21. aprīlis, 2018, Sestdiena

Marģers, Anastasija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Pirmie soļi "Sajūtu takas" veidošanā

20.04.2017 10:40

6.b klase raksturojama kā aktīva klase, kam patīk veikt praktiskus darbus. Tieši tādēļ jau pagājušajā gadā projektu nedēļas laikā kopā ar tagadējo 7.b klasi nolēmām pievērsties “taustāmākiem” darbiem:

gatavojām putnu būrus, veidojām puķu dobi, iesākām būvēt gaisa šķēršļu joslu un “ZIP-line” vilcieniņu... Jau tad mums radās ideja par “Sajūtu takas” veidošanu, ko gan nepaspējām uzbūvēt. 

Atceroties šo mūsu domu, skolotāja Lolita Valaņina šogad pamudināja mūs piedalīties ZAAO rīkotajā konkursā “Mēs, lielie, dabā”, vienlaikus mūs iesaistot arī projektā “100 darbi Latvijai”, kurā piedalās vairākas Salacgrīvas vidusskolas klases. Šī projekta mērķis ir labiekārtot skolas apkārtni, izveidojot “Sajūtu taku” un brīvā laika aktivitāšu vietu zaļajā zonā starp skolu, mūzikas skolu un bērnudārzu. Projekta ideja tika saskaņota ar novada domes ainavu arhitekti.
Lielā skolas projekta ietvaros pirmie savu darbu klases audzinātājas Santas Čiževskas vadībā paveica 8.b klases skolēni, kas veidoja projekta skici (paldies Rihardam Bendrātam). 6.b klases uzdevums bija izveidot “Sajūtu takas” maketu. Vairāk kā mēnesi prātojām, izmēģinājām dažādas metodes, meklējām labākos risinājumus, jo uzdevumu sarežģīja tas, ka maketu bija jāveido no otrreizējās pārstrādes materiāliem. Paldies visiem 6.b klases skolēniem, kas piedalījās maketa veidošanā, kā arī vecākiem, kas palīdzēja sagādāt materiālus. Īpašu pateicību pelnījušas Endija Ramona Roska, Līva Priekule un Alise Smilte.

Nu gatavais makets apskatāms pie skolas lietvedes kabineta durvīm. Jau pavisam drīz, šo sestdien, 22. aprīlī Lielās talkas laikā sāksies pirmie “Sajūtu takas” veidošanas darbi, kuros piedalīsies skolotāji, skolēni un viņu vecāki ar pašu sarūpētajiem materiāliem.

6.b klases audzinātāja Agnese Gromova-Ķūrena

http://www.salacgrivasvsk.lv/2017/04/19/pirmie-soli-sajutu-takas-veidosana/