19. septembris, 2019, Ceturtdiena

Verners, Muntis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Pašvaldība pārdot izsolē ar pretendentu atlasi nekustamo īpašumu Blaumaņa iela 8, Salacgrīvā

22.08.2019 09:23

Pašvaldība pārdot izsolē ar pretendentu atlasi nekustamo īpašumu Blaumaņa iela 8, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6615 006 0156, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 006 0156 (1,2416 ha platībā).

Izsoles objekts apgrūtināts ar 16 zemes nomas līgumiem ar noteiktu nomas līgumu termiņu. Īpašuma Blaumaņa ielā 8 ar zemes vienības kadastra Nr. 6615 006 0156  (1,2416 ha platībā), turpmākā izmantošana tiek noteikta – mazdārziņu teritorijas.

īpašuma nosacītā cena – 2 310,00 euro;
izsoles solis – 230,00 euro.

Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2019.gada 7.oktobra plkst.17.00. Izsole notiek 2019.gada 8.oktobra plkst.14.30, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā 106.telpā.

Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 dalības maksu – euro 10,00 (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā/izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, 207.kabinetā tālr. 6 4071986.

Nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 8, Salacgrīvā izsoles noteikumi un turpmākās izmantošanas nosacījumi

      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30