26. aprīlis, 2019, Piektdiena

Rūsiņš, Sandris, Alīna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada domes paziņojumi par iepirkumiem 2018.gads

 Pieteikuma publicēšanas dat.   Nosaukums   Iesniegšanas dat.   Pievienotie dokumenti   Rezultāti 
 28.11.2018.  Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Valdemāra ielā 8, Ainaži, Salacgrīvas novads, id.Nr.SND 2018/54  10.12.2018. plkst.11:00

 SND 2018/54 Nolikums

 SND 2018/54 Pielikums 1.1 būvprojekts minimālā sastāvā

 SND 2018/54 Pielikums 1.2 Apjomi

 SND 2018/54 lēmums
 16.11.2018.  Salacgrīvas novada domes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, id.Nr.SND 2018/53-ERAF  Piedāvājumu iesniegšana - 28.11.2018. plkst.11:00

 SND 2018/53 ERAF Nolikums

 SND 2018/53 ERAF 1.1. pielikums

būvprojekts

SND 2018/53 ERAF jautājumi un atbildes (1)

 SND 2018/53 ERAF lēmums
 15.11.2018.

 Autoceļa „Liepu iela – Jennas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā" pārbūve, id.Nr.SND 2018/52-ELFLA

06.12.2018. plkst.10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ 

 SND 2018/52 ELFLA Nolikums

SND 2018/52 ELFLA Būvdarbu apjomi

SND 2018/52 ELFLA 1.pielikums Tehniskā specifikācija

SND 2018/52 ELFLA 2.pielikums Pieteikums

SND 2018/52 ELFLA 3. Pielikums Pieredze

SND 2018/52 ELFLA 4.pielikums Speciālisti

SND 2018/52 ELFLA 5.pielikums Speciālista CV

SND 2018/52 ELFLA 6.Pielikums Apakšuzņēmēji

SND 2018/52 ELFLA 7.Pielikums Finanšu piedāvājums

SND 2018/52 ELFLA 8.Pielikums Līguma projekts

būvprojekts Jennu ceļš

elektrības sadaļa

 
 16.11.2018.

Salacgrīvas pilsētas Transporta ielas pārbūve, id.Nr.SND 2018/51-ERAF

 04.12.2018. plkst.10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ 

 SND 2018/51 ERAF Nolikums

SND 2018/51 ERAF Būvdarbu apjomi P1

SND 2018/51 ERAF Būvdarbu apjomi P 2

SND 2018/51 ERAF GP - 1

SND 2018/51 ERAF GP - 2

SND 2018/51 ERAF 1.pielikums - tehniskā specifikācija

SND 2018/51 ERAF 2.pielikums - pieteikums

SND 2018/51 ERAF 3.pielikums - pieredze

SND 2018/51 ERAF 4.pielikums - speciālisti

SND 2018/51 ERAF 5.pielikums

SND 2018/51 ERAF 6.pielikums - Apakšuzņēmēji

SND 2018/51 ERAF 7.pielikums - finanšu piedāvājums

SND 2018/51 ERAF 8.pielikums - Līguma projekts

SND 2018/51 ERAF skaidrojošais apraksts 1.daļa

SND 2018/51 ERAF skaidrojošais apraksts 2.daļa

SND 2018/51 ERAF TS P2

 SND 2018/51 ERAF ziņojums
 08.11.2018.

 Svētciema notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija, id.Nr.SND 2018/50

 20.11.2018. plkst.11:00

 SND 2018/50 Nolikums

SND 2018/50 MBP Svētciems (ZIP)

SND 2018/50 Atbildes uz jaut.

 SND 2018/50 lēmums
 31.10.2018.

 Salacgrīvas novada domes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, id.Nr.SND 2018/49-ERAF

 12.11.2018. plkst.15:00

 Iepirkums pārtraukts

 
 31.10.2018.

 Būvprojekta izstrāde ugunsdzēsības muzeja pārbūvei, Ainažos, Valdemāra ielā 69, id.Nr.SND 2018/48 

 12.11.2018. plkst.11:00  SND 2018/48 Nolikums  
 25.10.2018.

 Salacgrīvas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2019.gadā, id.SND 2018/47

 07.11.2018. plkst.11:00

 SND 2018/47 Nolikums

 SND 2018/47 lēmums
 15.10.2018.

 Meldru un Lašu ielas seguma atjaunošana Salacgrīvas pilsētā, id.Nr.SND 2018/46

 26.10.2018. plkst.11:00

 SND 2018/46 Atbildes uz jautājumiem

 SND 2018/46 Nolikums

 SND 2018/46 pielikums 1.1

 SND 2018/46 pielikums 1.2

 SND 2018/46 lēmums
 02.10.2018.

 Meldru ielas segumu atjaunošana Salacgrīvas pilsētā, id.Nr.SND 2018/45

 15.10.2018. plkst.11:00

 Iepirkums pārtraukts

 
 20.09.2018.

 Ceļu seguma atjaunošana Liepupes pagastā, id.Nr.SND 2018/44

 02.10.2018. plkst.11:00

 SND 2018/44 Nolikums  SND 2018/44 Lēmums
 11.09.2018.

 Kokskaidu granulu piegāde, id.Nr.SND 2018/41

 08.10.2018. plkst.11:00

Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ 

 SND 2018/41 Nolikums ar grozījumiem

 SND 2018/41 1.pielikums

 SND 2018/41 2.pielikums

 SND 2018/41 3.pielikums

 SND 2018/41 4.pielikums

 SND 2018/41 5.pielikums

 SND 2018/41 ziņojums
 07.09.2018.

 Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas pilsētas Transporta ielas pārbūves darbiem, id.Nr.SND 2018/43-ERAF

 18.09.2018. plkst.12:00  SND 2018/43 Nolikums  SND 2018/43 ERAF lēmums
 07.09.2018.

 Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūves darbiem, id.Nr.SND 2018/42-ELFLA

 18.09.2018. plkst.11:00   SND 2018/42 Nolikums  SND 2018/42 ELFLA lēmums
 31.08.2018.

 Salacgrīvas novada domes darbinieku veselības apdrošināšana, id.nr.SND 2018/40

 11.09.2018. plkst.11:00  SND 2018/40 Nolikums  SND 2018/40 lēmums
 25.08.2018.

 Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā, id.Nr.SND 2018/39 

 05.09.2018. plkst.10:00

 SND 2018/39 Nolikums

 SND 2018/39 specifikācijas

 
 25.08.2018.  Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana PII "VIlnītis", id.Nr.SND 2018/38  05.09.2018. plkst.10:00

 SND 2018/38 Nolikums

 SND 2018/38 specifikācijas

 
 25.08.2018.  Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Liepupes pamatskola, id.Nr.SND 2018/37  05.09.2018. plkst.10:00

 SND 2018/37 Nolikums

 SND 2018/37 specifikācijas

 
 06.08.2018.  Telpu remonts Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā, id.Nr.SND 2018/36

 17.08.2018. plkst.11:30

 SND 2018/36 Nolikums

SND 2018/36 būvdarbu apjomi

1.pielikums

 SND 2018/36 lēmums
 06.08.2018.  Kokskaidu granulu piegāde, id.Nr.SND 2018/35

 17.08.2018. plkst.11:00

 SND 2018/35 Nolikums  SND 2018/35 lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu
 20.07.2018.  Liepupes pamatskolas skolēnu pārvadājumi, id.Nr.SND 2018/34

 01.08.2018. plkst.11:00

 SND 2018/34 Nolikums  SND 2018/34 Lēmums
 17.07.2018.  Salacgrīvas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana, id.Nr.SND 2018/33

 21.08.2018. plkst.11:00 

Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ 

 SND 2018/33 Nolikums

SND 2018/33 1.pielikums

SND 2018/33 2.pielikums

SND 2018/33 3.pielikums

SND 2018/33 4.pielikums

SND 2018/33 5.pielikums

SND 2018/33 6.pielikums

 SND 2018/33 ziņojums
 29.06.2018.  Liepupes vidusskolas jumta seguma nomaiņa, id. Nr. SND 2018/32

 11.07.208.

plkst. 11.30

 SND 2018/32 Nolikums

Būvdarbu apjomi, pielikums nr. 1.

 SND 2018/32 Lēmums
 29.06.2018.  Salacgrīvas pilsētas Transporta ielas pārbūve , id.Nr. SND 2018/30 - ERAF

 19.07.2018.

plkst. 10:00

iesniegšana www.eis.gov.lv

e konkursu vidē

Iepirkuma procedūra pārtraukta

 

 SND 2018/30 ERAF ziņojums
 20.06.2018.  "Gājēju ietves izbūve Ainažu pilsētas Valdemāra ielā", id.Nr.SND 2018/31  03.07.2018. plkst.12:00

 SND 2018/31 Nolikums

 SND 2018/31 pielikums 1.1.

 SND 2018/31 Lēmums
 06.06.2018  Mērniecības pakalpojumi 2018.gadā, ID.Nr.SND 2018/29  18.06.2018. plkst.15:30

 SND 2018/29 Nolikums

SND 2018/29 1.1.pielikums

SND 2018/29 1.2.pielikums

SND 2018/29 1.3.pielikums

SND 2018/29 1.4.pielikums

SND 2018/29 1.5.pielikums

SND 2018/29 1.6.pielikums

SND 2018/29 1.7.pielikums

SND 2018/29 1.8.pielikums

SND 2018/29 1.9.pielikums

SND 2018/29 1.10.pielikums

SND 2018/29 1.11.pielikums

SND 2018/29 1.12.pielikums

 SND 2018/29 Lēmums
 06.06.2018.  Salacgrīvas pilsētas Vidzemes ielas asfalta seguma atjaunošana un gūliju nomaiņa Viļņu ielā, ID.Nr.SND 2018/28  18.06.2018. plkst.15:00

 SND 2018/28 Nolikums

SND 2018/28 1.1.pielikums

SND 2018/28 1.2.pielikums

SND 2018/28 1.3.pielikums

 SND 2018/28 Lēmums
 01.06.2018.  Projektora piegāde Salacgrīvas kultūras namam, ID.Nr.SND 2018/27  12.06.2018. plkst.10:00  SND 2018/27 Nolikums  SND 2018/27 lēmums
 25.05.2018.  Tūjas bibliotēkas vienkāršotā atjaunošana, ID.Nr.SND 2018/26  05.06.2018. plkst.12:00

 SND 2018/26 Nolikums

SND 2018/26 1.piel.

SND 2018/26 2.piel.

SND 2018/26 3.piel.

SND 2018/26 4.piel.

SND 2018/26 5.piel.

SND 2018/26 6.piel.

SND 2018/26 1.1.piel.

SND 2018/26 1.2.piel.

SND 2018/26 1.3.piel.

SND 2018/26 Lēmums
 16.05.2018.  Gājēju celiņa izbūve, ID.Nr.SND 2018/25  29.05.2018. plkst.11:00

 SND 2018/25 Nolikums

SND 2018/25 1.1. pielikums

 SND 2018/25 Lēmums
 15.05.2018.  Salacgrīvas novada Tūjas ciema Jūras ielas seguma atjaunošana, ID. Nr. SND 2018/24  28.05.2018. plkst.15:30  SND 2018/24 Nolikums  SND 2018/24 Lēmums
 14.05.2018.  Mola laipas pārbūve Ainažos, ID.Nr.SND 2018/23  28.05.2018. plkst.15:00

 SND 2018/23 Nolikums

SND 2018/23 1.pielikums

SND 2018/23 1.1. pielikums

 SND 2018/23 Lēmums
 10.05.2018.  Ainažu pilsētas Valdemāra ielas seguma atjaunošana, ID.Nr.SND 2018/22  23.05.2018. plkst.11:00  SND 2018/22 Nolikums  SND 2018/22 Lēmums
 10.05.2018.  Salacgrīvas novada ielu un ceļu uzturēšana, ID Nr. SND 2018/21  23.05.2018. plkst.10:30  SND 2018/21 Nolikums  SND 2018/21 lēmums
 10.05.2018.  Noejas izbūve uz Lībiešu upuralām, ID.Nr.SND 2018/20    23.05.2018. plkst.10:00

 SND 2018/20 Nolikums

SND 2018/20 1.1.pielikums

 
 02.05.2018.  Salacgrīvas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana, ID.Nr.SND 2018/18  05.06.2018. plkst.11:00

 Iepirkums pārtraukts

 
 27.04.2018.  Projektora piegāde Salacgrīvas kultūras namam, ID.Nr.SND 2018/19  10.05.2018. plkst.10:00  SND 2018/19 Nolikums    SND 2018/19 lēmums
 24.04.2018.  Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciema Sēņu ielas pārbūve, ID.Nr.SND 2018/17-ERAF  07.05.2018. plkst.15:00

 SND 2018/17 ERAF Nolikums

SND 2018/17 1.1.pielikums apjomi

SND 2018/17 UKT01

SND 2018/17 UKT02

SND 2018/17 TS01

SND 2018/17 TS02

SND 2018/17 TS03

SND 2018/17 TS04

SND 2018/17 TS05

SND 2018/17 TS06

 SND 2018/17 ERAF Lēmums
  21.04.2018.  Elektromontāžas darbu veikšana Salacgrīvas novada domē un tās struktūrvienībās, ID.Nr.SND 2018/16  07.05.2018. plkst.12:00

 SND 2018/16 Nolikums

SND 2018/16 pielikumi

 SND 2018/16 lēmums
 21.04.2018.  Salacgrīvas pilsētas ielu virsmas apstrāde ar šķembiņām bitumena emulsiju, ID.Nr.SND 2018/15  07.05.2018. plkst.11:30  SND 2018/15 Nolikums  SND 2018/15 lēmums
 21.04.2018.  Salacgrīvas pilsētas Rīgas un Jūras ielas seguma atjaunošana, ID.Nr.SND 2018/14  07.05.2018. plkst.11:00  SND 2018/14 Nolikums  SND 2018/14 lēmums
 16.04.2018.  Operatīvā transporta nobrauktuves izbūve, ID.Nr.SND 2018/13  27.04.2018. plkst.10:00

 SND 2018/13 Nolikums

SND 2018/13 1.1.pielikums būvdarbu apjomi

SND 2018/13 1.2.pielikums būvprojekts

 SND 2018/13 Lēmums
 27.03.2018.   Tūjas bibliotēkas vienkāršotā atjaunošana, ID.Nr.SND 2018/12  10.04.2018. plkst.12:00

 SND 2018/12 Nolikums

 SND 2018/12 Lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu
 22.03.2018.  Malkas piegāde, ID.Nr.SND 2018/11   05.04.2018. plkst.15:00  Iepirkums pārtraukts  
 21.03.2018.  Gājēju tiltiņu izbūve, ID.Nr.SND 2018/10   04.04.2018. plkst.15:00

 SND 2018/10 Nolikums

SND 2018/10 1.1.pielikums

SND 2018/10 1.2.pielikums

 SND 2018/10 lēmums
 21.03.2018.  Automašīnas iegāde Salacgrīvas novada domes sabiedriskās kārtības nodaļas vajadzībām, ID.Nr.SND 2018/9  04.04.2018. plkst.11:00  SND 2018/9 Nolikums  SND 2018/9 lēmums
 16.03.2018.  Būvprojekta izstrāde Zvejnieku parka estrādes pārbūvei Salacgrīvā, ID.Nr.SND 2018/8-ERAF  27.03.2018. plkst.11:00

 SND 2018/8 Nolikums ERAF

SND 2018/8 1.pielikums

SND 2018/8 2.pielikums

SND 2018/8 3.pielikums

SND 2018/8 4.pielikums

SND 2018/8 5.pielikums

SND 2018/8 6.pielikums

 SND 2018/8 ERAF lēmums
 13.03.2018.  Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā, ID.Nr.SND 2018/7  06.04.2018. plkst.11:00

 SND 2018/7 Nolikums

SND 2018/7 precizēts 7.pielikums

 
 06.03.2018.  Flīģeļa iegāde Salacgrīvas mūzikas skolai, ID.Nr.SND 2018/6  19.03.2018. plkst.15:00  SND 2018/6 Nolikums  SND 2018/6 lēmums
 20.02.2018  Malkas piegāde, ID.Nr.SND 2018/5  05.03.2018. plkst.15:00  Iepirkums pārtraukts  
 13.02.2018  Būvprojektu izstrāde ielu apgaismojuma izbūvei Salacgrīvas novadā, ID.Nr.SND 2018/4  26.02.2018. plkst.11:00

 SND 2018/4 Nolikums

SND 2018/4 pielikumi

 SND 2018/4 lēmums
 02.02.2018  Malkas piegāde, ID.Nr.SND 2018/3  13.02.2018. plkst.15:00  Iepirkums pārtraukts  
 19.01.2018  Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde, ID.Nr.SND 2018/2  14.02.2018. plkst.11:00  SND 2018/2 Nolikums  SND 2018/2 ziņojums
 09.01.2018  Salacgrīvas novada domes un tās struktūrvienību datortīkla administrēšana, ID.Nr.SND 2018/1  02.02.2018. plkst.11:00  SND 2018/1 Nolikums  SND 2018/1 ziņojums