24. marts, 2019, Svētdiena

Kazimirs, Izidors

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Publiskā apspriešana par stikla šķiedras izstrādājumu ražotni

15.02.2018 15:39

Publiskā apspriešana par stikla šķiedras izstrādājumu ražotni

PAZIŅOJUMS par būvniecības ieceres “STIKLA ŠĶIEDRAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOTNE” nekustamajā īpašumā Meža iela 18D, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 6615 006 0172 nodošanu publiskajai apspriešanai.

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs): SIA “SB Fiber”, reģ. Nr. 40203113265, juridiskā adrese: Meža iela 1A, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033 kontaktpersona Jānis Bergs, tālrunis 29478781.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA „Būvdizains projekti”, reģ. Nr. 40103640952, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 2, korpuss 1, Rīga,  LV-1010, kontaktpersona Normunds Pavārs, tālrunis 67315066. 

Būvniecības ieceres nosaukums, adrese, kadastra Nr.: “Stikla šķiedras izstrādājumu ražotne” nekustamajā īpašumā Meža iela 18D, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 6615 006 0172.

Publiskās apspriešanas norises laiks: no 2018.gada 16.februāra līdz 2018.gada 16.martam.

Publiskās apspriešanas norises vieta:Salacgrīvas novada būvvaldē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV-4033, kontaktpersona - Ineta Cīrule, tālrunis 64071996.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks: 2018.gada 16.martā, plkst. 16:00, Salacgrīvas novada domes sēžu zālē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.

Atsauksmes var iesniegt Salacgrīvas novada būvvaldē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov. LV-4033 līdz 2018.gada 16.martam.

Lēmums

APTAUJAS LAPA

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5