25. oktobris, 2020, Svētdiena

Beāte, Beatrise

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

16.03.2020 09:36

SVARĪGI!!!!

Pamatojoties uz 2020.gada 16.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, no 23.marta līdz 14.aprīlim Salacgrīvas novada Mūzikas skolā mācību process tiks organizēts attālināti.

Lūgums sekot līdzi jaunākajai informācijai skolvadības sistēmā “E-klase”.

12.07.2016 10:42

Salacgrīvas mūzikas skolai sengaidīts instruments

Salacgrīvas novada Mūzikas skola, piedaloties Valsts kultūrkapitāla fonda Mūzikas un dejas mākslas nozares mērķprogrammā “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā ar Salacgrīvas novada domes līdzfinansējumu, ir guvusi finansiālu atbalstu instrumenta (akordeona) iegādei.

Lasīt vairāk →

SALACGRĪVAS NOVADA MŪZIKAS SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

SALACGRĪVAS NOVADA MŪZIKAS SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Ziņas par Salacgrīvas novada Mūzikas skolu

Iestādes vispārīgs raksturojums.

Salacgrīvas novada Mūzikas skola, sākotnēji- Salacgrīvas bērnu mūzikas skola, dibināta 1974.gada 1.jūlijā ar toreizējās Salacgrīvas pilsētas padomes lēmumu. 

Skolas pirmais direktors līdz 1991. gadam bija Leonhards Fārenhorsts. Līdz 1991. gadam mūzikas skola atradās Salacgrīvas vidusskolas telpās, bet pašlaik- PII „Vilnītis” ēkas rietumu korpusā. 

Mūzikas skolu no 1991. gada līdz 2007.gadam vadīja Pēteris Melnis, bet no 2007. gada līdz 2012.gadam- Monvīds Rozenbergs. Pašreizējā skolas direktore Katrīna Borozdina ir iestādes vadītāja no 2012. gada 7.decembra. 

2002.gadā skolai tika izdota Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.1470902326, bet pēc novadu reformas Salacgrīvas Mūzikas skolai izdota Izglītības kvalitātes valsts dienesta izglītības iestādes reģistrācijas apliecība, Nr.4376902326. Skola ir pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kuras darbību nosaka Salacgrīvas Mūzikas skolas NOLIKUMS, kas apstiprināts Salacgrīvas novada domes sēdē 2012. gada 15.februārī,lēmumsNr.97., protokols Nr.3;11.§. Skolas darbs tiek organizēts atbilstoši LR likumdošanai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Skolas adrese- Pērnavas iela 29, Salacgrīva, Salacgrīvas novads. 

SALACGRĪVAS NOVADA MŪZIKAS SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - Dokuments