01. aprīlis, 2020, Trešdiena

Dagne, Dagnis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

IZSOLE ATCELTA ! Pašvaldība rīko Apbūves tiesību izsoli Ainažos Kristiāna Dāla ielā 1

20.02.2020 15:30

1. Izsoles objekts – Apbūves tiesības uz zemes gabala Kristiāna Dāla ielā 1, Ainažos, zemes vienības kadastra apz. 6605 002 0074 (0,5648 ha platībā).
2. Apbūves tiesības nodibināšanas mērķis – pakalpojuma objekta būvniecībai.
3. Izsoles objekta - Apbūves tiesību maksa gadā – eur 225,92.
4. Izsoles solis – euro 20,00.
5. Apbūves tiesību termiņš – 15 (piecpadsmit) gadi.

6. Izsoles veids - pirmā Apbūves tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

7. Apbūves tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš - līdz 2020.gada 27.marta plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Ainažu pilsētas pārvaldē Parka ielā 16 vai Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, klientu apkalpošanas centrā.
8. Izsole notiks 2020.gada 30. martā plkst.11.00 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā 106.telpā.
9. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar izsoles noteikumu 6.nodaļu (izsoles noteikumi pieejami Salacgrīvas novada pašvaldības mājas lapā www.salacgriva.lv).
10. Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot izsoles objekta apskates laiku pa tālruni 64071308.