17. jūlijs, 2024, Trešdiena

Aleksejs, Aleksis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

2016.GADS

 Realizētie darbi un projekti 2016.gadā  

 Pārbūvē trotuāru Pērnavas ielā no Ostas līdz Skolas ielai un no  Čiekuru ielas līdz Salacgrīvas vidusskolai 69 130 euro, pašvaldības finansējums

trouturas
 Rekonstruēta Valmieras iela Salacgrīvā 457 563 euro, no tiem 233 562 euro pašvaldības finansējums.
IMG_2832.JPG 6

 Ielu apgaismojuma nomaiņa uz energoefektīvākiem risinājumiem Salacgrīvas novada pilsētās un ciemos 179 353 euro,

apgaismojums
 Ainažu Sv. Arsēnija baznīcas apgaismojums – 6930 euro, pašvaldības finansējums
bazn.ain.1.jpg 3
 Sakārtots ceļš Lielurgas – Oltūži 39 836 euro, no tiem 11 950 euro pašvaldības finansējums
IMG_5320.JPG 7
 Zvejnieku parka estrādes kosmētiskais remonts pašvaldības finansējums
estrade.jpg 1
 Zvejnieku parka stadionā atjaunota tiesnešu māja  12 234 euro, pašvaldības finansējums
tiesnesu eka
 Iegādāts pārvietojamā laukuma segums 13 201 euro, pašvaldības finansējums
segums

 Atjauno gājēju celiņus Pērnavas ielā 29, pie PII Vilnītis un mūzikas skolas 15 655 euro, pašvaldības finansējums

 
 Tūjā atjauno Liedaga ielu, apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembiņām - 10 935 euro, pašvaldības finansējums
tuja.2.jpg 9
 Uzstāda apgaismojumu Liedaga ielā 44 133 euro, pašvaldības finansējums  
 Zītaru ielā Korģenē atjaunots stāvlaukums, ierīkots apgaismojums 37 874 euro, pašvaldības finansējums  
 Kuiķules kapličai atjaunots jumts - 6248, pašvaldības finansējums   
 Izveidota Slavas aleja promenādē – 7842 euro, pašvaldības finansējums  
 Salacgrīvas bibliotēka, muzeja telpu un āra puķu dobes remonts 21 473 euro, pašvaldības finansējums
IMG_5172.JPG 8
 Uzstādīti jauni TICa stendi novadā – 4770 euro, pašvaldības finansējums
tic
 Vides pieejamības nodrošināšana Salacgrīvas pilsētā 21 902 euro, pašvaldības finansējums  
 Iegādāti koncert tērpi jauktajam korim Krasts – 2045 euro, pašvaldības finansējums  
 Izgatavoti tautas tērpi deju kolektīviem Tingeltangels, Saiva, Randa – 20 328 euro, pašvaldības finansējums  
 Radio mikrofonu iegāde - 4310 euro, pašvaldības finansējums  
 Skaņas iekārtas piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas kultūras namā - 29 427 euro, pašvaldības finansējums
 
 Skolēnu pārvadājumi 2016./17.m.g. - 109 861 euro, pašvaldības finansējums  
 Apkures katla uzstādīšana Liepupes pārvaldes ēkā - 8608 euro, pašvaldības finansējums  
 Savesta kārtībā un noasfaltēta Ķēniņa iela Vecsalacās, 28 413 euro, pašvaldības finansējums  
 Ierīkots apgaismojums Brīvības, Skolas un Salacas ielās Salacgrīvā, 9701 euro, pašvaldības finansējums
IMG_7295.JPG 2
 Atjaunotas laipas Zvejnieku parkā Salacgrīvā 16 272 euro, pašvaldības finansējums  
 Atjaunotas laipas Ainažos pie Baltās saules 12 234 euro, pašvaldības finansējums
IMG_2772.JPG 5
 Labiekārtots Jahtu laukums – 14 475, euro, pašvaldības finansējums  
 Salacgrīvas pilskalnā atjaunota skatuve – 4663 euro, pašvaldības finansējums  
 Sakārtota Tirgus iela aiz veikala Maxima - papildus līdzekļi no pašvaldības budžeta šo darbu veikšanai netika piešķirti.  
 Atbalstītas projektu idejas konkursā “Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas novadā” – piešķirts finansējums filmēšanas pakalpojumu nodrošināšanai, frizieru pakalpojumu nodrošināšanai  
 Atbalstītas iedzīvotāju iniciatīvas konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi”- 5000 euro piešķirts NVO un iedzīvotāju grupu projektu atbalstam 2015., 2016. un arī 2017.gados  
 Svētciema bibliotēkas sanitārā mezgla un kāpņu telpas remonts  
 Sanitāro mezglu remonts PII Vilnītis
• Svētciemā – 9813 euro, pašvaldības finansējums
• Salacgrīvā – 20 213 euro, pašvaldības finansējums
 
 Dārza, Upes un Saimniecības ielu seguma atjaunošana Svētciemā – 20 160 euro, pašvaldības finansējums  
 Deformācijas šuvju izbūve tiltam pār Salacu 136 838 euro  
 Stāvlaukuma izbūve Smilšu ielā 20 836 euro, pašvaldības finansējums  
 Stāvlaukuma izveide Baznīcas ielā 18 803 euro, pašvaldības finansējums  
 Koku kopšanas plāna izstrāde 3468 euro, pašvaldības finansējums  
 Koku kopšanas darbi Salacgrīvas novadā 6947 euro, pašvaldības finansējums  
 Ārdurvju nomaiņa Liepupes vidusskolā un PII Vilnītis Salacgrīvā – 16250 euro, pašvaldības finansējums  

 

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031