21. septembris, 2020, Pirmdiena

Matīss, Modris, Mariss

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Gada cilvēks

05.11.2012 11:11

Salacgrīvas Goda pilsonis

 Gads 

 Vārds, uzvārds

 Piešķirts par

 2008 

 Artūrs Kristiansens 

 sevišķiem nopelniem Salacgrivas labā

 2011 

 Alfrēds Šlisers

 Z/k Brīvais vilnis ilggadēju vadīšanu

 2013 

 Aleksejs Lundins

 Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla dibinātājs 

Gada cilvēki

2017.gads -  Lolita Valaņina, Guntis Bergs, Maija Treimane, Gaļina Irbena

2016.gads - Faina Mennika, Anita Emse, Katrina Borozdina, Āris Ladusāns

2015.gads - Pēteris Priekulis, Marta Dance, Vitālijs Bogdanovičs

2014.gads - Maiga Liepiņa

 Gads 

 Izglītībā

 Sportā

 Sociālajā aprūpē

 Kultūrā

 2012

 Laimdota Pelša

 Aigars Ragainis

 Dace Smalkā

 Hedviga – Inese Podziņa

 2011

 Inta Cirša

 Kaspars Tīklenieks

 Sarkanā Krusta Salacgrīvas nodaļa – Ilga Līdaka un Maiga Ennīte

 Valentīna Kalniņa

 2010

 Pārsla Zvejniece

 Mārcis Kalniņš un Jānis Bergs (Biedrība Sports Salacgrīvas novadam)

 Māra un Juris Maksimovi (sociālās rehabilitācijas kūrortviesnīcu Brīze)

 folkloras kopas "Cielava" vadītāja Zenta Mennika

 2009

 Rasma Turka

 Valentīns Turks

 Aija Kirhenšteini

 Aina Zandere

 2007  Laimdota Pelša un Gints Kalniņš  Raimonds Jerāns  Gaida Kalniņa un Ilga Līdaka  
 2006  Salacgrīvas TIC - Daina Vinklere un Solvita Kukanovska   Sarma Līsmane  Dzidra Gīze

 

 Gads 

 Sabiedriskajā darbā

 Gada jaunietis

 Gada ģimene

 Uzņēmums

 2012

 Arvīds Šimis

 Kārlis Miksons

 Ķūrēnu ģimene

 SIA Kapteiņu osta

 2011

 Ruta Valeniece

 Laura Tiesnese

 Melnalkšņu ģimene

 Salacgrīvas novada dome

 2010

 Ruta Birkenberga

 Diāna Zabrovska

 Jerānu ģimene

 Lienes konditoreja

 2009

 

 

 Grigorjevu ģimene

 Impress Metal Packaging

 2007  Dace Klēviņa    Danču ģimene  A/s Brīvais Vilnis
 2006  Dagnis Straubergs    Tiesnešu ģimene  Salacgrīvas vidusskola

 

 Salacgrīvas Goda pilsonis 
A.Christiansen
 Artūrs Kristiansens
 
 Alfrēds Šlisers
 
A.Lundin

 Aleksejs Lundins

 

2018.gads

 

2017.jpg

2017.gads

 

2016

2016.gads

 

2015

2015.gads

 

2014

2014.gads

 

2013.gads

 

2012.gads

 

2011.jpg

2011.gads

 

2010..jpg

2010.gads

 

2009..jpg

2009.gads

 

2007..jpg

2008.gads

 

2006.1.jpg

2007.gads