17. augusts, 2018, Piektdiena

Oļegs, Vineta

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Konsolidētie saistošie noteikumi

27.10.2014 14:55

Pieņemšanas datums

Nosaukums

Dokuments

17.02.2010

Nr.2 "Par sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā"

 konsolidets_saist_not_2_2010_1_.doc

17.02.2010

Nr.1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā"

 konsolidets_saist_not_1_2010_.doc

17.03.2010

Nr.4 "Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā"

 konsolidets_saist_not_4_2010_1_.doc

19.05.2010

Nr.15 "Par sezonas tirdzniecību Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā"

 konsolidets_saist_not_15_2010_1_.doc

19.05.2010

Nr.13 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu"

 konsolidets_saist_not_13_2010_1_.doc

19.05.2010

Nr.17 "Par valsts nodevas atvieglojumu bāriņtiesas pakalpojumam"

 konsolidets_saist_not_17_2010.doc

16.06.2010

Nr.20 "Salacgrīvas novada pašvaldības kapsētu uzturēšanas noteikumi"

 konsolidets_saist_not_20_2010.doc

20.04.2011

Nr.6 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība" apstiprināšanu

 konsolidets_saist_not_6_2011_1_.doc

28.12.2011

Nr.16 "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Salacgrīvas novadā"

 konsolidets_saist_not_16_2011_1_.doc

21.03.2012

Nr.10 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Salacgrīvas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"

 konsolidets_saist_not_10_2012_.docx

25.07.2012

Nr.17 "Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā"

 konsolidets_saist_not_17_2012.doc

19.12.2012

Nr.26 "Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)"

 konsolidets_saist_not_26_2012.doc

 

PIELIKUMS

 konsolidets_saist_not_26_2012_pielikums.xls

23.01.2013

Nr.1 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites izcenojumi Salacgrīvas novadā" 

 konsolidets_saist_not_1_2013.doc

20.02.2013

Nr.3 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Salacgrīvas novadā"

 konsolidets_saist_not_3_2013_1_.docx

20.03.2013

Nr.5 "Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā"

 konsolidets_saist_not_5_2013_1_.docx

17.06.2015

Nr.9 "Par sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību Salacgrīvas novadā"

 konsolidets_saist_not_9_2015.docx

28.12.2016

Nr.12 "Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums"

 konsolidets_saist_not_12_2016.doc

21.03.2018

Nr.3 "Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā"

 konsolidets_saist_not_3_2018.doc