17. februāris, 2020, Pirmdiena

Konstance, Donats, Donāts

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

03.02.2020 10:21

Pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē Salacgrīvas pagastā, Madeiras.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā,Madeiras, kadastra Nr. 6672 007 0136, kas sastāv no divām zemes vienībām ar  kadastra apz. 6672 007 0136 (1,04 ha platībā) un zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0464 (1,47 ha platībā) – izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 6160,00.

Izsoles solis – EUR 600,00.

Lasīt vairāk →

28.02.2019 09:46

Pārdod izsolē īpašumu "Tūjas muižas", Liepupes pagastā

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Tūjas muižas”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 006 0152, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apz. 6660 006 0152 (0,315 ha platībā), kadastra apz. 6660 006 0174 (1,22 ha platībā) un dzīvojamās mājas ar kadastra apz. 6660 006 0152 001.

Īpašuma nosacītā cena – 9200,00 euro

Izsoles solis – 920,00 euro.

Lasīt vairāk →

Pieteikšanās izsolēm

Pieteikties izsolēm iespējams klātienē vai nosūtot dokumentus un maksājuma uzdevumu uz e-pastu: dome@salacgriva.lv, tālr.  64071986, 64071982