22. jūlijs, 2018, Svētdiena

Marija, Marika, Marina, Marī

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Romas katoļu draudzes svētki

10.08.2017 13:38

29.jūlijā Svētās Marijas Goreti Salacgrīvas katoļu baznīca ar svētku misi atzīmēja un svinēja savu 20.dzimšanas dienu. Svētku reizē ar salacgrīviešiem kopā bija priesteri Rihards Rasnacis, Ilmārs Kravalis un tēvs Tomašs, kurš šobrīd vada Salacgrīvas Romas katoļu draudzi, ticīgie no Alūksnes, Limbažiem, Mazsalacas Salacgrīvas un citām draudzēm.

Priesteris tēvs Tomašs, uzrunājot klātesošos, sacīja “šodien mēs esam kopā, lai svinētu un priecātos, jo mūsu Dievnams svin savu 20 gadu jubileju. Mēs pateicamies visiem, kuri ziedoja un palīdzēja uzcelt šo baznīcu. 20 gadus katru svētdienu šeit ir svinēta svētā mise, te Kristus dod mums savu miesu un asinis, te mēs apliecinām ticību Dievam tēvam, Dievam dēlam un Svētajam garam.”
Jubilejas reizē apsveikuma vārdus sacīja draudzē iepriekš kalpojošie priesteri - Rihards Rasnacis un Ilmārs Kravalis, kā arī viesi no tuvākām un tālākām draudzēm. Ar brīnišķīgu dziesmu Svētās Marijas Goreti draudzi, sava nama jubilejā, sveica Lielsalacas evaņģēliski luteriskās baznīcas koris “Dvēseles dziesma”. “Mums ir patiess prieks kopā ar jums svinēt svētkus,” teica draudzes pārstāve Ina Melnalksne.
Apsveikuma vārdus un laba vēlējumus Salacgrīvas Romas katoļu draudzei un Svētās Marijas Goreti dievnamam sacīja Salacgrīvas Svētā Arsēnija pareizticīgo baznīcas pārstāvji un viesi no Alūksnes, Limbažu un Mazsalacas Romas katoļu draudzēm.
Salacgrīvas katoļu baznīcā regulāri notiek dievkalpojumi, katru svētdienu un baznīcas svētkos. Baznīcā notiek laulības, kristības, iesvētības un bēru ceremonijas. Baznīcu apmeklē svētceļotāji, viesi un tūristi, Salacgrīvas vidusskolas skolēni iepazīstas ar baznīcu izzinošās dienas ‘’Vai pazīsti Salacgrīvu’’ ietvaros. Baznīcā notikuši Salacgrīvas starptautiskā klasiskās mūzikas festivāla koncerti, 15.augustā, kad ir Vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki, svētceļotāju grupas nakšņo Salacgrīvas Romas katoļu baznīcā un piedalās dievkalpojumos.
Draudzes locekle Inta Cirša pastāstīja - 1997.g. 27. jūlijs salacgrīviešiem paliks atmiņā uz ilgiem laikiem, jo šajā dienā V.E. arhibīskaps – Jānis Pujats konsekrēja jauno katoļu dievnamu, gandrīz desmit gadus pēc tam, kad Salacgrīvā 1988.gadā bija uzsākusi darboties katoļu draudze priestera Pētera Andžāna vadībā. Ir pagājuši 20 gadi, mainījušies priesteri, katrs atstājis kādas pēdas – Vjačelavs Bogdanovs, Rihards Rasnacis, Andžejs Keziks, Agris Klovāns, Ilmārs Kravalis u.c. Neizdzēšami atmiņā paliks dievkalpojumi ar Jāni Jermaku pie ērģelēm. Paldies Elīnai Šimei –Pilānei un Solvitai Kalniņai, kuras pēc viņa uzņēmās spēlēt dievkalpojumos. Pašreizējais draudzes priesteris ir tēvs Tomašs, kurš kalpo arī Limbažu un Mazsalacas draudzēs, un ir rosīgi sācis darboties baznīcas sakārtošanā. Pavasarī notika divas talkas, kuru laikā gar baznīcu tika iestādītas tūjas. Savests kārtībā sanitārais mezgls un duša, tikko pašu spēkiem izremontēta sakristeja. Ar draudzes locekļu Arņa Dukaļska un Gintas Močānes lielu darbu un priestera atbalstu uzrakstīts projekts baznīcas remontam. Baznīcu regulāri uzpoš un sakārto Vilhelmīne Eglīte un Valija Vizuma, dažādos darbos atbalsta arī pārējie draudzes locekļi.
Draudzes vārdā Inta Cirša sacīja visiem paldies par kopā būšanu svētku reizē “Mūsu svēto misi celebrē trīs priesteri, tādu brīdi baznīca sen nav pieredzējusi. Varētu likties, ka divdesmit gadi priekš lielas vēstures nav nekas, arī cilvēka mūžam tas nav daudz, bet tas ir laiks kurā dzīvojam, esam bijuši kopā mazajā kapelā un kopā esam arī tagad.”

Pēc svētās liturģijas un draudzes mīļākās dziesmas “Strūga” svētki Svētās Marijas Goreti baznīcā turpinājās ar kopīgu fotografēšanos un svētku pusdienām kafejnīcā “Saiva”. Paldies viesiem, kuri šai svētku reizē bija kopā ar Salacgrīvas Romas katoļu draudzi!
Dievnams, kura arhitekts – tagadējais Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, celts 1997. gadā. Liela loma un pretimnākšana baznīcas celtniecībā bija Salacgrīvas pilsētas domei: dievnamu sāka celt Domes priekšsēdētāja Jāņa Ramata kunga laikā, bet pabeigt palīdzēja pilsētas mērs Uldis Pūsilds, celtniecības darbus veica būvfirma “ Kubs”.

Altāra krustu ar Kristus tēla atveidu darinājis tēlnieks Jānis Bārda. Sienas mozaīkas "Marija Goreti" un "Vaclava tilts" ir Mākslas Akadēmijas maģistres Mairitas Folkmanes darbs. Katoļu draudze Salacgrīvā nes Svētās Marijas Goreti (1890-1902) vārdu. Marija nāca no nabadzīgas un dievbijīgas itāliešu ģimenes. Skaisto un tikumīgo meiteni iekāroja saimnieku dēls Aleksandrs. Kad Marija viņu atraidīja, Aleksandrs uzbruka meitenei ar dunci un viņu nāvīgi ievainoja. Marija mira nākamajā dienā, piedevusi savam slepkavam Jēzus mīlestības dēļ. 1947.gadā pāvests Pijs XII pasludināja viņu par svēto.

Ilga Tiesnese