17. oktobris, 2017, Otrdiena

Karīna, Gaits

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

10.10.2017 08:20

Pārdod īpašumu atklātā mutiskā izsolē

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar pretendentu atlasi nekustamo īpašumu Salacgrīvas novada Liepupes pagastā, Liepupē, Mehanizācijas ielā 4A, kadastra Nr. 6660 009 0609, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz.6660 009 0603  0,2925 ha un ražošanas ēkas ar kadastra apz. 6660 009 0398 003.

Lasīt vairāk →

Pieteikšanās izsolēm

Pieteikties izsolēm iespējams klātienē vai nosūtot dokumentus un maksājuma uzdevumu uz e-pastu: dome@salacgriva.lv, tālr.  64071986, 64071982