12. decembris, 2017, Otrdiena

Otīlija, Iveta

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

11.09.2017 12:21

LVMI SILAVA Meža Programma 2017

Semināra plāns.

6.oktobris

Ungurpilī,

Uzņēmējdarbības atbalsta centrā - bibliotēkā

SALA

SEMINĀRS  ALOJAS NOVADĀ, UNGURPILĪ

 

Meža atjaunošana, ieaudzēšana un kopšana.

Ekosistēmas, biotopi, mikroliegumi un aizsargājamās teritorijas

Meža sertifikācija.

Darba un vides aizsardzība mežsaimniecībā.

9.45 – 10.00

Ierašanās Ungurpilī, bibliotēkā “Sala” reģistrācija, kafija.

 

10.00 - 10.10

Semināra ievads. LVMI Silava Meža Programma 2017

LVMI “Silava” Meža Programmas vadītājs

Mg.Māris Liopa

 

10.10 – 12.00

 

 

Meža ekonomiskās vērtības paaugstināšanas nepieciešamība. Ekonomiskā pamatojuma izstrāde. Meža novērtēšana, meža ekoloģija un tipoloģija. Meža audzēšanas ietekme uz meža nākotnes vērtību

LVMI “ Silava”  

Dr.silv. Jurģis Jansons

12.00 – 12.15

Kafijas pauze

 

 

12.15 – 13.30

Biotopu kartēšana Latvijā. Dabas aizsardzība un sabiedrības interešu daudzveidība. Situācija Latvijā. Zviedrijas un kaimiņvalstu pieredze.

Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs

Mg.Māris Liopa

 

13.30 – 14.30

 

 

Meža sertifikācijas veidi, standarti un principi.  Vides, sociālās un ekonomiskās interešu sabalansēšana apsaimniekojamā teritorijā.

Latvijas Mežu sertifikācijas padomes izpilddirektors, sertifikācijas sistēmu auditors

Mg.Jānis Švirksts

Seminārs ir bezmaksas. Tālrunis informācijai un pieteikšanās: 25749131, 25414008

Sadarbībā ar Latvijas Mežu sertifikācijas padomi

18.10.2016 13:36

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 21.novembra līdz 2016.gada 21.decembrimizsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumos „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir 1 500 000 eiro, bet lauku saimniecībām - 35 170 012 eiro.

Lasīt vairāk →

06.09.2016 15:57

Salacgrīvas novada gada uzņēmējs

Salacgrīvas novada pašvaldības konkurss "Salacgrīvas novada gada uzņēmējs"

1. Nolikums paredz Salacgrīvas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) konkursa  “Salacgrīvas novada gada uzņēmējs”  (turpmāk – Konkurss) organizācijas un norises kārtību, kā ari uzvarētāju un dalībnieku godināšanu.

Lasīt vairāk →

02.09.2016 08:44

Uzņēmējdarbības tendences Salacgrīvas novadā

Lai sniegtu ieskatu par uzņēmējdarbības norisēm Salacgrīvas novadā, Lursoft, pētījuma ietvaros, analizējis novadā reģistrēto un likvidēto uzņēmumu dinamiku, pētījis to kopējos un vidējos finanšu rezultātus, kā arī apkopojis datus par novadā reģistrētajos uzņēmumos nodarbināto skaitu.

Lasīt vairāk →

Par ALTUM

Iespējas saņemt finansējumu sava biznesa sākšanai un jau esoša biznesa attīstīšanai šodien ir plašas – nauda pieejama gan komercbankās, gan arī Attīstības finanšu institūcijā ALTUM, kas ir specializēta, valsts izveidota un valstij piederoša finanšu institūcija, kura piedāvā finansēt tās dzīvotspējīgās biznesa idejas, kuras paaugstinātu risku dēļ nevar saņemt finansējumu komercbankās.
Par ALTUM piedāvājumu uzņēmējiem stāsta ALTUM Valmieras reģionālā centra vadītāja Olita Untāla

Lasīt vairāk →