22. oktobris, 2019, Otrdiena

Irīda, Īrisa, Airisa

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Novada pirmsskolas gatavojas kompetenču pieejas ieviešanai

05.04.2019 15:21

Novada pirmsskolas gatavojas kompetenču pieejas ieviešanai

Salacgrīvas novada pirmsskolas skolotājas 3.aprīlī tikās pirmsskolas izglītības iestādē “Vilnītis”, lai metodiskās apvienības seminārā pārrunātu jau paveikto kompetenču pieejas ieviešanā un uzzinātu jaunākās aktualitātes. Ar gandarījumu jāatzīst, ka pēdējo divu gadu laikā paveikts daudz, lai sagatavotos jaunās pieejas ieviešanai pirmsskolās ar 2019. gada 1. septembri, kā noteikts likumā.

Kā atzīst pašas skolotājas, izmainīta mācību vide - grupās ir iekārtoti dažādi mācību centri, mācību telpās atspoguļojas apgūstamais temats, jo bērniem pieejamā vietā atrodas tēmai atbilstošie mācību materiāli. Iekārtotas runājošās sienas, kas atspoguļo bērnu dzīvi bērnudārzā. Izmainīta darba organizācijas forma no frontālās nodarbības, kur skolotāja vienlaicīgi strādāja ar 20 līdz 23 bērniem, uz nodarbībām centros pa mazākām 4-5 bērnu apakšgrupām. Katrai apakšgrupai iepriekš sagatavots atšķirīgs mācību uzdevums. Skolotājs parasti darbojas ar vienu no apakšgrupām, lai sniegtu jaunas zināšanas un prasmes, pārējos centros bērni paši vada savu mācīšanos, pēta, sarunājas, diskutē, mācās arī sevi novērtēt, jo jaunajā pieejā ir aktuāla vērtēšana kā mācīšanās. Ir pārdomāta sistēma, kā organizēt bērnu mācīšanos centros, lai mēneša laikā visi bērni būtu apguvuši plānotos uzdevumus.

Skolotājas rūpīgi iepazinušās ar jaunajām pirmsskolas izglītības vadlīnijām, kur skaidri norādīti sasniedzamie rezultāti, kas bērniem apgūstami no 1,5 līdz 6 gadu vecumam. Daudzviet grupās jaunos sasniedzamos rezultātus skolotājas izvietojušas pie sava rakstāmgalda, pie sienas, lai ik mirkli varētu ieskatīties, plānojot savu ikdienas darbu.

Semināra gaitā tika piedāvāta prezentācija “Kompetenču pieejas ieviešanas īpatnības, uzsvaru maiņa”, kurā apkopota aktuālā informācija par izmaiņām mācību jomu pasniegšanas kārtībā. Mācību priekšmetu nosaukumi būs vienoti visā izglītības sistēmā no 1,5 gadu vecuma līdz vidusskolas 12. klasei. Tie būs septiņi: valodas mācību joma, sociālā un pilsoniskā mācību joma, matemātikas mācību joma, dabaszinību mācību joma, tehnoloģiju mācību joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma, fiziskās aktivitātes un veselības mācību joma.

Līdz ar priekšmeta nosaukuma maiņu mainīsies arī pieeja priekšmeta satura pasniegšanai. Dabaszinības pirmsskolā saistīsies ar pētniecisko prasmju apguvi, kas būs nozīmīgas visos turpmākajos izglītības posmos. Sociālās un pilsoniskās mācību jomas uzsvars būs saistīts ar bērnu līdzdalību ikdienas norisēs, kas balstīsies uz pašu bērnu pieredzi, ar piederības sajūtas veidošanu savai ģimenei, bērnudārzam, savai pilsētai, kas būs pamatā pilsoniskajai audzināšanai. Matemātikas apguvē būs aktualizēts praktiskais pielietojums dzīvē, matemātika būs kā līdzeklis citu priekšmetu apguvei. Fiziskās aktivitātes un veselības jomā vairs nebūs paredzēti sasniedzamie normatīvi. Ikdienas organizētās fiziskās aktivitātes būs kā līdzeklis bērnu labai pašsajūtai, kustību priekam un ar drošību saistītām aktivitātēm. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mācību jomā uzsvars būs uz bērnu emocionālās pasaules veidošanos, uz prasmi baudīt mūziku un mākslu, emocionāli uz to reaģēt, izpausties, radoši darbojoties pašiem, sacerot savas dziesmas, dejas, radot savus mākslas darbus, spēlējot teātri, rotājot telpas, gatavojot dekorācijas un tērpus savam tēlam, daloties savā radīšanas priekā ar citiem.

Priekšā daudz nozīmīgu darbu. Skolotājiem jāturpina mācīties strādāt komandā, pilnveidot savu pieredzi, lai kompetenču pieeju realizētu pēc iespējas kvalitatīvi ar dziļu izpratni, bet jau šobrīd ieviestās pārmaiņas un atklātajās nodarbībās vērotais parāda, ka esam uz pareizā ceļa, ka mācību procesā parādījies bērnu prieks, aizrautība, jo daudzveidīgo prasmju apguvē, kas ir pirmsskolas izglītības pamatu pamats, tiek ņemta vērā bērna pieredze un intereses, un tas ir pats būtiskākais.

 PII “vilnītis” vadītājas vietniece izglītības jomā Ligita Dambe