20. jūnijs, 2018, Trešdiena

Rasa, Rasma, Maira

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

17.05.2018 15:01

Pārdod īpašumu “Slīmesti”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā

Pārdod īpašumu “Slīmesti”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā

Īpašuma kadastra Nr. 6660 009 0171, kas sastāv no būves (sūkņu mājas) ar kadastra apzīmējumu 6660 009 0171 001 un zemes vienības ar kadastra apz. 6660 009 0539 (0,056 ha platībā).

Lasīt vairāk →

26.03.2018 11:01

Izsolē pārdod īpašumu “Ataudziņas”

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Ataudziņas”, kadastra Nr. 6672 007 0542, Salacgrīvas pagastā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0542 (2277kv.m platībā) un būves ar kadastra apz. 6672 007 0542 001.

Lasīt vairāk →

23.03.2018 11:46

Izsolē pārdod īpašumu “Tūjas skola”

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Tūjas skola”, kadastra Nr. 6660 006 0152, Liepupes pagastā, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apz. 6660 006 0152 (0,315 ha platībā), kadastra apz. 6660 006 0174 (1,22 ha platībā) un dzīvojamās mājas ar kadastra apz. 6660 006 0152 001.

Lasīt vairāk →

Pieteikšanās izsolēm

Pieteikties izsolēm iespējams klātienē vai nosūtot dokumentus un maksājuma uzdevumu uz e-pastu: dome@salacgriva.lv, tālr.  64071986, 64071982