30. maijs, 2020, Sestdiena

Lolita, Vitolds, Letīcija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Transporta ielā notiek darbi

14.05.2019 14:05

Transporta ielā notiek darbi

Aprīļa pēdējā dienā, Salacgrīvas kultūras namā notika Transporta ielas būvniecības darbos iesaistīto pārstāvju tikšanās. Pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs atgādināja, ka šis ir daudzu gadu projekts par kuru ir runāts un pie kura ir strādāts ļoti daudz. Ir sakārtotas īpašuma tiesības un piesaistīts Eiropas Savienības fondu finansējums. Pašvaldībai izdevās ERAF projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība” aktivitātē 3.3.1. gūt atbalstu Transporta ielas sakārtošanai. 

Viņš uzsvēra “šodien ir tehniska saruna par to kādā veidā realizējam projektu, lai saprastu kā koordinēsim darba organizāciju un saskaņosim apgrūtinājumus Transporta ielas remontdarbu laikā. Svarīgi ir apzināt apgrūtinājumus un kā mazināt tos būvniecības laikā.”

Savukārt novada domes būvniecības projektu vadītājs Jānis Blūmiņš iepazīstināja ar būvniekiem: ģenerāluzņēmējs ir SIA Limbažu ceļi SIA , kas ieklās šķembu virskārtu un asfaltu, apakšuzņēmēji: SIA “Rubate”, kas būvēs lietus ūdens un kanalizācijas vadus, SIA “NOBE” savukārt darīs zemes darbus, uzstādīs apmales un objektā pavadīs visvairāk laika, savukārt SIA “Eipls” ierīkos apgaismojumu.

Māris Garklāns no SIA “Limbažu ceļi” informēja, ka darbus uzsāks 30.aprīlī, fizisko darbu izpildes termiņš četri mēneši, tad vēl mēnesis dokumentu sakārtošanai un 30.septembrī visiem darbiem ir jābūt pabeigtiem. Asfalts būs uzklāts un normāla braukšana būs jau no 30.augusta.

SIA “Limbažu ceļi” pārstāvis ir pārliecināts, ka satiksmes ierobežojumi būs nelieli, piekļuve uzņēmumiem, iestādēm un mājām būs nodrošināta nepārtraukta. Darbi Transporta ielā notiks pa joslām, ir saskaņotas satiksmes organizācijas shēmas, ar priekšrocības ceļa zīmēm, un luksoforiem, Iela ir šaura, ir pāris vietas kurās šaurības dēļ varētu būt nelielas problēmas.

Uzņēmējus interesēja jautājums par iespējamo komunikāciju satiksmes ierobežojumu gadījumos. Lai saziņa starp uzņēmējiem būtu pēc iespējas operatīvāka Māris Garklāvs ierosināja lietotnē WhatsApp izveidot darba grupu, kurā tiešās sarunās būtu iespējams sazināties ar visiem projektā iesaistītajiem un dalīties ar aktuālāko informāciju. Māris ir pārliecināts, ka visiem cilvēkiem ikdienā līdzi ir telefons un saziņa WhatsAppā ir visoperatīvākā informācijas aprites iespēja. Savukārt sarežģītākos jautājumus izlems ar e pastu starpniecību. Visu laiku uz vietas būs SIA NOBE pārstāvji Selvins Novickis un Jānis Bergs, kuri turēs roku uz pulsa un būs informēti par visu notiekošo.

Pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs gan uzsvēra, ka uzņēmējiem par būvniecības darbiem projekta laikā ir jāsazinās ar projekta koordinatoru no pašvaldības puses – būvniecības projektu vadītāju Jāni Blūmiņu.

Darbi Transporta ielā ir uzsākti no caurtekas pie caurlaides uz Pērnavas ielas pusi, tad no caurlaides līdz uzņēmumam SIA “Ardagh Metal Packaging” un pēdējais, trešais posms no ostas puses līdz uzņēmumam Ardagh.

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs izteica gandarījumu par šo tikšanos un uzsvēra “būvniecības process nekad nav patīkams. Bet pienāks tā diena, kad būvdarbi būs beigušies un viss būs kārtībā.”

Īstenojot ERAF projektu “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā”, notiks Transporta ielas (visā tās garumā 465 metri) pārbūve, Salacgrīvā, no krustojuma ar Pērnavas ielu līdz pat ziemas ostai, līdz uzņēmumam “Ardagh Metal Packaging Latvia”.

Transporta ielas pārbūves darbu laikā ir paredzēts ceļa konstrukcijas pilns šķērsgriezuma remonts ar drenējošā slāņa un lietus ūdens kanalizācijas izbūvi, ietvēm un brauktuves segumu. No Pērnavas ielas līdz caurlaidei būs 6 metrus plata brauktuve un 1,5 metrus plata ietve vienā pusē, otrā ceļa pusē būs ar laukakmeņiem nostiprināta nomale, būs arī apgaismojums. Tālāk aiz caurlaides ēkas līdz pat ziemas ostai 6 metrus plats ceļš un nedaudz šaurāka – 1 metru plata ietve. Uz privātajiem īpašumiem būs izbūvētas nobrauktuves. Standarta variantā paredzēts ielu izbūvēt pa daļām, kustību ierobežojot ar luksoforiem, pa vienu no ceļa pusēm.

Kopējās projekta izmaksas 770 770 euro, ERAF piešķirtais finansējums ir 313 749 euro, pārējais būs pašvaldības līdzfinansējums.

Šīs sarunas laikā Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs informēja par VIA Baltica ceļa, no iebrauktuves Zvejnieku parkā līdz katoļu baznīcai, Salacgrīvā, uzsāktajiem projektēšanas darbiem. Šogad ir jānoslēdz būvniecības līgums par šī ceļa posma pārbūvēšanas darbiem (izņemot tiltu pār Salacu), tiem atvēlētā provizoriskā summa ir 2,8 miljoni euro. Šobrīd notiek sarunas ar projektētājiem, kā izveidot labāko Pērnavas ielas pieslēgumu Viļņu ielai. Ņemot vērā visas problēmas esam runājuši par to, ka Tērces ielas galu varētu slēgt un rast labu risinājumu, kur Viļņu iela saskaras ar Pērnavas ielu, pagriezienā pie pilsētas kapiem. Pozitīvs šim risinājumam varētu būt tas, ka tālākā nākotnē skatoties varētu no šī pieslēguma veidot apvedceļu uz ostu. Šī ceļa posmā ir vajadzīgas korekcijas pie degvielas uzpildes stacijas CirkleK un veikala Maxima, Viļņu un Baznīcas lielas krustojumā ir paredzēts luksofors.

logo.png

Ilga Tiesnese