18. oktobris, 2017, Trešdiena

Rolanda, Rolands, Ronalds, Erlends

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada domes noslēgtie līgumi un to grozījumi (2017.gads)

Noslēgtie līgumi:

janvārī noslēgtie līgumi ( fizisk_s_personas_01.xls , p_r_jie_01.xls , celtniec_ba_01.xls , autorl_gumi_01.xls ),

februārī noslēgtie līgumi ( p_r_jie_02.xls , fizisk_s_personas_02.xls , celtniec_ba_02.xls , autorl_gumi_02.xls ),

martā noslēgtie līgumi ( p_r_jie_03.xls , fizisk_s_personas_03.xls , celtniec_ba_03.xls , autorl_gumi_03.xls ),

aprīlī noslēgtie līgumi ( p_r_jie_04.xls , fizisk_s_personas_04.xls , celtniec_ba_04.xls , autorl_gumi_04.xls ),

maijā noslēgtie līgumi (  p_r_jie_05.xls , fizisk_s_personas_05.xls , celtniec_ba_05.xls , autorl_gumi_05.xls ),

jūnijā noslēgtie līgumi ( celtniec_ba_06.xls , fizisk_s_personas_06.xls , p_r_jie_06.xls , autorl_gumi_06.xls ),

jūlijā noslēgtie līgumi ( parejie07.xls , celtnieciba07.xls , fiz.personas07.xls , autorligumi07.xls ),

augustā noslēgtie līgumi ( celtnieciba08.xls , fiz.personas08.xls , autorl_gumi08.xls , parejie08.xls ),

septembrī noslēgtie līgumi ( autorligumi09.xls celtnieciba09.xls parejie09.xls fiz.personas09.xls ),

 

Stāvlaukuma un piebraucamā ceļa pārbūve Zvejnieku parkā, ID.Nr.SND 2017/38

Salacgrīvas pilsētas Smilšu ielas seguma atjaunošana, ID.Nr.SND 2017/39

Kokskaidu granulu piegāde, ID.Nr.SND 2017/33 kokskaidu_granulu_pieg_de_id.nr.snd_201733.pdf , kokskaidu_granulu_pieg_de_id.nr.snd_201733_2.pdf

Liepupes vidusskolas skolēnu pārvadājumi 2017./2018.m.g. un neregulārie pārvadājumi id.nr. SND 2017/32

Ainažu pilsētas Jāņa Asara un Valdemāra ielas asfalta seguma atjaunošana, id.Nr.SND 2017/17

Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Salacgrīvā, id.Nr.SND 2017/16

Gājēju ietves izbūve Valmieras un Vidzemes ielu krustojumā, Salacgrīvā

Gājēju ietves izbūve Valmieras un Vidzemes ielu krustojumā, Salacgrīvā

Gājēju ietves atjaunošana Barona ielā, Ainažos, Salacgrīvas novadā

Salacgrīvas pilsētas Viļņu ielas asfalta seguma atjaunošana, id.Nr.SND 2017/14

Salacgrīvas pilsētas Pērnavas ielas asfalta seguma atjaunošana, id.nr.SND 2017/13

Būvprojektu izstrāde noejām uz jūru Salacgrīvas novadā, id.Nr.SND 2017/8

Jumta siltināšana administratīvai ēkai Sporta ielā 6, Salacgrīvā, id.Nr.SND 2017/9

Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūves darbiem, id.Nr.SND 2017/4  

Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana, id.Nr.SND 2016/50

Malkas piegāde, id.Nr.SND 2016/49

Salacgrīvas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšana, id.Nr.SND 2016/45

Tautas tērpu izgatavošana, id.Nr.SND 2016/8

 Līguma priekšmets  Iepirkuma identifikācijas numurs  Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā  Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš  Izpildītāja nosaukums  Līgumcena (bez PVN)  Līguma izpildes termiņš
       

 

 

 

25.01.2016 08:56

Salacgrīvas novada domes noslēgtie līgumi un to grozījumi (2016.gads)

janvārī noslēgtie līgumi (noslegtie.ligumi.xls ),

februārī noslēgtie līgumi (autorl_gumi_02.xls , parejie_02.xls , priv_tpersonas_02.xls ),

martā noslēgtie līgumi (autorligumi_03.xls , celtnieciba_03.xls , privatpersonas_03.xls , parejie_03.xls )

aprīlī noslēgtie līgumi (priv_tpersonas_04.xls , parejie_04.xls , celtnieciba_04.xls , autorligumi_04.xls )

jūnijā noslēgtie līgumi (autorligumi_06.xls , privatpersonas_06.xls , celtnieciba_06.xls , parejie_06.xls )

jūlijā noslēgtie līgumi (parejie_07.xls , privatpersonas_07.xls , celtnieciba_07.xls , autorligumi_07.xls )

augustā noslēgtie līgumi (privatpersonas_08.xls , parejie_08.xls , celtnieciba_08.xls , autorligumi_08.xls )

septembrī noslēgtie līgumi (autorligumu_09.xls , celtnieciba_09.xls , parejie_09.xls , privatpersonas_09.xls )

novembrī noslēgtie līgumi (autorligumi_11.xls , parejie_11.xls , privatpersonas_11.xls )

decembrī noslēgtie līgumi (privatpersonas_12.xls , parejie_12.xls , basketbola_empion_ts.xlsx )

 

 Līguma priekšmets  Iepirkuma identifikācijas numurs  Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā  Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš  Izpildītāja nosaukums  Līgumcena (bez PVN)  Līguma izpildes termiņš
 Asfaltbetona seguma izbūve Ķēniņu ielā, Vecsalacās, Salacgrīvas novadā  SND 2016/34  14.09.2016.  26.09.2016. plkst.15:00

 AS Ceļu pārvalde

23481.46

 

 Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Salacgrīvas novada domes autotransportam

Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Salacgrīvas novada domes autotransportam (2)

 SND 2016/9  28.04.2016.  12.05.2016. plkst.12:00

 SIA AR Motors

 IK PĀRNESUMS

15000.00

5000.00

 
 Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas novada domes struktūrvienībās  SND 2016/16  06.06.2016.  17.06.2016. plkst.12:00

 SIA Lazurīts S

992.74  
 Liedaga ielas posma virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembiņām Tūjā  SND 2016/25  13.07.2016.  25.07.2016. plkst.15:00

 VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Valmieras ceļu rajons

9036.84  
 Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūvei  SND 2016/20  16.06.2016.  29.06.2016. plkst.12:00

 SIA "Ceļu komforts"

33473.00  
 Ielu apgaismojuma tīklaizbūve Salacgrīvas novada Tūjas ciemā  SND 2016/27  18.07.2016.  29.07.2016. plkst. 12.00

 SIA "WOLTEC"

36473.61  
 Vides pieejamības nodrošināšana Salacgrīvas pilsētā  SND 2016/24  05.07.2016.  18.07.2016. plkst.15:00

 SIA "CB 7"

18100.56  
 Trotuāru pārbūve Salacgrīvā, Pērnavas ielā  SND 2016/28  19.07.2016.  01.08.2016. plkst.12:00

 SIA "Ribetons ceļi"

65108.29  
 Stāvlaukuma izbūve un ielas posma dubultā apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembiņām Korģenē, Salacgrīvas novadā  SND 2016/19  10.06.2016.  21.06.2016. plkst.15:00  SIA "Būvtehnikas Pakalpojumi"    
 Vētras radīto postījumu novēršana uz ceļa Lielurga-Oltūži  SND 2016/23  28.06.2016.  12.07.2016. plkst.11:00  SIA "CB 7"    
 Nojumes izbūve PII "Vilnītis" filiālē Korģenē  SND 2016/17  10.06.2016.  21.06.2016. plkst.12:00  SIA "JC Waregouse" 6946,36  
 Gājēju celiņu atjaunošana Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā  SND 2016/21  21.06.2016.  04.07.2016. plkst.12:00  SIA "Legāts"    
 Nojumju būvniecība  SND 2016/17  10.06.2016.  21.06.2016. plkst.12:00  SIA "PRO DEV"    
 Sanitāro mezglu remonts PII "VIlnītis"  SND 2016/15  31.05.2016.  13.06.2016. plkst.12:30  SIA "Continium"    
 Daudzfunkcionāla sporta seguma piegāde un uzstādīšana  SND 2016/13  10.05.2016.  23.05.2016. plkst.10:00  SIA "Sporta halle" 10910,00  
 Centrālās laipas atjaunošana Zvejnieku parkā un laipas atjaunošana pie Baltās saules Ainažos  SND 2016/10  28.04.2016.  12.05.2016. plkst.12:30  SIA "Legāts"    
 Zāles pļāvēja piegāde Ainažu pilsētas pārvaldes vajadzībām  SND 2016/11  28.04.2016.  12.05.2016. plkst.12:30  SIA "Sils, dārzs un meža tehnikas centrs" 5890,00  
 Salacgrīvas bibliotēkas, muzeja telpu un āra puķu dobes remonts  SND 2016/7  06.04.2016.  18.04.2016. plkst.12:00.  KS "KUBS būvsabiedrība" 17746,20 27.04.2016 - 16.06.2016
 Jahtu ostas laukuma labiekārtošanas un atjaunošanas darbi  SND 2016/5  29.03.2016.  11.04.2016. plkst.11:00.  SIA "EGU BŪVE" 11962,62 25.04.2016 - 20.05.2016
 Būvuzraudzība veicamajiem būvdarbiem: Salacgrīvas pilsētas Valmieras ielas rekonstrukcija  SND 2016/2  11.03.2016.  22.03.2016. plkst.15:00.  SIA "firma L4" 5990,00  
 Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde Ident.Nr.SND 2016/1  SND 2016/1  15.01.2016.  26.01.2016. plkst.10:00  SIA "RDZ Energy" 17850,00  
 Būvobjekta – “Valmieras ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” būvdarbu autoruzraudzība  SND 2015/6  10.03.2015.  23.03.2015. plkst.12:00.  SIA "BALTEX TRUST" 1470,00  
 Puķu stādu piegāde un stādīšana, Ident.Nr.SND 2015/42  SND 2015/42  11.11.2015.  23.11.2015. plkst.15:00.  SIA "AIVA X" 6873,87 10.04.2016 - 31.07.2016.

 Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu ierīkošana, Ident.Nr.SND 2015/40 1.

 Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu ierīkošana, Ident.Nr.SND 2015/40 2.

 SND 2015/40  05.11.2015.  16.11.2015. plkst.11:00.

1.,2.,4.d.

SIA "PRISTIS"

3.d.

SIA "KOWATS"

1.,2.,4.d. 

17405,47

3.d.

3027,80

1.,2.,4.d. 

06.01.2016 - 16.02.2016.

3.d.

11.01.2016. - 25.02.2015

 

Salacgrīvas novada domes noslēgtie līgumi un to grozījumi

2015.gads

janvārī noslēgtie līgumi l_gumi_public_anai_janv_ris.xls  februārī noslēgtie līgumi l_gumi_febru_ris.xls aprīlī noslēgtie līgumi l_gumu_public_anai_apr_lis.xls maijā noslēgtie līgumi l_gumi_public_anai_maijs.xls  jūnijā noslēgtie līgumi j_nijs_l_gumi_public_anai.xls  jūlijā noslēgtie līgumi l_gumi_public_anai_j_lijs.xls  augustā noslēgtie līgumi l_gums_public_anai_augusts.xls septembrī noslēgtie līgumi l_gumi_public_anai_septembris.xls  oktobrī noslēgtie līgumi parejie_okt.xls novembrī noslēgtie līgumi parejie_nov.xls

 

 Līguma priekšmets  Iepirkuma identifikācijas numurs  Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā  Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš  Izpildītāja nosaukums  Līgumcena (bez PVN)  Līguma izpildes termiņš
Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija un apkalpošana Salacgrīvas novadā, Ident.Nr.SND 2015/41 SND 2015/41 11.11.2015. 23.11.2015. plkst.12:00. Personu grupa SIA "JES" un SIA "EIPLS" 40325,71 10.12.2015 - 09.12.2016
Ziemasssvētku dekoratīvā noformējuma piegāde, Ident.Nr.SND 2015/36 SND 2015/36 15.10.2015. 26.10.2015. plkst.12:00. "Adam Decolight Latvia" 4569,00 02.11.2015 - 25.11.2015.

Ielu apgaismojuma ierīkošana Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā un Svētciemā, Ident.nr.SND 2015/39 1.

Ielu apgaismojuma ierīkošana Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā un Svētciemā, Ident.nr.SND 2015/39 2.

SND 2015/39 25.10.2015. 09.11.2015. plkst.12:00.

1.d.  SIA "Woltec"

2.d. Personu grupa SIA "JES" un SIA "EIPLS"

1.d. 21226,89

2.d. 7872,06

1.d. 02.12.2015 - 08.01.2016.

2.d. 02.12.2015 - 08.01.2016.

Koku kopšanas plāna izstrāde, Ident.Nr.SND 2015/37

SND 2015/37

15.10.2015. 26.10.2015. plkst.11:00. SIA "LABIE KOKI eksperti" 2866,50 20.11.2015 - 30.12.2015.
Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas novada domes struktūrvienībās, Ident.Nr.SND 2015/35.

SND 2015/35

30.09.2015. 12.10.2015. plkst.12:00. SIA "Ritmeks" 7234,59 11.11.2015 - 14.12.2015.

Stāvlaukuma izveide Smilšu ielā, Ident.Nr. SND 2015/23 Papildus

Stāvlaukuma izveide Smilšu ielā, Ident.Nr. SND 2015/23

SND 2015/23

(būvdarbi)

30.07.2015. 10.08.2015. plkst.11:00. SIA "Kopturis-A"

226,94

4097,12

08.09.2015 - 26.10.2015.

Salacgrīvas muzeja telpu remonts, Ident.Nr. SND 2015/31

Salacgrīvas muzeja telpu remonts, Ident.Nr. SND 2015/31 - Grozījumi

SND 2015/31

(remonts)

17.08.2015. 01.09.2015. plkst.11:00. SIA "Kopturis-A" 24787,58 02.10.2015 - 01.12.2015.
Smilšu volejbola laukumu izveide pie Liepupes vidusskolas, Ident.Nr. SND 2015/16-EZF. SND 2015/16 - EZF (būvdarbi) 27.06.2015. 08.07.2015. plkst.11:00 SIA "Kopturis-A" 14296,66 21.07.2015 - 08.08.2015.
Ainažu pilsētas Smilgu, Zaļās, Muzeju un Kr.Barona ielas seguma atjaunošana, Ident.Nr.SND 2015/14 SND 2015/14 (būvdarbi) 24.04.2015. 14.05.2015. plkst.12:00 SIA "Būvenergo A" 77142,55 29.05.2015 - 20.07.2015.
Elektromontāžas darbu veikšana Salacgrīvas novada domē un tās struktūrvienībās, Ident.Nr.SND 2015/13

SND 2015/13 (būvdarbi)

24.04.2015. 08.05.2015. plkst.10:00 SIA "EIPLS" 11036,01 25.05.2015 - 24.05.2018.
Veļas mazgāšanas pakalpojuma sniegšana PII „Vilnītis” vajadzībām, Ident.Nr.SND 2015/9

SND 2015/9

(pakalpojums)

15.04.2015. 27.04.2015. plkst.10:00 SIA "VILNĪTIS" 17712,00 22.05.2015 - 21.05.2018.
Zemes ierīcības projektu izstrāde Salacgrīvas novada domes vajadzībām, Ident.Nr.SND 2015/11 SND 2015/11 (pakalpojums) 22.04.2015. 06.05.2015. plkst.11:00 A/S Mērniecības centrs MC 7112,90 25..05.2015 - 01.10.2015.
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Salacgrīvas novadā, Ident.Nr.SND 2015/10

SND 2015/10 (būvdarbi)

15.04.2015. 27.04.2015. plkst.10:30 Piegādātāju apvienība SIA Vizulo solution un SIA Vizulo 148226,20 21.05.2015 - 25.05.2015.
Lokālo bezvadu datortīklu izveide publiskajos interneta pieejas punktos, Ident. Nr. SND 2015/8-ERAF

SND 2015/8 ERAF (pakalpojums)

01.04.2015.

15.04.2015.

plkst.10:00

SIA "I-net" 1440,80 21.05.2015 - 30.06.2015.
Malkas piegāde, Ident.Nr.SND 2015/4

SND 2015/4 

(piegāde)

17.02.2015. 02.03.2015. plkst.11:00. SIA "Patriks A" 600,00 25.03.2015 - 01.05.2015.
Stāvlaukuma izveide Baznīcas ielā, Ident.Nr.SND 2015/5

SND 2015/5 (būvdarbi)

10.03.2015. 23.03.2015. plkst.11:00 SIA "Kopturis-A" 11166,66 02.04.2015 - 13.05.2015.
Puķu stādu piegāde un stādīšana, Ident.Nr.SND 2015/1

SND 2015/1

(piegāde)

22.01.2015.

02.02.2015. 

plkst.12:00

Antra Zvīne 5996,10 13.03.2015. - 31.07.2015.
Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde, Ident.Nr.SND 2014/39

SND 2014/39

(piegāde)

16.12.2014. 30.12.2014. plkst.10:30 GOTIKA AUTO SIA 29750,00 08.01.2015. - 31.12.2015.
Jauna elektromobiļa iegāde Salacgrīva novada domei, Ident.nr.SND 2014/29

SND2014/29

(piegāde)

13.08.2014. 25.08.2014. plkst.11:00 SIA Moller Auto Latvia 21797,52 EUR 22.09.2014. - 30.12.2014.
Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas novada domē Ident. nr. SND 2014/27

SND2014/27

(piegāde, uzstādīšana)

29.07.2014. 11.08.2014. plkst.15.00 SIA ĒTOSS mēbeles 2760,91 EUR 02.09.2014. - 03.10.2014.
Invalīdu ratiņkrēsla pacēlāja piegāde un uzstādīšana, Ident.nr.SND 2014/26

SND 2014/26

(piegāde)

25.07.2014 11.28.2014. plkst.11.00 SIA ELEVET 8175.94 EUR 01.09.2014. - 31.10.2014.
Tūjas ciema Liedaga ielas seguma atjaunošana un gājēju celiņa izveide, Ident.nr.SND 2014/24

SND 2014/24

(būvdarbi)

11.07.2014. 22.07.2014. plkst.11:00 SIA "ENERGOBALTIKA" 49492.86 EUR 29.07.2014. - 08.08.2014.
Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija un apkalpošana Salacgrīvas novadā, Ident.nr.SND 2014/23.

SND 2014/23

(pakalpojums)

08.07.2014. 21.07.2014. plkst.12:00 Personu grupa "SIA EIPLS" un "SIA YES" 35445.17 EUR 26.08.2014. - 25.08.2015.
Seguma rekonstrukcija Rīgas ielā, Ident.nr.SND 2014/22

SND 2014/22

(būvdarbi)

08.07.2014. 21.07.2014. plkts.11:00 "Siltums Jums" 19827.82 EUR 07.08.2014. - 29.08.2014.
Seguma atjaunošana un gājēju celiņa izveide Baznīcas ielā, Ident.nr.SND 2014/19

SND 2014/19

(būvdarbi)

03.07.2014. 14.07.2014. plkts.11:00 "Siltums Jums" 64949.75 EUR 07.08.2014. - 29.08.2014
Skursteņu un krāsns remonts mājām "Tūjas skola" un "Atpūtas" Liepupes pagastā, Ident.nr.SND 2014/18

SND 2014/18

(būvdarbi)

30.06.2014. 11.07.2014. plkst.15:00 Jānis Bertmanis 9678.07 EUR 04.08.2014. - 20.10.2014.
Zālāju pļaušana Salacgrīvas un Ainažu pilsētās, Ident.nr.SND 2014/16

SND 2014/16

(pakalpojums)

19.06.2014. 02.07.2014. plkst.10:00 IK "JSB apsaimniekotājs" 5000 EUR 12.08.2014. - 30.10.2014.
Elektromontāžas darbu veikšana Salacgrīvas novada domē un tās struktūrvienībās, Ident.nr.SND 2014/13 SND 2014/13 (būvdarbi) 09.06.2014. 20.26.2014. plkst.10:00 SIA "SEM ELEKTRO" vienības summa 445.93 EUR 08.07.2014. - 07.07.2016.
Ainažu estrādes izbūve", Ident.nr.SND 2014/11-EZF SND 2014/11 EZF (būvdarbi) 30.05.2014. 11.06.2014. plkst.11:00 SIA "Kopturis-A" 78026.76 EUR 08.07.2014.- 12.09.2014.
Tūjas zinību centra izveide

SND 2014/8 EZF

(būvdarbi)

04.04.2014. 15.04.2014. plkst.11:00 SIA "Kopturis-A" 18682.87 EUR 24.04.2014. - 01.09.2014.
Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde

SND 2014/2 

(piegāde)

28.01.2014. 10.02.2014. plkst.11:00 SIA "Gotika auto" 35450 EUR 31.03.2014. - 31.12.2014
Malkas piegāde

SND 2014/4

(piegāde)

17.02.2014. 28.02.2014. plkst.11:00 SIA "ZK Amatnieks" 3752,50 EUR 28.03.2014. - 27.05.2014.
"Salacgrīvas novada ziņas" izdošana

SND 2014/5

(pakalpojums)

08.03.2014. 03.03.2014. plkst.11:00 SIA "Izdevniecība Auseklis" 18444 EUR 01.04.2014. - 31.03.2017.
Salacgrīvas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšana

SND 2013/28

(būvdarbi)

14.10.2013. 28.10.2013. plkst.11:00 A/s "Latvijas autoceļu uzturētājs" Valmieras ceļu rajons 22219.92 EUR 25.02.2014. - 31.12.2014.
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Salacgrīvas novadā SND 2014/3 PFI(būvdarbi) 10.02.2014. 21.02.2014. plkst.11:00 Peronu grupa SIA "Vizulo" un SIA "Reck" 169864,09 EUR 18.03.2014. - 25.03.2014.
Slēpošanas sporta inventāra piegāde Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolai

SND 2013/27

(piegāde)

04.10.2013. 15.10.2013. plkst.11:00 SIA "Līvima" 2873,65 LVL 11.11.2013. - 11.12.2013.
Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde

SND 2013/26

(piegāde)

02.10.2013. 14.10.2013. plkst.11:00 AS "Virši-A" 25600 LVL 17.10.2013. - 31.12.2013.
Pašvaldības objektu Salacgrīvā, Sila ielā 2 un Smilšu ielā 9 pieslēgums siltumtīklam

SND 2013/23

(būvdarbi)

12.08.2013. 23.08.2013. plkst.12:00 SIA "Kopturis-A"  41853,04 LVL 06.09.2013. - 03.11.2013.
Salacgrīvas novada skolēnu pārvadājumi 2013./2014.m.g. un neregulārie pārvadājumi

SND 2013/21

(pakalpojums)

22.07.2013. 19.08.2013. plkst.11:00 1. SIA "Jaunarkādijas"2. Z/s "Unkas"3.SIA "Jaunarkādijas" 1. 33698 LVL2. 16893,60 LVL3. 4010 LVL 1.01.09.2013. - 31.08.2014. 2.30.09.2013. - 31.08.2014. 3.18.10.2013. - 08.08.2016.
Kokskaidu granulu piegāde

SND 2013/20

(piegāde)

22.07.2013. 19.08.2013. plkst.12:00 SIA "BIKO-LAT" 31740 LVL 19.09.2013. - 18.06.2013.
Ūdens tūristu atpūtas vietas labiekārtojuma elementu izgatavošana un uzstādīšana Ident.nr. SND 2013/18-Līgums(Grozījumi)

SND 2013/18

(piegāde)

09.07.2013. 22.07.2013. plkst.12:00 SIA "Kopturis-A" 4077,48 LVL 16.08.2013. - 30.05.2014.
Domes ēkas rekonstrukcija

SND 2013/15

(būvdarbi)

21.06.2013.   SIA "Kopturis-A" 149750 LVL 15.08.2013. - 15.01.2014.