22. oktobris, 2019, Otrdiena

Irīda, Īrisa, Airisa

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada VPVKAC pieejams pilnvarotā jeb ”e-asistenta” pakalpojums

12.04.2019 14:51

Salacgrīvas novada VPVKAC pieejams pilnvarotā jeb ”e-asistenta” pakalpojums

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, (pašvaldības administrācijas ēkas 1. stāvā, 109.kab) apmeklētājiem iespējams izmantot pilnvarotā e-pakalpojuma jeb “e-asistenta” pakalpojumu, tas ieviests, lai publiskie pakalpojumi būtu pieejami visiem iedzīvotājiem, t.sk. tiem, kuri nedarbojas digitālajā vidē un nevar izmantot jauno tehnoloģiju priekšrocības.

Pilnvarotais e-pakalpojums nodrošina iespēju izmantot elektroniskos pakalpojumus arī tad, ja iedzīvotājam nav pieejami elektroniskās identifikācijas līdzekļi, piemēram, banku elektroniskās identifikācijas līdzekļi, eID karte vai e-paraksts. Pilnvarotā e-pakalpojuma mērķis ir nodrošināt e-pakalpojumu pieejamību lielākam iedzīvotāju skaitam un samazināt administratīvo slogu iestādēs, kuras nodarbojas ar VPVKAC saņemto iedzīvotāju iesniegumu pēcapstrādi.

 “E-asistents” ir palīgs tiem iedzīvotājiem, kuriem piekļuve interneta pieslēgumam ir ierobežota vai tās nav, kā arī tiem, kuriem nav elektroniskās identifikācijas līdzekļu vai arī datorlietošanas prasmes nav pietiekamas, lai e-pakalpojumus izmantotu patstāvīgi. Pilnvarotā e-pakalpojuma mērķis ir radīt vienlīdzīgas valsts un pašvaldību pakalpojumu izmantošanas iespējas visiem iedzīvotājiem, vienlaicīgi nodrošinot pakalpojumu sniegšanas efektivitāti un ērtumu.

Pašreiz saskaņā ar 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 401 “ “Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību” Valsts pārvaldes vienotie klientu apkalpošanas centri nodrošina iespēju klientiem vienuviet saņemt dažādu valsts pārvaldes pakalpojumu turētāju pakalpojumus klātienē vai ar VPVKAC darbinieka atbalstu pieteikt pakalpojumus valsts pārvaldes pakalpojumu tīmekļvietnē Latvija.lv, ja klientam ir pieejami elektroniskās identifikācijas līdzekļi.

MK noteikumu Nr. 401 IV nodaļa papildināta ar 22.1 punktu, nosakot kārtību, kādā VPVKAC sniedz pakalpojumus, kas iekļauti minimālajā pakalpojumu grozā, cilvēku grupai, kurai nav pieejami elektroniskās identifikācijas līdzekļi, lai varētu pieteikt pakalpojumus elektroniski pakalpojumu portālā.

Personas datu apstrādes tiesiskuma nodrošināšanai centra darbinieks informēs klientu par personas datu apstrādi “pilnvarotā e-pakalpojuma” funkcionalitātes izmantošanas ietvaros un saņems rakstveida pilnvarojumu – pieteikt e-pakalpojumu klienta vārdā pakalpojumu portālā.

Atgādinām, ka VPVKAC nodrošina iespēju iedzīvotājiem vienuviet saņemt vairākus valsts iestāžu un pašvaldību pakalpojumus klātienē un ar VPVKAC darbinieka atbalstu pieteikt pakalpojumus portālā “Latvija.lv”, ja klientam ir pieejami elektroniskās identifikācijas līdzekļi vai arī izmantot “e-asistenta” pakalpojumu, lai saņemtu kādu no sev nepieciešamajiem valsts vai pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. .
 
Kontakti:
Salacgrīvas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (109.kab.)
Adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033
Darba laiks:
Pirmdien: 08:00 - 18:00 (pārtraukums 13:00-14:00);
Otrdien: 08:00 - 17:00 (pārtraukums 13:00-14:00);
Trešdien: 08:00 - 17:00 (pārtraukums 13:00-14:00);
Ceturtdien: 08:00 - 17:00 (pārtraukums 13:00-14:00);
Piektdien: 08:00 - 16:00 (pārtraukums 13:00-14:00).
Tālr.: 64071973, 64075000;
e-pasts: salacgriva@pakalpojumucentri.lv 

Uzzini vairāk par pašvaldībā pieejamajiem valsts pakalpojumiem arī www.latvija.lv/pakalpojumucentri