23. aprīlis, 2024, Otrdiena

Jurģis, Juris, Georgs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

KONKURSS - Piemiņas zīmes izveide

22.11.2016 14:16

“Piemiņas zīmes Salacgrīvas pilsētas galvam Jānim Liepiņam izveide Rīgas ielā 6, Salacgrīvā” NOLIKUMS

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Piemiņas zīmi Salacgrīvas pilsētas galvam Jānim Liepiņam paredzēts izveidot pie nama fasādes Rīgas ielā 6, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā. Šajā namā Jānis Liepiņš dzīvojis un strādājis no 1906. līdz 1941.gadam.

1.2. Pasūtītājs

Salacgrīvas novada dome
Juridiskā adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000059796
Pasūtītāja kontaktpersona: žūrijas komisijas priekšsēdētāja Ieva Zilvere
Tālrunis 64071981, e-pasts: muzejs@salacgriva.lv 

1.3. Konkursa priekšmets
Mets piemiņas zīmei Salacgrīvas pilsētas galvam Jānim Liepiņam.
Metam jāatbilst Pielikumā Nr.2. noteiktajām prasībām.

1.4. Pieteikuma iesniegšanas vieta, termiņš un kārtība
1.4.1.Pieteikumi jāiesniedz līdz 2017.gada 31.janvārim plkst.12.00 Salacgrīvas novada domē, 109.kabinetā, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.
1.4.2. Pieteikumi, kas nav iesniegti konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā, vai nav noformēti, lai nodrošinātu dalībnieku anonimitāti līdz devīžu atšifrējumu atvēršanas brīdim vai, kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti.
1.4.3. Dalībnieks var atsaukt vai mainīt savu pieteikumu līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.5. Pieteikuma noformēšana
1.5.1. Pieteikums sastāv no divām daļām: Mets un Devīzes atšifrējums (1.pielikums). Lai nodrošinātu dalībnieka anonimitāti, iesniedzamajam metam jābūt anonīmam un apzīmētam ar devīzi. Devīzes atšifrējumu (1.pielikums) iesniedz slēgtā aploksnē kopā ar metu. Uz aploksnes rakstīta devīze.
1.5.2. Pieteikumu sagatavo latviešu valodā.

1.6. Cita informācija
1.6.1. Ar konkursa nolikumu un nolikuma pielikumiem dalībnieki var iepazīties un saņemt Pasūtītāja mājas lapā internetā www.salacvgriva.lv sadaļā Aktualitātes un izlasīt avīzē Salacgrīvas Novada Ziņas.
1.6.2. Jautājumu (-s) par nolikumu un konkursu līdz 2017.gada 20.janvārim Pretendents nosūta elektroniski uz e-pastu muzejs@salacgriva.lv žūrijas komisijas priekšsēdētājai Ieva Zilverei.
1.6.3. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā.
1.6.4. Dalībnieks sedz izdevumus, kas saistīti ar pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu.
1.6.5. Konkurss notiek saskaņā ar šo nolikumu.
1.6.6. Konkursā var piedalīties fiziska persona, juridiska persona vai personu grupa.

NOLIKUMS  

Salacgrīva Rīgas iela 6

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930