16. jūnijs, 2019, Svētdiena

Justīne, Juta

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Sporta un atpūtas komplekss "Zvejnieku parks"

Facebook - https://www.facebook.com/ZvejniekuParks/ 

Sporta iela 4, Salacgrīva,

Salacgrīvas novads, LV - 4033,

tel.64041553

e-pasts: zvejniekuparks@salacgriva.lv 

Darba laiks: darba dienās 8:00 - 20:00

Pārvaldniece: Dace Kurpniece tel.28372195 dace.kurpniece@salacgriva.lv

Zvejnieku parka metodiķe: Mārite Jankovska marite.jankovska@salacgriva.lv

Tautas sporta speciālists: Māris Bergšteins maris.bergsteins@salacgriva.lv

Futbola speciālists: Aigars Ragainis zvejniekuparks@salacgriva.lv

Airēšanas bāzes pārzinis: Uldis Močāns zvejniekuparks@salacgriva.lv

Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parka” sniegtie pakalpojumi

010.jpg

Sporta un atpūtas kompleksa „Zvejnieku parks” iekšējās kārtības noteikumi

I. Vispārīgie noteikumi

1.1. Sporta un atpūtas kompleksa „Zvejnieku parks” (turpmāk tekstā – „Zvejnieku parks”) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā – iekšējās kārtības noteikumi) ir paredzēti, lai noteiktu uzvedības normas, iekšējo kārtību.

1.2. Apmeklētāju pienākums ir ievērot iekšējās kārtības noteikumus.

Lasīt vairāk →