepupes pagastā

Pārdod izsolē īpašumu “Mazpurvi 1”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 009 0585, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6660 009 0601 (2,5 ha platībā).

Īpašuma nosacītā cena – 3 640,00 euro

Izsoles solis – 360,00 euro.

Lasīt vairāk →

28.02.2019 09:46

Pārdod izsolē īpašumu "Tūjas skola", Liepupes pagastā

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Tūjas skola”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 006 0152, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apz. 6660 006 0152 (0,315 ha platībā), kadastra apz. 6660 006 0174 (1,22 ha platībā) un dzīvojamās mājas ar kadastra apz. 6660 006 0152 001.

Īpašuma nosacītā cena – 9200,00 euro

Izsoles solis – 920,00 euro.

Lasīt vairāk →

Pieteikšanās izsolēm

Pieteikties izsolēm iespējams klātienē vai nosūtot dokumentus un maksājuma uzdevumu uz e-pastu: dome@salacgriva.lv, tālr.  64071986, 64071982