25. marts, 2017, Sestdiena

Māra, Marita, Mārīte

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar Salacgrīvas novada domes amatpersonu atalgojumu

Amatpersonu atalgojums 2017.gada janvārī amatpersonu_atalgojums_janv_r_2017.g..pdf

Amatpersonu atalgojums 2017.gada februārī amatpersonu_atalgojums_2017_febru_ris.pdf

 

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)

Salacgrīvas novada dome

2016_05_majas_lapai.pdf  

Veco ļaužu mītne „Sprīdīši”

algas.pdf  

Salacgrīvas vidusskola

tehniskie_darbinieki_2015.pdf  darbinieku_menesalgu_grupas_2016_1_janv.docx

Liepupes vidusskola

amatpersonu_un_darbinieku_m_ne_alg_as_apm_ru_sadal_jum_pa_amatu_uz_01.01.2016..doc

Kr.Valdemāra Ainažu pamatskola

inform_cija.docx

Ainažu pirmsskolas izglītības iestāde „Randa”

amatu_saimes_2016.docx  

Pirmsskolas izglītības iestāde „Vilnītis”

01.01.2016._amatu_klasifik_cija.docx

Mūzikas skola

amatu_saimes_01.01.2016._m_zika.docx

Mākslas skola

amatu_saimes_01.01.2016._m_ksla.docx

 

Komentāri (0)