30. aprīlis, 2017, Svētdiena

Liāna, Lilija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar Salacgrīvas novada domes amatpersonu atalgojumu

Amatpersonu atalgojums 2017.gada martā amatpersonas_2017_marts.pdf

Amatpersonu atalgojums 2017.gada februārī amatpersonu_atalgojums_2017_febru_ris.pdf

 

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)

Salacgrīvas novada dome

 2017_02_majas_lapai.pdf

Veco ļaužu mītne „Sprīdīši”

 amatu_saimes.docx

Salacgrīvas vidusskola

   

Liepupes vidusskola

 amatpersonu_un_darbinieku_m_ne_alg_as_apm_ru_sadal_jum_pa_amatu_uz_01.01.2017..doc

Kr.Valdemāra Ainažu pamatskola

 

Ainažu pirmsskolas izglītības iestāde „Randa”

 amata_saimes_2017..docx

Pirmsskolas izglītības iestāde „Vilnītis”

 salacgr_vas_m_jas_lapai.docx

Mūzikas skola

 amatu_saimes_01.01.2017._m_zika.docx

Mākslas skola

 amatu_saimes_01.01.2017._m_ksla.docx