18. novembris, 2018, Svētdiena

Doloresa, Aleksandrs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Amatpersonu atalgojums 2018.gads

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar Salacgrīvas novada domes amatpersonu atalgojumu

Amatpersonu atalgojums 2018.gada janvārī amatpersonu_atalgojums_01.2018..pdf

Amatpersonu atalgojums 2018.gada februārī amatpersonu_atalgojums_02.2018..pdf

Amatpersonu atalgojums 2018.gada martā amatpersonu_atalgojums_03.2018..pdf

Amatpersonu atalgojums 2018.gada aprīlī amatpersonu_atalgojums_04.2018..pdf

Amatpersonu atalgojums 2018.gada maijā amatpersonu_atalgojums_05.2018..pdf

Amatpersonu atalgojums 2018.gada jūnijā amatpersonu_atalgojums_06.2018..pdf

Amatpersonu atalgojums 2018.gada jūlijā amatpersonu_atalgojums_07.2018..pdf

Amatpersonu atalgojums 2018.gada augustā amatpersonu_atalgojums_08.2018..pdf

Amatpersonu atalgojums 2018.gada septembrī amatpersonu_atalgojums_09.2018..pdf

Amatpersonu atalgojums 2018.gada oktobrī 

Amatpersonu atalgojums 2018.gada novembrī 

Amatpersonu atalgojums 2018.gada decembrī 

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)

 Salacgrīvas novada dome

 sgriva_dome_18.pdf  

 Veco ļaužu mītne „Sprīdīši”

 m_ne_algas_sprid.docx  

 Salacgrīvas vidusskola

 darbinieku_menesalgu_grupas_16.01.2018_sgriv.docx  

 Liepupes vidusskola

 inform_cija_par_amatpersonu_un_darbinieku_m_ne_algas_apm_ru_sadal_jum_pa_amatu_pedagogi_01.01.2018._.docx , lp_vsk_algas.doc

 Kr.Valdemāra Ainažu pamatskola

 public_anai_2018_ain_skola.docx

 Ainažu pirmsskolas izglītības iestāde „Randa” 

 amatu_grupa_2018_pii_randa.docx  

 Pirmsskolas izglītības iestāde „Vilnītis”

 salacgr_majas_lapai_2018_piii.docx

 Mūzikas skola

 m_zika_tati_01.09.2018.doc

 Mākslas skola

 m_ksla_tati_01.09.2018.doc

*aktuālizēts 2018.gada 15.janvārī