22. oktobris, 2019, Otrdiena

Irīda, Īrisa, Airisa

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

EKO karogs pie Salacgrīvas vidusskolas

27.09.2018 14:34

26.septembrī pie Salacgrīvas vidusskolas pulcējās skolēni un skolotāji, lai paceltu EKO skolas karogu. Šo svinīgo brīdi pasākuma dalībnieki iesāka ar eko skolas sasveicināšanos.

Latvijā ir 240 eko skolas, bet visā pasaulē to ir 51 tūkstotis 67 pasaules valstīs. EKO karogu skolām piešķir eko skolu žūrija pamatojoties uz skolu aktivitātēm un apciemojot tās klātienē. Ir jāveic pamatīgs darbs, jāorganizē dažādas ar vidi saistītas aktivitātes. Ekoskolas nosaukumu Salacgrīvas vidusskolai piešķīra 2017. / 2018. mācību gadā, jo tā jau pirmajā gadā sekmīgi iesaistījās Ekoskolu programmā. Izvērtētāja secinājums: “Lai gan skola pretendē uz sertifikātu, domāju, ka tā ir atbilstošs kandidāts zaļajam karogam. Programma skolā tiek mērķtiecīgi īstenota, visos posmos iesaistīti skolēni, skola atvērta sadarbības partneriem, kā arī iesaista sabiedrību un uzrunā medijus.”. Uz Zaļo karogu skola varēja pretendēt tikai otrajā darbības gadā.

Šis ir otrais gads, kad Salacgrīvas vidusskola ir iesaistījusies Ekoskolu programmā un kā apliecinājums labam darbam skolai ir piešķirts eko skolas nosaukums.

Paldies aktīvākajiem eko skolas skolēniem un skolotājiem sacīja Salacgrīvas vidusskolas direktore Sanita Šlekone. Pasniedzot pateicības viņa teica “mums un eko skolai par godu šodien spīd tik skaista saule.” Pirmais paldies par to, ka šeit plīvo šis skaistais karogs direktore sacīja saimniecības daļas vadītājai Tatjanai Kondratjukai, par tehnisko atbalstu paldies Ojāram Kļaviņam, paldies medicīnā visizglītotākajam cilvēkam skolā Lainei Viļļai, vecāku pārstāvēm Līgai Ginterei un Gunai Grotei – Majorei, Salacgrīvas novada domei par atbalstu un jo īpaši projektu vadītājai Sarmai Kacarai, un 9.klases skolniecei Diānai Zmičerevskai.

Paldies skolotājai Līgai Tauriņai, kura veiksmīgi turpina skolotājas Lolitas Valaņinas aizsākto Ekoskolu programmā. Bet vislielākā pateicība par ieguldīto darbu no skolas vadības, kolēģu un skolēnu puses skolotājai Lolitai Valaņinai. Pateicības vārdus Lolitai sacīja arī skolotāja Inta Cirša “es gribu izmantot brīdi, kad skolotāja Lolita Valaņina ir šeit pie mums, jo viņa tā aktīvi vairs nestrādā. Skolas kolektīva vārdā sakām paldies Tev par kopā nostrādātiem, drosmīgiem, radošiem un ideju bagātiem gadiem. Lai Tev ir sirdsmiers un gandarījums par to, ko esi mūsu skolā darījusi un esi atstājusi dziļas pēdas skolas vēsturē un lai izdodas atpūsties, baudīt jūru un sauli palīdzēt saviem mazbērniem augt.”

Kad izskanējuši pateicības vārdi ir īstais brīdis EKO skolas karoga pacelšanai. Egīls Kļuss uznesa eko karogu uz jumta, kur tas ieņēma goda vietu starp Eiropas Savienības un Latvijas karogiem.

Lai izdodas Ekoskolu programmā uzsāktie darbi.

Ilga Tiesnese