28. janvāris, 2020, Otrdiena

Spodris, Kārlis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

21.12.2019 11:12

Pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli zemes gabaliem lauksaimnieciskai izmantošanai Liepupes pagastā Lāčauzas, Lāčauzas - 1, Lāčauzas -2 un Lāčauzas – 3

Pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli zemes gabaliem lauksaimnieciskai izmantošanai Liepupes pagastā Lāčauzas, Lāčauzas - 1, Lāčauzas -2  un  Lāčauzas – 3

1. Nomas objekts –  zemes gabali Liepupes pagastā Lāčauzas, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0544 2,2 ha platībā, Lāčauzas - 1, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0541 2 ha platībā, Lāčauzas -2, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0542 2 ha platībā un  Lāčauzas – 3, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0543 2,6825 ha.
2. Nomas objekta izsoles sākuma nomas maksai gadā – EUR 266,48.
3. Izsoles solis – EUR 20,00.
4. Nomas objekta  iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība.

Lasīt vairāk →

21.12.2019 10:58

Pašvaldība rīko Apbūves tiesību izsoli zemes gabaliem Salacgrīvā Tērces ielā 4 un Viļņu ielā 18

Pašvaldība rīko Apbūves tiesību izsoli zemes gabaliem Salacgrīvā Tērces ielā 4 un Viļņu ielā 18

1. Izsoles objekts – Apbūves tiesības uz zemes gabala daļas Viļņu ielā 18, zemes vienības kadastra apz. 6615 004 0114 (1,2892 ha platībā) un  Tērces iela 4, zemes vienības kadastra apz. 6615 002 0024 (0,3208 ha platībā) ar kopējo platību 1,61 ha.
2. Apbūves tiesības nodibināšanas mērķis – komercobjekta būvniecībai.
3. Izsoles objekta - Apbūves tiesību izsoles sākuma maksa gadā – EUR 386,16.
4. Izsoles solis – euro 30,00.

Lasīt vairāk →

21.12.2019 10:39

Pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli zemes gabala daļai Viļņu ielā, Salacgrīvā

1. Nomas objekts –  zemes gabala daļa Viļņu ielā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6615 001 0069 (0,09 ha platībā).
2. Nomas objekta izsoles sākuma nomas maksai gadā – EUR 45,00
3. Izsoles solis – EUR 5,00.
4. Nomas objekta  iznomāšanas mērķis – laukuma, ceļa būvniecība.

Lasīt vairāk →

21.11.2019 12:47

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko zemes gabala Pērnavas ielā 57B nomas tiesību mutisku izsoli.

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko zemes gabala Pērnavas ielā 57B, Salacgrīvā, zemes vienības kadastra apz. 6615 010 0054  4,7911 ha platībā un zemes gabala Salacgrīvā  ar kadastra apz. 6615 010 0162 (3,5741 ha platībā) nomas tiesību mutisku izsoli.

1. Nomas objekts –  zemes gabals ar kadastra apz.  6615 010 0054 (4,7911 ha platībā) un zemes gabals ar kadastra apz. 6615 010 0162 (3,5741 ha platībā).

2. Nomas objekta izsoles sākuma nomas maksai gadā – EUR 167,30.

Lasīt vairāk →

21.11.2019 12:04

Pašvaldība pārdod izsolē zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Pērnavas ielā 38C

Pašvaldība pārdod izsolē zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Pērnavas ielā 38C, kadastra Nr. 6615 010 0145, zemes vienības kadastra apz. 6615 010 0205 (0,7960 ha platībā).

Nosacītā cena –  EUR 4720,00

Izsoles solis – EUR 470,00.

Lasīt vairāk →

21.11.2019 11:22

Pašvaldība pārdod izsolē zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Transporta ielā 11

Pašvaldība pārdod izsolē zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Transporta ielā 11,  kadastra Nr. 6615 009 0015, zemes vienības kadastra apz. 6615 009 0015  (0,2422 ha platībā).

Nosacītā cena –  EUR 5620,00

Izsoles solis – EUR 560,00.

Lasīt vairāk →

28.02.2019 09:46

Pārdod izsolē īpašumu "Tūjas skola", Liepupes pagastā

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Tūjas skola”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 006 0152, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apz. 6660 006 0152 (0,315 ha platībā), kadastra apz. 6660 006 0174 (1,22 ha platībā) un dzīvojamās mājas ar kadastra apz. 6660 006 0152 001.

Īpašuma nosacītā cena – 9200,00 euro

Izsoles solis – 920,00 euro.

Lasīt vairāk →

Pieteikšanās izsolēm

Pieteikties izsolēm iespējams klātienē vai nosūtot dokumentus un maksājuma uzdevumu uz e-pastu: dome@salacgriva.lv, tālr.  64071986, 64071982