19. oktobris, 2017, Ceturtdiena

Drosma, Drosmis, Elīna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas kultūras nams

10.11.2010 14:47

Salacgrīvas kultūras nams

Ostas ielā 3, Salacgrīvā, telef. 64041458, e-pasts parsla.dzerve@salacgriva.lv 

Salacgrīvas kultūras namā strādā 19 darbinieki, no tiem- 7 štata darbinieki , sezonas ( tautas mākslas kolektīvu vadītāji) darbinieki-12

Salacgrīvas kultūras nama tautas mākslas kolektīvi:

• Vecākās paaudzes deju kopa “Saiva”--kolektīvs, kurš dibināts 1962. gadā Aktīvi piedalās pilsētas, novada un Latvijas koncertdzīvē. Ar kolektīvu 31 sezonu kopā bija vadītāja Valentīna Kalniņa, kura arī ir daudzu „Saivas „deju autore. V. Kalniņas 3 gadu prombūtnes laikā ar kolektīvu strādāja I. Indriksone, I. Luste un Ligita Dambe, līdz ar 2008. gada rudeni- atkal kopā ar „Saivu” ir Valentīna Kalniņa.
• Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Tingeltangels” –dibināts 2002. gadā . 2003. gadā – Dziesmu svētkos pirmo reizi deju kopas vēsturē aizdejoja līdz republikas fināla sacensībām. Deju apriņķa skatēs-Augstākās pakāpes laureāti. Mākslinieciskais vadītājs Jānis Ērglis.
• folkloras kopa “Cielava” – dibināts 1988. gadā . Vadītājas Z. Mennikas neatlaidīgā un mērķtiecīgā darba rezultātā- ir kļuvusi par populāru, gaidītu un pat neiztrūkstošu kolektīvu visā novadā. Uztur mūsu senču dabas kalendāra rituālus dzīvus, iesaistot tajos visus sākot no bērnudārza vecumam līdz cienījamiem senioriem. Starptautisko Masku tradīciju festivāla rīkotājs.
• Folkloras muzikantu kopa „Cielavas spēlmaņi” - kolektīvs dibināts 2005. gadā, vadītāja Zenta Mennika.
• pūtēju orķestris “Enkurs”- dibināts 1969. gadā . Senām tradīcijām un labiem panākumiem bagāts kolektīvs. Kolektīva dibinātājs un ilggadējais vadītājs – diriģents P. Melnis no 2000. gada vadības stafeti nodeva toreizējam Mūzikas skolas pedagogam, diriģentam A. Šmitiņam. Plašs repertuārs – no klasikas līdz zaļumballēm.
• Senioru koris “Salaca” – dibināts 1962. gadā Dziedātājas ir aktīvas dalībnieces gan pašmāju kultūras dzīves notikumos, gan Latvijā rīkotajos senioru koru salidojumos. Ar 2008. gadu-arī Latvijas Dziesmu svētku dalībniece. Kora mākslinieciskā vadītāja Arta Zunde.
• Jauniešu deju kolektīvs ” Randa”- pēc ilgāka pārtraukuma savu darbību atsāka 2003.gadā. Dziesmu svētku dalībnieks. Organizē Lustes dienas pasākumu katru gadu martā. Vadītāja Anita Gīze.
• Bērnu un sieviešu vokālie ansambļi - dibināti 2005. un 2007. gadā Kolektīvu repertuārs pielāgojas visdažādākajiem pasākumiem un vajadzībām. Vadītāja Agita Zvejniece
• Divi pirmskolas vecuma bērnu deju kolektīvi. Vadītāja Anita Gīze
• Teātra studija Visa Veida Versijas - dibināts 2011. gadā. Vadītāja Inese Jerāne. Katru gadu kolektīvs sagatavo jaunus iestudējumus - uz Ziemassvētkiem un pavasari.
• Pūtēju ansamblis All Remember - dibināts 2008. gadā. Vadītājs Vitālijs Bogdanovičs. Kolektīvs, kurš vienmēr meklē un atrod jaunus, inovatīvus risinājumus saviem koncertiem-sadarbībā ar tautas dejām, līnijdejām, austrumu dejām, kori Pernigele, utt.

Interešu klubi: 

• austrumu deju studiju „Hasana”
• fotobiedrība Salacgrīva
• līnijedejotāju klubs
• pensionāru biedrība.
• aerobikas, kalanētikas un ārstnieciskās vingrošanas nodarbības.

Par lielākajiem svētkiem:
- Senākie un populārākie svētki Salacgrīvā ir Jūras svētki. Svētku svinēšana, pilnveidojot un dažādojot programmu, gadu no gada ir ļoti plaša, piesaistot ap 5000 apmeklētāju .Tradicionālas un nemainīgas ir :
- īpašās sacensības zvejnieka zābaka, sviedlīnes un glābšanas riņķa mešanā, airēšanā,
- dienas koncertprogrammas, dažādas atraktīvas nodarbes
- zivju zupas vārīšanas
- skaistā svētku uguņošana pusnaktī
- balle blakus jūrai līdz rīta gaisma.

• Salacgrīvā pēc ilgāka pārtraukuma atgriezušies Plostnieku svētki, kuros uzskatāmi tiek demonstrētas un interesentiem ierādītas plosta siešanas prasmes , kā arī visas ar to saistītās izdarības. Plostu sien 2 dienas, pa Salacu tas plosto 1 dienu, ceļojumu noslēdzot pie Salacgrīvas jahtu – ar koncertu un suminājumiem.
• Lustes diena- jaubiešu deju kolektīva RANDA veidots Latvijas jauniešu deju kolektīvu sadancis
• kopā ar muzeja darbiniekiem tiek rīkoti Muzeju nakts pasākumi, atbilstoši katra gada ieteiktajai tēmai.
• Saivas jampadracis- senioru deju kolektīva SAIVA rīkots Latvijas senioru deju kopu sadancis-jaunrades deju konkurss
• Par jauku tradīciju kļuvusi Jāņu ielīgošana- ar teatralizētu koncertuzvedumu un balli
• Salacgrīvas pilsētas svētki, kuru rīkošanā, gājienā, koncertā un vakara ballē iesaistās gandrīz visi Salacgrīvas uzņēmumi, iestādes un iedzīvotāji. Salacgrīvai tie ir jauni svētki – no 2004. gada
• Ar 2010. gadu tiek iedibināta jauna tradīcija-Starptautiska masku tradīciju festivāla svinēšana, kas iecerēts turpināt ik gadu – Meteņos
• Kopš 2010. gada- Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāls, kas ietver bērnu un jauniešu meistarklases pie slaveniem starptautiskiem mūziķiem, klasiskās mūzikas koncertus kultūras namā , Salacgrīvas dievnamos. Galā koncerts Kuivižu jahtu ostā.
• Rudenī salacgrīvieši pulcējas Nēģu dienā, kad nēģu taču saimnieki ver durvis un laipni uzņem un cienā svētku viesus ar dažādos veidos pagatavotiem nēģiem
Blakus lielākajiem svētkiem Salacgrīvā tiek rīkoti dažādi pasākumi dažāda vecuma un interešu grupu cilvēkiem, lai kaut ko sev saistošu piemērotu atrastu ikviens.
Kā interesantākie minami:
• sadarbībā ar Latvijas Koncertdirekciju– labāko Latvijas kamermūziķu koncerti baznīcās un kultūras namā
• Latvijas profesionālo teātru un koncertu viesizrādes/koncerti bērniem un pieaugušajiem
• Cirka viesizrādes
• adventes- ziemassvētku pasākumi,
• pašdarbnieku tematiskie vakari- koncerti visu sezonu,
• mūzikas skolu audzēkņu koncerti,
• “Jauno talantu “ konkurss talantīgiem bērniem un jauniešiem,
• Iespēja uzdziedāt ikvienam-„Paņem draugu-dziedāt nāc!”
• Folkloras kopas Cielava aktīvā darbošanās visās latviskajās gadskārtās,
Meteņos, Lieldienās, Ūsiņos, Jāņos, Miķeļos, utt.
• Lāčplēša dienas gājiens un represēto dienas atcere,
• Valsts svētkiem veltīts pasākums, kura ietvaros tiek noteikts „Gada salacgrīvietis ”
• Jauno salacgrīviešu svinīga uzņemšana pilsētnieku saimē
• Gadu mijas balle un uguņošana