21. oktobris, 2018, Svētdiena

Severīns, Urzula

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas ostas pārvaldes paziņojums

11.01.2018 12:36

“Salacgrīvas novada dome 2017.gada 24.novembrī ir saņēmusi iesniegumu par paredzētās darbības “Salacgrīvas ostas un priekšostas pārbūve” akceptēšanu.

Informācija par paredzēto darbību:

Paredzētā darbība - Salacgrīvas ostas un priekšostas pārbūve. Paredzētā darbība plānota Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Salacgrīvas ostas teritorijas daļā pie Salacas upes grīvas un tai piegulošajā akvatorijā.

Ierosinātājs – Salacgrīvas ostas pārvalde, reģ.Nr. 90000462446, Pērnavas iela 3, Salacgrīva, Salacgrīvas novads. Tālr. 64071110, port@salacgrivaport.lv

Par paredzēto darbību 2015.gada 18.decembrī ir saņemts Valsts vides pārraudzības biroja atzinums Nr.13 “Par Salacgrīvas ostas un priekšostas pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu”. Ar atzinumu var iepazīties Salacgrīvas ostas pārvaldes tīmekļa vietnē http://salacgrivaport.lv/par-mums/projekti/ivn .”