30. maijs, 2020, Sestdiena

Lolita, Vitolds, Letīcija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Kristiānam Kacaram Fizikas valsts olimpiādē – atzinība

29.04.2019 16:51

Kristiānam Kacaram Fizikas valsts olimpiādē – atzinība

Salacgrīvas vidusskolas 12. klases skolnieks Kristiāns Kacars Fizikas valsts 69. olimpiādē sasniedza augstus rezultātus - ieguva atzinību. Tas ir ievērības cienīgs notikums,  jo tik sarežģītā mācību priekšmetā nav viegli iegūt augstu novērtējumu. Lai uzzinātu vairāk, kā Kristiānam veicās olimpiādē un kā rast interesi par fizikas zinātni, aicināju viņu uz sarunu.

Daudzi skolēni uzskata, ka fizika ir grūts priekšmets, tāpēc neinteresants. Vaicāju Kristiānam, kad viņam radās interese par šo mācību priekšmetu, kā ir to mācīties padziļināti un kā panākt, lai skolēni to mācītos ar aizrautību.

Jau pamatskolas gados Kristiānu ieinteresēja matemātika, viņš atzīst, ka uz šīm stundām gājis ar prieku. Sākot mācīties vidusskolā, sapratis, ka fizika ir tas mācību priekšmets, kurš dod vairāk jēgu matemātikai. Pats sācis meklēt informāciju internetā, lasījis grāmatas. Prasījis padomus skolotājai Ritai Ziemelei. Viņa bija tā, kura palīdzēja saprast, kā darīt pareizi, palīdzēja atklāt domāšanas veidu, kā izdomāt un arī risināt uzdevumus, kā pareizi rīkoties ar iegūtajām zināšanām. Vienu reizi mēnesī Kristiāns dodas uz Rīgu mācīties Jauno fiziķu skolā Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē. Tajā studenti pasniedz nodarbības par tēmām, kas nav vidusskolas programmā, katra tēma tiek pētīta padziļināti, bieži uzstājas arī valstī atzīti pasniedzēji. Kristiāns savu nākotni domā saistīt ar fiziku, studējot pēc 12.klases beigšanas LU Fizikas fakultātē. Kādu specialitāti izvēlēsies pēc tās beigšanas, vēl ir pāragri spriest, jo, viņaprāt, fizika dod daudz iespēju. 

Bet kāpēc tieši fizika ir tā zinātne, kas viņu ieinteresēja? Fizika dod atbildes uz fundamentāliem jautājumiem, uz ko citām zinātnēm atbilžu nav. Tā aptver visu - no paša sīkākā līdz bezgalībai. Fizika var atbildēt, no kā sastāv atoms, tajā pašā laikā arī paskaidrot, no kā radās kosmoss un kas ir melnais caurums. Ir tik daudz kvalitatīvu populārzinātnisku lekciju, daudz grāmatu, kas stāsta par fizikas zinātni. 

Kristiāns uzskata, ka skolā matemātikas un fizikas kursa programma ir virspusēja. Nav prasību pēc dziļākas izpētes, tāpēc ir grūti izprast būtību. Viņaprāt, jaunā izglītības reforma nāks par labu matemātikas un fizikas priekšmetiem, jo stundas būs veltītas dziļākai tēmas izpratnei. Taču, lai skolnieks teiktu, ka fizika ir interesanta, ir nepieciešams ieguldīt darbu pašam skolniekam, tikai tad varēs saprast, vai fizika ir interesanta vai nē, tikai tad varēs šo mācību priekšmetu apgūt ar interesi. 

Olimpiāde Kristiānam ir bijusi vērtīga pieredze, kad jāparāda savas zināšanas un jāprot tās izmantot gandrīz sešu stundu intensīvā darbā. Citāda pieredze bija arī fizikas eksperimenti, ikdienā skolā nav iespēju tos veikt. Olimpiādē Kristiāna zināšanas tika novērtētas ļoti augstu, bet citiem skolēniem viņš iesaka uzdrīkstēties darīt, meklēt, lasīt, skatīties, pētīt, lai saprastu, ka fizika ir ļoti interesanta zinātne un ka šīs zināšanas nākotnei atver plaši daudz durvju. Paldies Kristiānam par sasniegto! Paldies skolotājai Ritai Ziemelei!

 

Salacgrīvas vidusskolas latviešu valodas skolotāja

Inta Balode