15. jūlijs, 2019, Pirmdiena

Henriks, Henrihs, Heinrihs, Egija, Egmonts, Egons

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Uzņēmējdarbības konsultants

14.04.2016 09:49

Uzņēmējdarbības konsultants

Elīna Lilenblate, e-pasts elina.lilenblate@salacgriva.lv, 64071985

Salacgrīvas novada dome Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033, kab.110 

 

pieņemšanas laiki - Pirmdienās no 8:00 līdz 18:00, kā ari citās dienās no 8:00 līdz 17:00 saskaņojot vizīti pa telefonu. 

Bezmaksas konsultācijas 

• Jauna uzņēmuma dibināšana

• Biznesa plāna sagatavošanā un finanšu piesaistes jautājumos ( Bankas  kredītu piesaistes iespējas)

• Mājražotāju atbalsta jautājumos

• ES fondu piesaistes jautājumos (ELFLA;EZF; LIAA; LEADER; ESF un citos)

• Jauniešu biznesa plāna sagatavošanas jautājumos

• Uzņēmēju apmācību iespēju jautājumos 

• Labas lauksaimniecības prakses jautājumos

• Bioloģiskās sertifikācijas jautājumos. 

• Iepirkuma sagatavošanas jautājumos

• NIP apsaimniekošanas jautājumos

• PVD un citu valsts institūciju likumdošanas jautājumos saistībā ar uzņēmējdarbību

• Organizē darbu uzņēmēju konsultatīvā padome Salacgrīvas novadā

• Organizē apmācības uzņēmējiem pa nozarēm pēc pieprasījuma, kā ari pieredzes apmaiņas braucienus pa nozarēm.