21. oktobris, 2019, Pirmdiena

Severīns, Urzula

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

27.11.2012 11:15

Salacgrīvā Jauniešu konsultatīvajai padomei jauns sastāvs

Uz Salacgrīvas novada Jauniešu konsultatīvās padomes (SNJKP) sēdi svētdien pulcējās neierasti liels skaits interesentu. Tuvojoties gada izskaņas svētkiem, aktuālo jautājumu skaits palielinājies, turklāt šajā reizē notika jaunās padomes vēlēšanas. Tajā tika ievēlēti jauni Salacgrīvas, Ainažu un Liepupes pārstāvji, padomes līdzšinējo priekšsēdētāju Elviju Veidi aizstāja Sabīne Čekaļina, kura līdz šim pildīja sekretāres pienākumus.

1snjkp.jpg

Lasīt vairāk →

23.05.2012 11:00

Aicinājums pieteikties starptautiskai angļu valodas un zaļā dzīvesveida jauniešu vasaras nometnei GO GLOBAL – GO GREEN, 2012

Salacgrīvas novada - 9., 10., 11. un 12. klašu skolēni aicināti pieteikties jau trešajai starptautiskajai jauniešu vasaras nometnei “Go Global – Go Green”.

Kad? - 22. – 29. jūlijs, 2012
Kur? - Viesu nams “Kosīši”
Kas? - Nometnes dalībnieki būs 16 Salacgrīvas novada skolēni, 9 skolēni no Salacgrīvas sadraudzības pilsētām Vācijā, Zviedrijā un Igaunijā + 5 ārvalstu brīvprātīgie, 3 pieaugušie

Lasīt vairāk →

28.02.2012 15:15

4.kārtā 4 projekti

Noslēgusies Salacgrīvas novada jauniešu vecumā no 18-25 gadiem konkursa „Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas novadā.” projektu iesniegšanas 4.kārta. Šo projektu konkursu rīko Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta centrs un tā mērķis - stimulēt jaunu komersantu veidošanos novadā, motivējot jauniešus sava biznesa veidošanai. Konkursa uzvarētāji iegūst tiesības noslēgt līgumu ar Pašvaldību par naudas līdzekļu saņemšanu no Salacgrīvas novada privatizācijas fonda līdzekļiem (līdz 2000 latiem) komersantu izveidošanai un komercdarbības uzsākšanai. 

Lasīt vairāk →

28.12.2011 13:20

Atskats uz jauniešu aktivitātēm un paveikto 2011.gadā

Aizvadītais 2011.gads jauniešiem bijis notikumiem, pasākumiem un izglītojošām aktivitātēm bagāts. Gads iesākās ar palīdzību labdarības akcijas „No sirds uz sirdi” norisē, kurā jau tradicionāli jaunieši organizēja loteriju pasākuma mazākajiem apmeklētājiem. Jau februārī interesenti, kuri vēlējās apgūt R&B, hip hop un citu deju soļus, iestudēt mūsdienu deju horeogrāfijas un apgūt grafiti mākslu, varēja iesaistīties biedrības „Mēs – nākotnei!” projekta „R&B vienoti mākslā – vienoti sabiedrībā” apmācībās „Step – up”. Pasākums ilga 4 dienas un deva daudz pozitīvu emociju, jaunas zināšanas, prasmes un draugus.

Lasīt vairāk →

03.10.2011 15:59

Salacgrīvā būs Jaunatnes iniciatīvu centrs

Ir bieži nācies dzirdēt, ka jauniešiem Salacgrīvas novadā nav ko darīt, nav kur aiziet. Nu ir pienācis laiks, kad viss mainīsies! Salacgrīvas novada dome un v/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” 2011.gada 31.maijā parakstīja Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centra izveide” apakšprojekta „Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide” īstenošanas līgumu.

Lasīt vairāk →

07.03.2011 11:38

Jauniešu nometne "GO GLOBAL – GO GREEN 2011"

Aicinājums pieteikties starptautiskai angļu valodas un zaļā dzīvesveida jauniešu vasaras nometnei.

Salacgrīvas novada - Ainažu, Liepupes un Salacgrīvas skolu 9., 10., 11. un 12. klašu skolēni aicināti pieteikties jau otrajai starptautiskajai jauniešu vasaras nometnei “Go Global – Go Green”.
Kad? 8. – 14. augusts, 2011
Kur?  Viesu nams „Kosīši”
Kas? Nometnes dalībnieki būs 16 Salacgrīvas novada skolu skolēni, 9 skolēni no Salacgrīvas sadraudzības pilsētām Vācijā, Zviedrijā un Krievijā + 6 ārvalstu brīvprātīgie, 3 pieaugušie
global_green_salacgriva.jpg

Lasīt vairāk →

Gribasspēks + mērķtiecīgums = jauniešu paveiktais 2010
Aizvadītais 2010.gads Salacgrīvas novada jauniešu konsultatīvajai padomei (turpmāk – Padome) ir bijis ļoti radošs un aktivitātēm bagāts.

Jau pirmajās janvāra dienās, mēs - Padomes pārstāvji, piedalījāmies labdarības akcijā „No sirds uz sirdi”, kur organizējām loteriju. Mēs bijām atbildīgi par saziedoto mantu izdalīšanu pasākuma dalībniekiem. Jāatzīst, ka darbs bija emocionāli ļoti grūts, jo saziedoto dāvaniņu kvalitāte atšķīrās.

Lasīt vairāk →