27. aprīlis, 2017, Ceturtdiena

Tāle, Raimonda, Raina, Klementīne

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada domes paziņojumi par iepirkumiem 2017.gads

 Pieteikuma publicēšanas dat.  Nosaukums  Iesniegšanas dat.  Pievienotie dokumenti   Rezultāti
 21.04.2017.  Gājēju ietvju izbūve Salacgrīvas pilsētā, ID.Nr.SND 2017/15

 03.05.2017. plkst.12:00

 SND 2017/15 Nolikums

SND 2017/15 1.2 pielikums

SND 2017/15 1.3 pielikums

SND 2017/15 1.4 pielikums

SND 2017/15 1.5 pielikums

SND 2017/15 1.6 pielikums

SND 2017/15 1.7 pielikums

 
 21.04.2017.
 Salacgrīvas pilsētas Viļņu ielas asfalta seguma atjaunošana, ID.Nr.SND 2017/14

 03.05.2017. plkst.11:30

 SND 2017/14 Nolikums

SND 2017/14 1.1 pielikums

SND 2017/14 1.2 pielikums

 
 21.04.2017.  Salacgrīvas pilsētas Pērnavas ielas asfalta seguma atjaunošana, ID.Nr.SND 2017/13

 03.05.2017. plkst.11:00

 SND 2017/13 Nolikums  
 13.04.2017.  Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūve, ID.Nr.SND 2017/12-ELFLA

 11.05.2017. plkst.11:00

 SND 2017/12 Nolikums

PIELIKUMI

 
 23.03.2017.
 Salacgrīvas novada kapu apsaimniekošana, ID.Nr.SND 2017/11

 19.04.2017. plkst.11:00

 SND 2017/11 Nolikums

SND 2017/11 1.1 Salacgrīva

SND 2017/11 1.2 Stienūžii

SND 2017/11 1.3 Liepupe

SND 2017/11 1.4 Ainaži

SND 2017/11 1.5 Kuiķule

 
 16.03.2017.  Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūve, ID.Nr.SND 2017/10

 27.03.2017. plkst.11:00

 SND 2017/10 lēmums  

SND 2017/10 Nolikums

SND 2017/10 1.1 būvdarbu apjomi

SND 2017/10 1.2 tehniskais projekts 1.d

SND 2017/10 1.2 tehniskais projekts 2.d

 
 28.02.2017.  Jumta siltināšana administratīvai ēkai Sporta ielā 6, Salacgrīvā, ID.Nr.SND 2017/9

 13.03.2017. plkst.12:30

 SND 2017/9 Nolikums  SND 2017/9 ziņojums
 27.02.2017.  Būvprojektu izstrāde noejām uz jūru Salacgrīvas novadā, ID.Nr.SND 2017/8

 10.03.2017. plkst.12:30

 SND 2017/8 Nolikums  
 23.02.2017.  Būvprojektu izstrāde ielu apgaismojuma izbūvei Salacgrīvas novadā, ID. Nr.SND 2017/7

 06.03.2017.

plkst. 12.00

 SND 2017/7 Nolikums  SND 2017/7 ziņojums
 13.02.2017.  Būvprojektu izstrāde noejām uz jūru Salacgrīvas novadā, ID.Nr.SND 2017/6 

 24.02.2017. plkst.12:30

 Iepirkums pārtraukts, jo nav iesniegti piedāvājumi  
 13.02.2017.  Puķu stādu piegāde un stādīšana, ID.Nr.SND 2017/5

 24.02.2017. plkst.12:00

 SND 2017/5 Nolikums  SND 2017/5 ziņojums
 01.02.2017.  Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūves darbiem, ID.Nr.SND 2017/4

 13.02.2017. plkst.15:00

 SND 2017/4 Nolikums

SND 2017/4 1.1.pielikums

 
 25.01.2017.  Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde, ID Nr.SND 2017/3

 01.03.2017. plkst.15.00

 SND 2017/3 Nolikums

SND 2017/3 Atbildes uz jautājumiem

 SND 2017/3 ziņojums
 11.01.2017.  Būvprojekta izstrāde meliorācijas sistēmas izbūvei Jūras, Jūrmalas, Melnalkšņu, Smilšu un Pļavas ielu kvartālā, Salacgrīvas pilsētā, ID.Nr.SND 2017/2  24.01.2017. plkst.12:00  SND 2017/2 Nolikums  SND 2017/2 ziņojums
 04.01.2017.  Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā, ID.Nr.SND 2017/1  16.01.2017. plkst.12:00  SND 2017/1 Nolikums  SND 2017/1 ziņojums

Salacgrīvas novada domes paziņojumi par iepirkumiem 2016.gads

 Pieteikuma publicēšanas
dat.

 Nosaukums

 Iesniegšanas dat.   Pievienotie dokumenti  Rezultāti
 22.12.2016.

 Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana, Ident.Nr.SND 2016/50

 09.01.2017. plkst.10:00  SND 2016/50 Nolikums  
 19.12.2016.

 Malkas piegāde, Ident.Nr.SND 2016/49

 04.01.2017. plkst.11:00  SND 2016/49 Nolikums  SND 2016/49 Ziņojums
 12.12.2016.

 Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde, Ident.Nr.SND 2016/48

 23.12.2016. plkst.10:30  SND 2016/48 Nolikums  SND 2016/48 Ziņojums
 12.12.2016.

 Kokskaidu granulu piegāde Liepupes pagasta pārvaldes katlumājai, Ident.Nr.SND 2016/47

 23.12.2016. plkst.10:00  SND 2016/47 Nolikums  SND 2016/47 Ziņojums
 09.12.2016.

  Vienotās pašvaldības sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu bāzes izmitināšanas pakalpojuma sniegšana 2017.gadā, Ident.Nr.SND 2016/46

 22.12.2016. plkst.10:00  SND 2016/46 Nolikums  SND 2016/46 Ziņojums
 17.11.2016.

 Salacgrīvas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšana, Ident.Nr.SND 2016/45

 05.12.2016. plkst.16:00  SND 2016/45 Nolikums  SND 2016/45 Ziņojums
 16.11.2016.

 Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām, id.Nr.SND 2016/44

 05.12.2016. plkst.10:00

 SND 2016/44 Nolikums  

 SND 2016/44 Ziņojums
 15.11.2016.

 Vienotās pašvaldības sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu bāzes izmitināšanas pakalpojuma sniegšana 2017.gadā, Ident.Nr.SND 2016/43

 05.12.2016. plkst.10:00  Iepirkuma procedūra pārtraukta  
 15.11.2016.

 Apkures katla piegāde un uzstādīšana Liepupes pagasta pārvaldes ēkā, Ident.Nr.SND 2016/42 

 01.12.2016. plkst.10:30

 SND 2016/42 Atbildes uz jautājumiem

 SND 2016/42 Nolikums  

 SND 2016/42 Ziņojums
 07.11.2016.

 Salacgrīvas vidusskolas skolēnu pārvadājumi, Ident.Nr.SND 2016/41

 07.12.2016. plkst.15:00  SND 2016/41 Nolikums  SND 2016/41 Ziņojums
 04.11.2016.

 Zemes gabalu robežu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana un zemes ierīcības projekta izstrāde Salacgrīvas novada domes vajadzībām, Ident.Nr.SND 2016/40

 15.11.2016. plkst.12:30

 SND 2016/40 Nolikums

SND 2016/40 Nolikums 1.1 pielikums

 SND 2016/40 Ziņojums
 04.11.2016.

 Ziemassvētku saldumu paciņu piegāde, Ident.Nr.SND 2016/39

 15.11.2016. plkst.12:00  SND 2016/39 Nolikums  SND 2016/39 Ziņojums
 31.10.2016.

 Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūve, Ident.Nr.SND 2016/38

 01.12.2016. plkst.11:00

 Iepirkums pārtraukts

 SND 2016/38 Ziņojums
 28.10.2016

 Ārdurvju nomaiņa Liepupes vidusskolā un PII „Vilnītis", Ident.Nr.SND 2016/37

 08.11.2016. plkst.12:30  SND 2016/37 Nolikums  SND 2016/37 Ziņojums
 12.10.2016.

 Gaismas ķermeņu piegāde, Ident.Nr.SND 2016/36

 24.10.2016. plkst.10:30  SND 2016/36 Nolikums  SND 2016/36 Ziņojums
 12.10.2016.

 Koku kopšanas darbi Salacgrīvas pilsētā, Ident.Nr.SND 2016/35

 24.10.2016. plkst.10:00

 SND 2016/35 Nolikums

SND 2016/35 pielikums1

SND 2016/35 pielikums2

 SND 2016/35 Ziņojums
 14.09.2016.

 Asfaltbetona seguma izbūve Ķēniņu ielā, Vecsalacās, Salacgrīvas novadā Ident.Nr.SND 2016/34

 26.09.2016. plkst.15:00

 SND 2016/34 Nolikums

SND 2016/34 pielikums 1.1.

SND 2016/34 pielikums 1.2.

 SND 2016/34 Ziņojums
 23.08.2016. 

 Kokskaidu granulu piegāde, Ident.Nr.SND 2016/33

 06.09.2016. plkst.12:30  SND 2016/33 Nolikums  SND 2016/33 Ziņojums
 23.08.2016.

 Skaņas iekārtu piegāde un uzstādīšana, Ident.Nr. SND 2016/32

 06.09.2016. plkst.12:00  SND 2016/32 Nolikums  SND 2016/32 Ziņojums
 22.08.2016. 

 Automašīnu piegāde Salacgrīvas novada domes vajadzībām, Ident.Nr.SND 2016/31

 20.09.2016. plkst.15:00  SND 2016/31 Nolikums  SND 2016/31 Ziņojums
 17.08.2016. 

 Salacgrīvas novada domes darbinieku veselības apdrošināšana, Ident.Nr.SND 2016/30

 29.08.2016. plkst.10:00  SND 2016/30 Nolikums  SND 2016/30 Ziņojums
 05.08.2016.

 Videonovērošanas sistēmas izveidei nepieciešamo ierīču iegāde, Ident.Nr.SND 2016/29

 16.08.2016. plkst.12:00  SND 2016/29 Nolikums  SND 2016/29 Ziņojums
19.07.2016.

 Trotuāru pārbūve Salacgrīvā, Pērnavas ielā, Ident.Nr.SND 2016/28

 01.08.2016. plkst.12:00

 SND 2016/28 Atbildes uz jautājumiem

SND 2016/28 Nolikums

SND 2016/28 Būvdarbu apjomi 1

SND 2016/28 Būvdarbu apjomi 2

SND 2016/28 Būvdarbu apjomi 2

SND 2016/28 pielikums 1.dala 1.

SND 2016/28 pielikums 1.dala 2.

SND 2016/28 pielikums 2.dala 1.

 SND 2016/28 ziņojums
18.07.2016.

 Ielu apgaismojuma tīklaizbūve Salacgrīvas novada Tūjas ciemā, Ident.Nr.SND 2016/27

 29.07.2016. plkst.12:00

 SND 2016/27 Atbildes uz jautājumiem

SND 2016/27 apjomi

SND 2016/27 Nolikums

SND 2016/27 pielikums 1

SND 2016/27 pielikums 2

SND 2016/27 pielikums 3

SND 2016/27 pielikums 4

SND 2016/27 pielikums 5

SND 2016/27 pielikums 6

 SND 2016/27 ziņojums
15.07.2016.

 Skolēnu pārvadājumi 2016./2017.m.g. un neregulārie pārvadājumi, Ident.Nr.SND 2016/26

16.08.2016. plkst.15:00  SND 2016/26 Nolikums  SND 2016/26 Ziņojums
13.07.2016.

 Liedaga ielas posma virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembiņām Tūjā, Salacgrīvas novadā, Ident.Nr.SND 2016/25

 25.07.2016. plkst.15:00

 SND 2016/25 Nolikums

SND 2016/25 1.1 pielikums

SND 2016/25 1.2 pielikums

 SND 2016/25 Ziņojums
05.07.2016.

 Vides pieejamības nodrošināšana Salacgrīvas pilsētā, Ident.Nr.SND 2016/24

 18.07.2016. plkst.15:00

 SND 2016/24 Nolikums

SND 2016/24 apjomi

SND 2016/24 pielikums 1.1

SND 2016/24 pielikums 1.2

SND 2016/24 pielikums 1.3  

SND 2016/24 pielikums 1.4  

 SND 2016/24 ziņojums
 28.06.2016.

 Vētras radīto postījumu novēršana uz ceļa Lielurga-Oltūži, Ident.Nr.SND 2016/23

 12.07.2016. plkst.11:00

 SND 2016/23 Nolikums

SND 2016/23 1.1 pielikums - apjomi

SND 2016/23 1.2 pielikums - skice

 SND 2016/23 ziņojums
21.06.2016.

 Ārdurvju nomaiņa Liepupes vidusskolā un PII "VIlnītis", Ident/Nr.SND 2016/22

 04.07.2016. plkst.12:30

 Iepirkuma procedūra pārtraukta

 
21.06.2016.

 Gājēju celiņu atjaunošana Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā, Ident.Nr.SND 2016/21

 04.07.2016. plkst.12:00

 SND 2016/21 Nolikums

SND 2016/21 1.1 pielikums 1

SND 2016/21 1.1 pielikums 2

SND 2016/21 1.1 pielikums 3

SND 2016/21 1.2 pielikums 1

 SND 2016/21 ziņojums
16.06.2016.

 Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūvei, Ident.Nr.SND 2016/20

 29.06.2016. plkst.12:00 SND 2016/20 Nolikums  SND 2016/20 ziņojums
10.06.2016.

 Stāvlaukuma izbūve un ielas posma dubultā apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembiņām Korģenē, Salacgrīvas novadā, Ident.Nr.SND 2016/19

 21.06.2016. plkst.15:00

 SND 2016/19 Nolikums

SND 2016/19 Apjomi

SND 2016/19 Ceļu segumi

2016/19 Ceļu griezumi 1

2016/19 Ceļu griezumi 2

2016/19 Ceļu griezumi 3

ELT-ELT-000

GP_15_02_2016Sut-Model-000

 SND 2016/19 ziņojums
10.06.2016.

 Jaunas vieglās automašīnas piegāde ar ieskaitu, Ident.Nr.SND 2016/18

 21.06.2016. plkst.12:30  SND 2016/18 Nolikums Vērtējums VW Passat  SND 2016/18 ziņojums
10.06.2016.

 Nojumju būvniecība, Ident.Nr.SND 2016/17

 21.06.2016. plkst.12:00

 SND 2016/17 Nolikums

Pielikums 1.2

SND/2016 1.3 piel.ZAAO Nojumes konstrukcija

SND/2016 1.3 piel.ZAAO Nojumes konstrukcija 1

SND/2016 1.3 piel.ZAAO Nojumes konstrukcija 2

SND/2016 1.4 pielikums nojume Vilnītis

SND/2016 1.4 pielikums nojume ZAAO

 SND 2016/17 2.daļa ziņojums

SND 2016/17 ziņojums 1.daļa

06.06.2016.

 Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas novada domes struktūrvienībās", id.Nr.SND 2016/16

 17.06.2016. plkst.12:00  SND 2016/16 Nolikums  SND 2016/16 ziņojums
31.05.2016.

 Sanitāro mezglu remonts PII "VIlnītis", Ident.Nr.SND 2016/15

 13.06.2016. plkst.12:30

 SND 2016/15 Nolikums

SND 2016/15 1.1 pielikums (apjomi)

 SND 2016/15 ziņojums
27.05.2016.

 Radio mikrofonu piegāde, Ident.Nr.SND 2016/14

 07.06.2016. plkst.12:30  SND 2016/14 Nolikums  SND 2016/14 ziņojums
10.05.2016.

 Daudzfunkcionāla sporta seguma piegāde un uzstādīšana, Ident.Nr.SND 2016/13

 23.05.2016. plkst.10:00

 SND 2016/13 Atbildes uz jautājumiem  

SND 2016/13 Nolikums

SND 2016/13 1.1 pielikums

SND 2016/13 1.2 pielikums

SND 2016/13 1.3 pielikums

 SND 2016/13 ziņojums
 28.04.2016.

 Koncerta tērpu izgatavošana jauktajam korim "KRASTS", Ident.Nr.SND 2016/12

 12.05.2016. plkst.12:30  SND 2016/12 Nolikums  SND 2016/12 ziņojums
 28.04.2016.

 Zāles pļāvēja piegāde Ainažu pilsētas pārvaldes vajadzībām, Ident.Nr.SND 2016/11

 12.05.2016. plkst.12:30  SND 2016/11 Nolikums  SND 2016/11 ziņojums
 28.04.2016.

 Laipu atjaunošana Salacgrīvas novadā, Ident.nr.SND 2016/10

 12.05.2016. plkst.12:30

 SND 2016/10 Nolikums

Laipas apjomi Baltā saule-Ainaži

Laipas apjomi Zvejnieku parks

SND 2016/10 Pielikums 1.1.

 SND 2016/10 ziņojums
 28.04.2016.

 Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Salacgrīvas novada domes autotransportam, Ident.Nr.SND 2016/9

 12.05.2016. plkst.12:00  SND 2016/9 Nolikums  SND 2016/9 Ziņojums
 27.04.2016.

 Tautas tērpu izgatavošana, Ident.Nr.SND 2016/8

 11.05.2016. plkst.11:00  SND 2016/8 Nolikums  SND 2016/8 Ziņojums
 06.04.2016.

 Salacgrīvas bibliotēkas, muzeja telpu un āra puķu dobes remonts, Ident.Nr.SND 2016/7 

 18.04.2016. plkst.12:00

 SND 2016/7 Nolikums

SND 2016/7 pielikums 1

SND 2016/7 pielikums 2

SND 2016/7 pielikums 3

SND 2016/7 pielikums 4

 SND 2016/7 ziņojums
 06.04.2016.

 Malkas piegāde, Ident.Nr.SND 2016/6

 18.04.2016. plkst.11:00  SND 2016/6 Nolikums  SND 2016/6 ziņojums
 29.03.2016.

 Jahtu ostas laukuma labiekārtošanas un atjaunošanas darbi, Ident.Nr.SND 2016/5

 11.04.2016. plkst.11:00

 SND 2016/5 Nolikums

SND 2016/5 pielikums 1

SND 2016/5 pielikums 2

SND 2016/5 pielikums 3

 SND 2016/5 ziņojums
 23.03.2016.

 Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība Salacgrīvas novada asfaltēto ielu pārbūvei, Ident.Nr.SND 2016/4

 06.04.2016. plkst.12:00

 SND 2016/4 Nolikums

Rīgas iela-shēma

 SND 2016/4 ziņojums
 21.03.2016.

 Degvielas iegāde Salacgrīvas novada domes vajadzībām, Ident.Nr.SND 2016/3

 19.04.2016. plkst.15:00  SND 2016/3 Nolikums  SND 2016/3 Ziņojums
 11.03.2016.

 Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas pilsētas Valmieras ielas pārbūves darbiem, Ident.Nr.SND 2016/2

 22.03.2016. plkst.15:00

 SND 2016/2 Nolikums

SND 2016/2 Atbildes uz jautājumiem

 SND 2016/2 ziņojums
 15.01.2016.

 Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde Ident.Nr.SND 2016/1

 26.01.2016. plkst.10:00  SND 2016/1 Nolikums  SND 2016/1 ziņojums

 

Salacgrīvas novada domes paziņojumi par iepirkumiem 2015.gads

 Nosaukums

 Rezultāti

 Salacgrīvas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšana, Ident.Nr.SND 2015/43  SND 2015/43 ziņojums
 Puķu stādu piegāde un stādīšana, Ident.Nr.SND 2015/42  SND 2015/42 ziņojums
 Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija un apkalpošana Salacgrīvas novadā, Ident.Nr.SND 2015/41  SND 2015/41 ziņojums
 Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu ierīkošana, Ident.Nr.SND 2015/40  SND 2015/40 ziņojums
 Ielu apgaismojuma ierīkošana Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā un Svētciemā, Ident.nr.SND 2015/39  SND 2015/39 ziņojums
 Koku kopšanas plāna izstrāde, Ident.Nr.SND 2015/37  SND 2015/37 ziņojums
 Ziemasssvētku dekoratīvā noformējuma piegāde, Ident.Nr.SND 2015/36  SND 2015/36 ziņojums
 Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas novada domes struktūrvienībās, Ident.Nr.SND 2015/35.  SND 2015/35 ziņojums
 Salacgrīvas pilsētas Valmieras ielas rekonstrukcija, Ident.Nr.SND 2015/34  SND 2015/34 ziņojums
 Dārza, Upes un Saimniecības ielas seguma atjaunošana Svētciemā
Ident.Nr.SND 2015/32
 SND 2015/32 ziņojums
 Salacgrīvas muzeja telpu remonts, Ident.Nr. SND 2015/31  SND 2015/31 ziņojums
 Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas vidusskolā, Ident.Nr. SND 2015/30  SND 2015/30 ziņojums
 Salacgrīvas novada Liepupes pagasta un Salacgrīvas pagasta Svētciema teritorijas ikdienas uzturēšana Ident.Nr. SND 2015/29  SND 2015/29 ziņojums
 Salacgrīvas novada bibliotēku datortīklu administrēšana, Ident.Nr. SND 2015/28  SND 2015/28 ziņojums
 Edināšanas pakalpojumu sniegšana Liepupes vidusskolā, Ident.Nr. SND 2015/27  SND 2015/27 ziņojums
 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Salacgrīvas vidusskolā, Ident.NrSND 2015/26  SND 2015/26 Lēmums
 Edināšanas pakalpojumu sniegšana PII "Vilnītis", Ident.Nr. SND 2015/25  SND 2015/25 ziņojums
 Edināšanas pakalpojumu sniegšana PII RANDA un Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā, Ident.Nr. SND 2015/24  SND 2015/24 ziņojums
 Stāvlaukuma izveide Smilšu ielā, Ident.Nr. SND 2015/23  SND 2015/23 ziņojums
 Kokskaidu granulu piegāde, Ident.Nr. SND 2015/22  SND 2015/22 ziņojums
 Salacgrīvas novada skolēnu pārvadājumi 2015./2016.m.g. un neregulārie pārvadājumi, Ident.Nr. SND 2015/21  SND 2015/21 ziņojums
 Salacgrīvas novada domes darbinieku veselības apdrošināšana, Ident.Nr. SND 2015/19  SND 2015/19 ziņojums
 Deformācijas šuvju izbūve tiltam pār Salacu, Ident.Nr. SND 2015/18  SND 2015/18 Ziņojums
 Ēdināšanas pakalpojumi XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un  deju svētku Salacgrīvas novada dalībniekiem, Ident.Nr. SND 2015/17  SND 2015/15 Lēmums
 Smilšu volejbola laukumu izveide pie Liepupes vidusskolas, Ident.Nr. SND 2015/16-EZF.  SND 2015/16 Ziņojums
 Grants ieguve un drupināšana karjerā "Dambji-1", Ident.Nr. SND 2015/15  SND 2015/15 Ziņojums
 Ainažu pilsētas Smilgu, Zaļās, Muzeju un Kr.Barona ielas seguma atjaunošana, Ident.Nr. SND 2015/14  SND 2015/14 Ziņojums
 Elektromontāžas darbu veikšana Salacgrīvas novada domē un tās struktūrvienībās, Ident.Nr. SND 2015/13  SND 2015/13 Ziņojums
 Papildus darbi stāvlaukuma izveidē Baznīcas ielā, Ident.Nr. SND 2015/12  SND 2015/12 ziņojums
 Zemes ierīcības projektu izstrāde Salacgrīvas novada domes vajadzībām, Ident.Nr. SND 2015/11  SND 2015/11 Ziņojums
 Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Salacgrīvas novadā, Ident.Nr. SND 2015/10  SND 2015/10 Ziņojums

 Veļas mazgāšanas pakalpojuma sniegšana PII „Vilnītis” vajadzībām, Ident.Nr. SND 2015/9

 SND 2015/9 Ziņojums

 Lokālo bezvadu datortīklu izveide publiskajos interneta pieejas punktos, Ident.Nr. SND 2015/8-ERAF

 SND 2015/8 Ziņojums

 Tehniskā projekta izstrāde Valmieras ielas pārbūvei un autoruzraudzība, Ident.Nr. SND 2015/6

 SND 2015/6 Ziņojums

 Stāvlaukuma izveide Baznīcas ielā, Ident.Nr. SND 2015/5

 SND 2015/5 Ziņojums

 Malkas piegāde, Ident.Nr. SND 2015/4

 SND 2015/4 Ziņojums

 Salacgrīvas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana, Ident.Nr. SND 2015/3

 SND 2015/3 Ziņojums

 Salacgrīvas novada ielu un ceļu attīrīšana no sniega, Ident.Nr. SND 2015/2

 SND 2015/2 Ziņojums

 Puķu stādu piegāde un stādīšana, Ident.Nr. SND 2015/1

 SND 2015/1 Ziņojums

 

Salacgrīvas novada domes paziņojumi par iepirkumiem 2014.gads

 Nosaukums

 Rezultāti

 Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde, Ident.Nr.SND 2014/39

 SND 2014/39 Ziņojums

 Salacgrīvas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšana, Ident.Nr.SND 2014/38

 SND 2014/38 Ziņojums

 Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Salacgrīvas vidusskolā, Ident.Nr.SND 2014/37

 SND 2014/37 Ziņojums

 Salacgrīvas novada ielu un ceļu attīrīšana no sniega, Ident.Nr.SND 2014/35

 SND 2014/35 Ziņojums

 Izskaloto pašvaldības ceļu atjaunošana Salacgrīvas novada Liepupes pagastā un Salacgrīvas pagastā, Ident.nr.SND 2014/34

 SND 2014/34 Ziņojums

 Elektroenerģijas iegāde Salacgrīvas novada domes, Aloja novada domes, Tukuma novada pašvaldības, Mārupes novada domes, Kandavas novada domes, Ķekavas novada pašvaldības, Krimuldas novada domes, Babītes novada pašvaldības un Sējas novada domes un to padotībā esošo iestāžu vajadzībām, Ident.nr.SND 2014/33

 SND 2014/33 Ziņojums

 Dzesētavu iegāde Salacgrīvas novada vajadzībām, Ident.nr.SND 2014/32

 SND 2014/32 Ziņojums

 Salacgrīvas novada domes un tās struktūrvienību datortīkla administrēšana, Ident.nr.SND 2014/31

 SND 2014/31 Ziņojums

 Papildus darbi Tūjas ciema Liedaga ielas seguma atjaunošanā un gājēju celiņa izveidē, Ident.nr.SND 2014/30

 SND 2014/30 Ziņojums

 Jauna elektromobiļa iegāde Salacgrīva novada domei", Ident.nr.SND 2014/29

 SND 2014/29 Ziņojums

 Mēbeļu atjaunošana Salacgrīvas novada domē", Ident.nr.SND 2014/28

 SND 2014/28 Ziņojums

 Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas novada domē, Ident.nr.SND 2014/27

 SND 2014/27 Ziņojums

 Invalīdu ratiņkrēsla pacēlāja piegāde un uzstādīšana, Ident.nr.SND 2014/26

 SND 2014/26 Ziņojums
 Salacgrīvas novada skolēnu pārvadājumi 2014./2015.m.g. un neregulārie pakalpojumi, Ident.nr.SND 2014/25  SND 2014/25 Ziņojums

 Tūjas ciema Liedaga ielas seguma atjaunošana un gājēju celiņa izveide, Ident.nr.SND 2014/24.

 SND 2014/24 Ziņojums

 Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija un apkalpošana Salacgrīvas novadā, Ident.nr.SND 2014/23.

 SND 2014/23 Ziņojums

 Seguma rekonstrukcija Rīgas ielā, Ident.nr.SND 2014/22.

 SND 2014/22 Ziņojums

 Kokskaidu granulu piegāde, Ident.nr.SND 2014/21.

 SND 2014/21 Ziņojums

 Seguma atjaunošana un gājēju celiņa izveide Baznīcas ielā, Ident.nr.SND 2014/19.

 SND 2014/19 Ziņojums

 SND 2014/19 Ziņojums 2

 Skursteņu un krāsns remonts mājām "Tūjas skola" un "Atpūtas" Liepupes pagastā, Ident.nr.SND 2014/18.

 SND 2014/18 Ziņojums

 Salacgrīvas novada domes darbinieku veselības apdrošināšana", Ident.nr.SND 2014/17

 SND 2014/17 Ziņojums

 Zālāju pļaušana Salacgrīvas un Ainažu pilsētās, Ident.nr.SND 2014/16

 SND 2014/16 Ziņojums

 Zemes gabalu robežu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamiem īpašumiem, Ident.nr.SND 2014/15

 SND 2014/15 Ziņojums

 Elektromontāžas darbu veikšana Salacgrīvas novada domē un tās struktūrvienībās, Ident.nr.SND 2014/13.

 SND 2014/13 Ziņojums

 Ainažu estrādes izbūve", Ident.nr.SND 2014/11-EZF

 SND 2014/11 Ziņojums

 Zivju resursu aizsardzības pasākumiem nepieciešamā aprīkojuma piegāde, Ident.nr.SND 2014/10

 SND 2014/10 Ziņojums
 Salacgrīvas novada Salacgrīvas un Ainažu teritorijas ikdienas uzturēšana, Ident.nr.SND 2014/9  SND 2014/9 Ziņojums

 Tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi projektā "Tūjas zinību centra izveide", Ident.nr.SND 2014/8-EZF

 SND 2014/8 EZF Ziņojums

 Pārtikas preču piegāde pašvaldības iestādei Veco ļaužu mītne "Sprīdīši", Ident.nr.SND 2014/7

 SND 2014/7 Ziņojums

 Salacgrīvas novada kapu apsaimniekošana, Ident.nr.SND 2014/6

 SND 2014/6 Lēmums

 Salacgrīvas novada izdevuma "Salacgrīvas novada ziņas" izdošana, Ident.nr.SND 2014/5

 SND 2014/5 Ziņojums

 Malkas piegāde, Ident.nr. SND 2014/4

 SND 2014/4 Ziņojums

 Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Salacgrīvas novadā, Ident.nr.SND 2014/3-KPFI

 SND 2014/3 KPFI Ziņojums

 Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde, Ident.nr. SND 2014/2

 SND 2014/2 Ziņojums

 Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Salacgrīvas vidusskolā" Ident.nr. SND 2014/1-KPFI

 SND 2014/1 Ziņojums

2013.gads

 Nosaukums

 Rezultāti

 Salacgrīvas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšana, Ident.nr. SND 2013/28

 SND 2013/28 Ziņojums

 Slēpošanas sporta inventāra piegāde Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolai, Ident.nr. SND 2013/27

 SND 2013/27 Ziņojums

 Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde, Ident.nr. SND 2013/26

 SND 2013/26 Ziņojums

 Pašvaldības objektu Salacgrīvā, Sila ielā 2 un Smilšu ielā 9 pieslēgums siltumtīklam, Ident.nr. SND 2013/23

 SND 2013/23 Ziņojums

 

Salacgrīvas novada domes 2013.gada iepirkuma procedūras iepirkumi_2013.xls

Salacgrīvas novada domes 2012.gada iepirkuma procedūras iepirkumi_2012.xls

Salacgrīvas novada domes 2011.gada iepirkuma procedūras iepirkumi_2011.xls

Salacgrīvas novada domes 2010.gada iepirkuma procedūras iepirkumi_2010.xls

Salacgrīvas novada domes 2009.gada iepirkuma procedūras iepirkumi_2009_novads.xls

Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2009.gada iepirkuma procedūras iepirkumi_2009_pilsetas_dome.xls  

Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada iepirkuma procedūras iepirkumi_2008.xls

Liepupes pagasta padomes 2008.gada iepirkuma procedūras liepupes_iepirkumi_2008.doc

Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007.gada iepirkuma procedūras iepirkumi_2007.xls