21. janvāris, 2020, Otrdiena

Agne, Agnese, Agnija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Latvijas simtgades pasākumi "Vilnītī"

30.11.2018 11:32

2018. gada novembra mēnesis bijis īpašs gan lieliem, gan maziem, jo visi svinējām Latvijas simto dzimšanas dienu, piedaloties daudzveidīgos svētku pasākumos. Pirmsskolas izglītības iestādē “Vilnītis” svētku programmu veidojām emocionāli izglītojošu, akcentējot tādas vērtības, kā Latvijas valsts, kultūra, brīvība, ģimene, daba un darbs, sekmējot tēvzemes mīlestību, patriotismu un piederības sajūtu savai ģimenei, savai pilsētai, savai zemei.

Sirsnīgas izvērtās tikšanās gan Salacgrīvā ar Zemessardzes 27. kājnieku bataljona leitnantu Igoru Kalniņu, gan Svētciema filiālē ar leitnanti Valēriju Ozolu. Bērni uzzināja, cik svarīgi ir sargāt tēvzemes brīvību, cik grūti un atbildīgi ir būt par zemessargu, cik daudz jāzina, cik stipram un cik gudram jābūt. Bērnus interaktīvā veidā iepazīstināja ar zemessardzes ikdienu, ar īstu karti, kādu mācībās lieto zemessargi, ar nepieciešamo ekipējumu, formas tērpu, ēdienu. Ikviens varēja pārbaudīt sevi, kopā ar leitnantu veicot īstus zemessarga spēka vingrinājumus, vingrinoties soļošanā un pielaikojot īstu bruņu vesti. Tikšanās noslēgumā bērni fotografējās kopā ar viesiem, priecājās par dāvanā saņemtajiem karodziņiem un svētku lentītēm. Daudzi izteica vēlmi nākotnē kļūt par zemessargiem un aizstāvēt savu tēvzemi. Izsakām pateicību leitnantam Igoram Kalniņam un leitnantei Valērijai Ozolai par ieguldījumu bērnu patriotiskajā audzināšanā!

Ja domājam par Latviju, par Latvijas vērtībām, tad daudziem prātā nāk latviskā rupjmaize, spēka un enerģijas avots. Dodoties tuvos un tālos pasaules ceļos, latvietim allaž līdzi ir klaipiņš rudzu maizes. “Vilnīša” vecāko grupu bērni devās uz “Lienes konditoreju” gūt pieredzi, kā top maize un kopā ar maizes cepšanas meistari Lieni Kalniņu katrs pats izveidoja un izcepa nelielu maizes kukulīti. Baudot paša ceptu maizīti, bērni sajusta Latvijas smaržu un garšu. Liels paldies meistarei Lienei Kalniņai par atsaucību, par doto iespēju iepazīt seno maizes cepēja arodu un pašiem piedzīvot un sajust, cik vērtīga ir īsta Latvijas maize!

Iestādes padomes pārstāvji ar iestādes padomes priekšsēdētāju Elīnu Jušku priekšgalā, vecāki un darbinieki, stiprinot sadarbības saites, tikās ģimeņu simtgades turnīrā. Bija īpaši padomāts par komandu noformējumu, devīzi, kā arī sagatavots mājas darbs – simtgades našķis. Pasākuma aktivitātes veidotas, izmantojot kompetenču pieejas elementus un organizēšanas principus, nosakot sasniedzamos rezultātus un veicot pašvērtējumu, lai tādējādi netieši vecākus iepazīstinātu ar jauno pieeju izglītībā. Skanot Atvara Sirmā dziesmai “Paauklē, saulīte”, katrs pasākuma dalībnieks savās plaukstās izauklēja mazu simbolisku sarkanbaltu auseklīti, domājot labas domas par savu dzimtu, par savas dzimtas turpinājumu. Vēlāk šīs rīta zvaigznītes novietoja uz no rudzu graudiem veidotas Latvijas kontūras tajā vietā, kur katram ir dzimtas saknes. Daudz auseklīšu rotāja Salacgrīvas pusi, bet bērnu dzimtas saknes aizvijās arī tālu visā Latvijā – Kurzemē, Zemgalē, Latgalē, un ir tik skaisti, ka mums visiem bijis lemts satikties tieši šeit - “Vilnītī”!

Izglītojoši emocionālā vakara gaitā grupu komandas pārrunāja, ar ko raksturīga jaunā paaudze, cik liela vērtība ir bērns un cik nozīmīgi ir sadarboties pirmsskolai ar ģimeni, lai izaudzinātu krietnu cilvēku. Spriedām, kādas vērtības aktualizēsim, kādus tikumus ieaudzināsim mūsu bērnos, kā pozitīvi disciplinēsim jauno paaudzi. Informatīvi izglītojošas aktivitātes mijās ar patriotiska satura tautas dziesmām. Dziesma vienoja, dziesma radīja svētku sajūtu un prieku par kopā būšanu. Pasākuma noslēgumā, kad katra komanda bija saskaitījusi savus punktus un novērtējusi savas zināšanas, nobaudījusi pašu sarūpēto cienastu un liepziedu tēju, Arita Majore vecāku vārdā teica paldies iestādei par ieguldījumu sadarbības veidošanā, kas ir ieguvums gan vecākiem, gan darbiniekiem.

Svētku priekšvakarā, 16. novembrī zālē pulcējās visa pirmsskolas “Vilnītis” saime, lai skaisti rotātā zālē ar savām dziesmām, dzejoļiem un dejām godinātu Latviju. Pasākuma noslēgumā iestādes vadītāja Dace Vilemsone visus sveica svētkos un izteica gandarījumu par paveikto. Pirmsskolas skolotājas Kristīne Staškuna un Kristīne Zabrovska saņēma īpašas Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga parakstītas pateicības par ieguldījumu kompetenču pieejas ieviešanā un atbildīgu attieksmi pret darbu.

Svētki ir pagājuši, bet simtgade turpinās. “Vilnītis” gada garumā turpinās gatavot īpašu paliekošu dokumentālu liecību nākošajām paaudzēm – fotogrāmatu ““Vilnītis” Latvijas simtgadē - šeit un tagad”, kur krājam un apkopojam fotogrāfijas, liecības par to, kāda ir mūsu ikdiena 2018. gadā, ko darām, kā mācāmies, ar kādām rotaļlietām rotaļājamies, kādus mācību līdzekļus un kādu datortehniku izmantojam, kā svinam svētkus, kādi esam mēs paši un kādi ir mūsu darbi. Sakām lielu paldies Lienei Mednei – Grigorjevai par sniegto atbalstu fotogrāmatas tapšanā!

Vadītājas vietniece izglītības jomā Ligita Dambe