26. aprīlis, 2019, Piektdiena

Rūsiņš, Sandris, Alīna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

23.04.2019 14:40

Nomas objekts - “Mālupes”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā

1. Nomas objekts – zemes gabals “Mālupes” ar zemes vienības kadastra apz.6660 003 0342 teritorija Nr. 1 (1,29 ha platībā) un teritorija Nr. 2 (2,96 ha platībā).
2. Iznomāšanas mērķis – bez apbūves tiesībām, atbilstoši Teritorijas plānojumā noteiktajam atļautās izmantošanas veidam.
3. Nomas objekta izsoles sākuma nomas maksai gadā:

Lasīt vairāk →

18.04.2019 12:58

Pārdod īpašumu Salacgrīvas pagastā, Svētciemā Kāpu iela 4

Pārdod īpašumu Salacgrīvas pagastā, Svētciemā Kāpu iela 4, kadastra Nr. 6672 007 0370, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0370 (0,2213 ha platībā) uz kuras atrodas ēka.

Īpašuma nosacītā cena – 2 240,00 euro

Izsoles solis – 220,00 euro.

Lasīt vairāk →

18.04.2019 12:55

Izsole īpašumam Svētciemā Mehanizācijas iela 2

Izsole īpašumam Svētciemā Mehanizācijas iela 2, kadastra Nr. 6672 007 0461, kas sastāv no divām zemes vienībām. Zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0461 (0,0504 ha platībā) uz kuras atrodas noliktava ar pagrabu un zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0515 (0,3191 ha) uz kuras atrodas noliktava -garāža.

Īpašuma nosacītā cena – 15 380,00 euro

Izsoles solis – 1 530,00 euro.

Lasīt vairāk →

18.04.2019 12:46

Pārdod izsolē īpašumu “Mazpurvi 1”, Liepupes pagastā

Pārdod izsolē īpašumu “Mazpurvi 1”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 009 0585, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6660 009 0601 (2,5 ha platībā).

Īpašuma nosacītā cena – 3 640,00 euro

Izsoles solis – 360,00 euro.

Lasīt vairāk →

28.03.2019 14:54

"Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"izsolē pārdod nekustamo īpašumu.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, reģ.Nr.50103237791, pirmajā augšupejošā rakstveida izsolē pārdod nekustamo īpašumu. Nekustamais īpašums Lauku iela 5, Ainaži, Salacgrīvas novads, nekustamā īpašuma kadastra numurs 6605 501 0008, sastāv no dzīvojamās māja ar kopējo platību 120,3 m2 platībā, reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena – 12 000,00 EUR, izsoles solis – 1200,00 EUR, reģistrācijas maksa – 200,00 EUR. Izsoles dalībnieku pieteikumu iesniegšana notiek līdz 2019. gada 29. aprīlim, nosūtot pa pastu uz Maskavas ielu 165, Rīgā, LV-1019 vai iesniedzot klātienē. Piedāvājumu atvēršama notiks 2019. gada 30. aprīlī, pulksten 14:00, Maskavas ielā 165, Rīgā, 419. kabinetā, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” telpās.

Lasīt vairāk →

28.02.2019 10:18

Pārdod īpašumu "Grīšļi", Salacgrīvas pagastā

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Grīšļi”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6672 005 0256, sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6672 005 0256 (1,02 ha platībā).

Īpašuma nosacītā cena – 1 520,00 euro

Izsoles solis – 150,00 euro.

Lasīt vairāk →

28.02.2019 10:06

Pārdod īpašumu "Ataudziņas", Salacgrīvas pagastā

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Ataudziņas”, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 6672 007 0542 kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0542 (2277kv.m platībā) un būves ar kadastra apz. 6672 007 0542 001.

Īpašuma nosacītā cena – 1 900,00 euro

Izsoles solis – 100,00 euro.

Lasīt vairāk →

28.02.2019 09:53

Pārdod izsolē īpašumu "Pārslas", Liepupes pagastā

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Pārslas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6660 012 0131, sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6660 012 0131 (3,47 ha platībā).

Īpašuma nosacītā cena – 6 620,00 euro

Izsoles solis – 660,00 euro.

Lasīt vairāk →

28.02.2019 09:51

Pārdod izsolē īpašumu Pārupes iela 1A, Liepupes pagastā

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu Pārupes iela 1A, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6660 009 0525, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6660 009 0524 (0,5537 ha platībā).

Īpašuma nosacītā cena – 3825,00 euro

Izsoles solis – 380,00 euro.

Lasīt vairāk →

28.02.2019 09:46

Pārdod izsolē īpašumu "Tūjas skola", Liepupes pagastā

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Tūjas skola”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 006 0152, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apz. 6660 006 0152 (0,315 ha platībā), kadastra apz. 6660 006 0174 (1,22 ha platībā) un dzīvojamās mājas ar kadastra apz. 6660 006 0152 001.

Īpašuma nosacītā cena – 9200,00 euro

Izsoles solis – 920,00 euro.

Lasīt vairāk →

Pieteikšanās izsolēm

Pieteikties izsolēm iespējams klātienē vai nosūtot dokumentus un maksājuma uzdevumu uz e-pastu: dome@salacgriva.lv, tālr.  64071986, 64071982