30. aprīlis, 2017, Svētdiena

Liāna, Lilija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

2017.GADS

2016. un 2017.gadā iesniegtie projekti

Projekta nosaukums  Plānotās izmaksas
 (ES, Latvijas valsts vai pašvaldības budžeta finansējums) 
Stadija 

 SAM 3.3.1. projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā” ideja (Sēņu iela, Svētciems) 

 190 091 EUR
 ERAF finansējums 161577 EUR Pašvaldības finansējums 28514 EUR
 Ideja apstiprināta. Projekta pieteikums CFLA jāiesniedz līdz 04.09.2017.
 SAM 3.3.1. projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētā” ideja (Transporta iela, Salacgrīva)  369 116 EUR
ERAF finansējums 313749 EUR
Pašvaldības finansējums 55367 EUR
 Ideja apstiprināta. Projekta pieteikums CFLA jāiesniedz līdz 04.09.2017.

 Interreg Est-Lat pārrobežu sadarbības programma, projekts „HIKING ROUTE ALONG THE BALTIC SEA COASTLINE IN LATVIA - ESTONIA”. Vadošais partneris – lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs”

 Uzsākta piekrastes maršruta kājāmgājējiem realizācija

 Salacgrīvas novada finansējuma daļa kopējā
38 038 EUR
Est-Lat finansējums
32332 EUR
Pašvaldības finansējums
5706 EUR
 Projekts apstiprināts 2017.gada janvārī

 Interreg Est-Lat pārrobežu sadarbības programma, projekts „Green Railway – Revitalization of former Narrow Gauge Railway lines through environmentally responsible tourism routeth”. Vadošais partneris – Vidzemes tūrisma asociācija.

 

 Salacgrīvas novada finansējuma daļa kopējā
41 850 EUR
Est-Lat finansējums
35572,50 EUR
Pašvaldības finansējums
6277,50 EUR
 Projekts apstiprināts 2017.gada janvārī
 Interreg Est-Lat pārrobežu sadarbības programma, projekts „Estonian and Latvian entrepreneurs corporation platform”. Vadošais partneris – Mulgimaa development centr (Igaunija).  Salacgrīvas novada finansējuma daļa kopējā
30 000 EUR
Est-Lat finansējums
25500 EUR
Pašvaldības finansējums
4500 EUR
 Projekts apstiprināts 2017.gada janvārī
 Interreg Est-Lat pārrobežu sadarbības programma, projekts „Safe coast and sea in Latvia and Estonia “SAFE SEA”. Vadošais partneris – Kurzemes plānošanas reģions.

 

 Salacgrīvas novada finansējuma daļa kopējā
30 000 EUR
Est-Lat finansējums
25500 EUR
Pašvaldības finansējums
4500 EUR
 Projekts apstiprināts 2017.gada janvārī
 EJZF projekts „Kultūras mantojuma saglabāšana Zvejnieku parkā”.  200 000 EUR
EJZF un valsts finansējums 165289,26 EUR
Pašvaldības finansējums 34710,74 EUR
 1.kārtā projekts nav apstiprināts.
Iesniegts atkārtoti 4.kārtā – pašlaik vērtēšanā VRG „Jūrkante”
 EJZF projekts „Antropogēmās slodzes samazināšana Salacgrīvas novadā”  70 000 EUR
EJZF un valsts finansējums 57851,24 EUR
Pašvaldības finansējums 12148,76 EUR
 Projekts apstiprināts. Sākta projekta realizācija
 ELFLA projekts „Vieta pozitīvām emocijām”.

 

 20 000 EUR
ELFLA un 16518,93 EUR
Pašvaldības finansējums 3481,07 EUR
 Projekts apstiprināts. Sākta projekta realizācija
 SAM 4.2.2. projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas novada domes ēkā” ideja  128 200 EUR
ERAF finansējums 108970 EUR
Pašvaldības finansējums 19230 EUR
 Ideja apstiprināta. Projekta pieteikums CFLA jāiesniedz līdz 29.11.2017.
 Šveices sadarbības programma, projekts „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazaattīstītos reģionos”  1 350 EUR

Šveices finansējums 1350 EUR

 

 Projekts realizēts 2017.gada janvārī
 SAM 9.2.4.2. projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salacgrīvas novadā”  94 020 EUR
ES un valsts finansējums 94020 EUR
 Notiek projekta vērtēšana CFLA

 EJZF projekts „Saules un vēja enerģija Salacgrīvas novada ielu apgaismojumā”.

 

 200 000 EUR
EJZF un valsts finansējums 165289,26 EUR
Pašvaldības finansējums 34710,74 EUR
 Notiek projekta vērtēšana LAD
 SAM 5.4.1.1. projekts „Infrastruktūras izveide un atjaunošana antropogēnās
slodzes mazināšanai DL “Randu pļavas””
 83958 EUR
ERAF un valsts finansējums 74512 EUR
Pašvaldības finansējums 9446 EUR
 Notiek projekta vērtēšana CFLA
 EJZF projekts „Jūriņ' prasa smalku tīklu, dvēsel' - skaistas tradīcijas”  200 000 EUR
EJZF un valsts finansējums 165289,24 EUR
Pašvaldības finansējums 34710,76 EUR
 Notiek projekta vērtēšana VRG „Jūrkante”
 EJZF projekts „Nēģu fabrikas atjaunošana un dzīvojamās ēkas jumta un būvkonstrukciju stiprināšana bijušajā
zvejnieku saimniecībā “Upesjennas””
 200 000 EUR
EJZF un valsts finansējums 165289,26 EUR
Pašvaldības finansējums 34710,74 EUR
Notiek projekta vērtēšana VRG „Jūrkante”