17. oktobris, 2017, Otrdiena

Karīna, Gaits

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

04.09.2017 09:51

Salacgrīvas novada dome aicina pieteikties darbā uz vakanto Ainažu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja amatu vietu uz 0.5 darba slodzi

Salacgrīvas novada dome, Reģ.Nr.90000059796 aicina pieteikties darbā uz vakanto Ainažu kultūras nama MĀKSLINIECISKĀS DAĻAS VADĪTĀJA amatu vietu uz 0.5 darba slodzi

Galvenie darba pienākumi: 
• Ainažu kultūras nama kultūras darba plānošana un organizēšana.
• organizēt un vadīt plānotos pasākumus kultūras namā un pilsētā, atbilstoši dažādu interešu, sociālo un vecuma grupām;
• Izstrādāt pasākumu plāna māksliniecisko koncepciju;
• apkopot un izplatīt tautas mākslas un interešu kolektīviem informāciju par tautas mākslas aktivitātēm un norisēm (svētki, festivāli, konkursi, skates, u.c.) valstī, ārvalstīs, apriņķī, novadā un pilsēt";

Lasīt vairāk →

29.06.2017 11:30

Salacgrīvas novada dome aicina pieteikties darbā uz vakanto izpilddirektora palīga tehniskajos jautājumos amatu vietu

Salacgrīvas novada dome, Reģ.Nr.90000059796 aicina pieteikties darbā uz vakanto izpilddirektora palīga tehniskajos jautājumos amatu vietu

Galvenie darba pienākumi: 
• Vadīt (plānot, organizēt, kontrolēt) lielus, sarežģītus un/vai nestandarta projektus;
• Nodrošināt Salacgrīvas novada domē izstrādāto projektu realizāciju un kontroli visās to fāzēs un aspektos atbilstoši noteiktajiem laika, finanšu un kvalitātes rādītājiem;
• Veikt projektu vispārējo īstenošanu kopumā, lai tā notiktu saskaņā ar akceptētiem plāniem, grafikiem, līgumiem, projektu dokumentāciju un projektu finansētāju prasībām;
• Nodrošināt savlaicīgu ziņojumu sagatavošanu gan iekšējām, gan ārējām vajadzībām par projektu laika, kvalitātes un izmaksu parametriem, esošajām un prognozētajām grūtībām visā projektu realizācijas gaitā;
• Nodrošināt efektīvu sadarbību ar visām projektu ieviešanā iesaistītajām institūcijām;
• Nodrošināt darba devēja norādījumu un prasību novadīšanu līdz projektu realizācijā iesaistītajiem izpildītājiem un kontrolēt to izpildi un ievērošanu noslēgto līgumu ietvaros;
• Savas kompetences ietvaros sagatavot un sniegt pārskatus par projekta izpildes gaitu, ja tādi ir priekšsēdētāja un/vai izpilddirektora uzdevumā piedalīties projektu tehniskajā vadībā izstrādāt tehnoloģisko dokumentāciju;
• Savas kompetences ietvaros risina nestandarta problēmas;
• Savas kompetences ietvaros organizēt un nodrošināt ar projektu realizāciju saistītās korespondences izskatīšanu, atbilžu sniegšanu un materiālu sagatavošanu jautājumu par projektu realizāciju izskatīšanai sanāksmēs;
• Analizēt jaunu projektu ieviešanas un attīstīšanas iespējas;
• Nosaka kvalitātes un darba izpildes standartus
• Identificēt un paredzēt riskus projekta realizācijai;
• Plānot un veikt nepieciešamās izmaiņas, saskaņojot ar izpilddirektoru;.

 

Lasīt vairāk →