22. oktobris, 2019, Otrdiena

Irīda, Īrisa, Airisa

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Vides objektu izstāde jauniešu brīvā laika iespējām

20.05.2019 17:07

Vides objektu izstāde jauniešu brīvā laika iespējām

Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs “BĀKA” jau vairākas nedēļas aktīvi strādā pie ceturtās Jaunatnes dienas pasākuma programmas, kurā tiek plānotas aktivitātes ne tikai atpūtai, bet arī zināšanu un prasmju pilnveidei ar jaunām un inovatīvām idejām, kas būtu saistošas jauniešu mērķauditorijai.

Šogad Jaunatnes diena tiks svinēta 6.jūlijā, Salacgrīvā, un tās ietvaros jaunatnes centrs “BĀKA” vēlas īstenot vēl līdz šim nedzirdētu un nebijušu vides objektu izstādi, kas veltīta jauniešu brīvā laika aktivitātēm un iespējām. Izstādes mērķis ir ar radošu pieeju informēt un iepazīstināt jauniešus un sabiedrību kopumā par jauniešu (13-25gadi) brīvā laika pavadīšanas iespējām Salacgrīvas novadā, veicināt pašvaldības jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās, biedrībās, kā arī iesaistīšanos vietēja mēroga pasākumos.

Lai realizētu ideju, ir nepieciešama sadarbība un atbalsts no Salacgrīvas novadā (Ainažu pilsēta un lauku teritorija, Liepupes pagasts, Salacgrīvas pilsēta un lauku teritorija) esošajām, aktīvajām organizācijām, kas nodrošina jauniešu interešu izglītības apguvi kultūras un sporta interešu izglītībā, tehniskajā jaunradē, vides un citās interešu izglītības programmās un ārpusskolas aktivitātēs. Aicinām katras pārstāvētās aktivitātes dalībniekus (piemēram, tautisko deju kolektīvi, sporta komandas – basketbols, futbols, mākslas un mūzikas pārstāvētie kolektīvi, jauniešu padomes utt), izveidot vides objektu no jebkādiem materiāliem, atribūtiem, kas simbolizētu viņu pārstāvēto aktivitāti!

Interešu izglītības un ārpusskolas aktivitāšu pārstāvētajai komandai, kas piedalīsies vides objektu izstādē, izveidojot savas aktivitātes prezentējošu vides objektu, būs iespēja tikt pie aktīvās atpūtas balvas Salacgrīvas novadā. Uzvarētājs tiks noskaidrots Jaunatnes dienas pasākuma laikā, ņemot vērā apmeklētāju balsojumu par, viņuprāt, uzrunājošāko un radošāko objektu.

Dalībnieku pieteikšanās notiek līdz 3.jūnijam, rakstot e-pastu jic@salacgriva.lv , bet vides objekta izveides (uzstādīšanas) termiņš ir 2019.gada 6.jūlijs – Jaunatnes dienas pasākuma norises laiks, Salacgrīvā, Sila ielas bērnu rotaļu laukumā. Papildus informācija: pievienotajās afišās, kā arī pie SNJIC “BĀKA” jaunatnes lietu speciālistes Marta Dances (marta.dance@salacgriva.lv).

vides izstade.png

vides izstade2.png

vides izstade3.png