09. aprīlis, 2020, Ceturtdiena

Valērija, Žubīte, Alla

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

IZSOLE ATCELTA ! Salacgrīvas novada pašvaldība rīko zemes gabala daļas 1 ha platībā “Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā izsoli

20.02.2020 15:36

1. Nomas objekts – zemes gabala daļas “Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, ar zemes vienības kadastra apz.6672 011 0104 (1 ha platībā).
2. Nomas objekta izsoles sākuma nomas maksa gadā – eur 75,00.
3. Iznomāšanas mērķis – teritorijas labiekārtošana un publiski pieejamu pasākumu un tirdzniecības organizēšana.
4. Nomas termiņš – 10 (desmit) gadi.

5. Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

6. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš - līdz 2020.gada 27.marta plkst.16.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Salacgrīvas novada domē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 27.marta plkst.17.00. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.
7. Izsole notiks 2020.gada 30.martā plkst.11.00 Salacgrīvas novada domes telpās, Smilšu ielā 9, 106. telpā.
8. Izsoles solis – eur 5,00.
9. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar izsoles noteikumu punktu 6.nodaļu (izsoles noteikumi pieejami Salacgrīvas novada pašvaldības mājas lapā www.salacgriva.lv/ sadaļā/izsoles).
10. Nomas līguma projekts Salacgrīvas novada pašvaldības mājas lapā www.salacgriva.lv.
11. Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot izsoles objekta apskates laiku pa tālruni 64071986.