27. aprīlis, 2017, Ceturtdiena

Tāle, Raimonda, Raina, Klementīne

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

05.01.2017 08:22

Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu

Ar Salacgrīvas novada domes 19.10.2016. lēmumu Nr.394 tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos "Roņi", (kadastra Nr.66600130026), "Roņi" (kadastra Nr.66600130024) un "Roņi 2" (kadastra Nr.66600130025) Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā.

Lasīt vairāk →

31.03.2014 08:53

Uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos „Roņi” (kadastra Nr. 66600130026), „Roņi” (kadastra Nr. 66600130024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 66600130025) Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā

Salacgrīvas novada dome 2014.gada 19.martā pieņēmusi lēmumu Nr.86 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos „Roņi” (kadastra Nr. 66600130026), „Roņi” (kadastra Nr. 66600130024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 66600130025) Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā. Detālplānojuma izstrādes mērķi – izvērtēt un pamatot nekustamo īpašumu zemes robežu pārkārtošanu, piekļūšanu, īpašuma attīstīšanu, aizsargājamo teritoriju zonējumu, aizsargjoslas.

Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA „Pils M”. Detālplānojuma izstrādes vadītāja Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja - Vineta Krūze. Plašāku informāciju par detālplānojumu iespējams saņemt Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.

25.03.2011 23:13

Uzsāktie detālplānojumi

Detālplānojums, nekustamajos īpašumos „Roņi” (kadastra Nr. 66600130026), „Roņi” (kadastra Nr. 66600130024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 66600130025) Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā

Uzsākts:  19.03. 2014.

Lēmums Nr. Nr.86

Ierosinātājs – SIA „ZS Invest”, Gunta Razumeja

Izstrādātājs- SIA „Pils M”

Detālplānojums, zemes vienībai „Laveri” Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā (kad.Nr.66600070002)

Uzsākts:  20.11. 2013 lēmums Nr. Nr.568
Ierosinātājs - Māra Mežgaile
Izstrādātājs- 
SIA „VIA DESIGN GROUP”

Detālplānojums, Sporta ielā 4/6 Salacgrīva, Salacgrīvas nov.
Uzsākts:  19.08. 2009 lēmums Nr. 123
Ierosinātājs - Salacgrīvas pašvaldība

Detālplānojums  Pērnavas ielā 43; Pērnavas ielā 47A Salacgrīva, Salacgrīvas nov.
Uzsākts 16.12.2010 lēmums Nr. 435
Ierosinātājs - Māris Vētra
Izstrādātājs - SIA „Reģionālie projekti”

Detālplānojums Pērnavas ielā 35C Salacgrīva, Salacgrīvas nov.
Uzsākts: 16.12.2009 lēmums Nr. 433
Pirmā redakcija:19.05.2010 lēmums Nr. 271
Ierosinātājs - Ilze Ladusāne – Martirova
Izstrādātājs- Ivars Bebris

Detālplānojums "Mārītes", "Granti" Lembuži , Liepupes pag., Salacgrīvas nov.
uzsākts: 16.06.2010. lēmums Nr. 332
1. redakcija nodota sabiedriskajai apspriešanai 15.06.2011. lēmums nr.350.
Ierosinātājs - Arņa Granta pilnvarojumā  Ēriks Martinovs
Izstrādātājs - SIA „Pils M”

Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas materiāli

Paskaidrojuma raksts detalplanojums_paskaidrojuma_raksts.doc         Esošā izmantošana pasreizeja_izmantosana.pdf        Plānotā izmantošana galvenais_plans.pdf

Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts no 22.06.2011.līdz 14.07.2011. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2011.gada 6.jūlijā plkst. 18 Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9. Ar detālplānojuma 1.redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 8-1, LV-1010. Konsultācijas pa tālr. 29606093 vai apmeklētāju pieņemšanas laikos otrdienās un piektdienās no plkst.9 līdz 18.

Detālplānojums Meldru iela 18, Salacgrīva, Salacgrīvas nov.
Uzsākts: 20.10.2010. Lēmuma Nr. 564
Ierosinātājs Lielsalacas evanģeliski  luteriskā draudze

Detālplānojums "Bangas" Tūja, Liepupes pag.,
Uzsākts: 16.03.2011. lēmums Nr. 165
Ierosinātājs - Veltas Rones pilnvarojumā  Ernests Ronis
Izstrādātājs - SIA „3D projekts”